Team Arkeologi

Team Arkeologi jobber med all arkeologi i fylket

Teamleder Arkeologi

Line Grindkåsa

Teamleder Arkeologi

line.grindkasa@vtfk.no

40912386

Line er teamleder for arkeologisaker, og følger spesielt opp saker i kommunene Porsgrunn, Midt-Telemark, Horten, Fyresdal og Seljord. Hun har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Line er utdannet arkeolog med spesialisering i bygningsarkeologi.

 

Saksbehandlere Arkeologi

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog

anja.nordvik.setre@vtfk.no

91240613

Anja har ansvar for arkeologiske kulturminner fra steinalder og fram til middelalder i plan- og utbyggingssaker etter plan- og bygningsloven og andre lovverk i Sandefjord, Tokke, Vinje, Hjartdal og Notoddden kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Anja er utdannet arkeolog.

 

Sindre Arnkværn

Arkeolog

sindre.arnkvern@vtfk.no

40912387

Sindre har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sindre er utdannet arkeolog.     

Trude Aga Brun

Arkeolog

trude.aga.brun@vtfk.no

90961787

Trude har ansvar for å ivareta arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Larvik, Bamble, Nome og Tinn kommuner, samt i større vei- og jernbaneprosjekter i gamle Vestfold.  Hun rådgir  kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i middelalder. Spesielt interessert i arkeologisk metodeutvikling. 

Vibeke Lia

Arkeolog

I permisjon. Vikar er Brynhildur Baldursdottir

Brynhildur Baldursdottir

Arkeolog

b.baldursdottir@vtfk.no

97110625

Brynhildur har ansvar for saker med automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder, samt plansaker og andre saker med automatisk fredete kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Utdannet arkeolog med spesialisering innen maritim arkeologi. 

Feltarkeologer

Julie Karina Øhre Askjem

Fagkoordinator/arkeolog

julie.askjem@vtfk.no

97114513

Julie er fagkoordinator for feltarkeologi, planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering i sølvdepoter fra vikingtid og tidlig middelalder i Øst-Norge. 

Anne Margrethe Scheffler

Arkeolog

anne.scheffler@vtfk.no

90733547

Anne planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i nordisk steinalder. 

Frode Svendsen

Arkeolog

frode.svendsen@vtfk.no

40912380

 Frode planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Han er utdannet arkeolog med spesialisering og særlig interesse for den aller tidligste bosetningsperioden her i landet, som fant sted like etter forrige istid.

Knut Fossdal Eskeland

Arkeolog

knut.eskeland@vtfk.no

40916387

Knut er rådgiver i feltarkeologi. Utdannet arkeolog med spesialisering i gresk bronse- og jernalder, og særlig interesse for nordisk steinalder og jernalder.

Katrine Jeanett Fimreite

Arkeolog

katrine.fimreite@vtfk.no

47909281

Katrine planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering innen arkeologisk teori.

 

Geofysikk

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog

petra.schneidhofer@vtfk.no

91661510

Petra er prosjektleder av VEMOP prosjektet og rådgiver for Horizon 2020 prosjektet HYPERION. Hun har ansvar for utforskning og videreutvikling av geofysiske metoder i kulturminnevernet. Petra er utdannet geoarkeolog med doktorgrad i arkeologisk prospektering.

Christer Tonning

Arkeolog

christer.tonning@vtfk.no

95972260

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 12.01.2022 kl.14.08