Team Arkeologi

Team Arkeologi har ansvaret for forvaltning etter kulturminneloven av automatisk fredede, arkeologiske kulturminner. Vi ivaretar kulturminner i forbindelse med plan- og utbyggingssaker, og har beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven. Det er også vår oppgave å avklare om det finnes automatisk fredete kulturminner i områder der det planlegges utbygging eller andre tiltak, og vi gjennomfører derfor en rekke arkeologiske registreringer hvert år.

Teamleder Arkeologi

Line Grindkåsa

Leder for Team Arkeologi. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Horten og Seljord.

line.grindkasa@vtfk.no

40912386

Saksbehandlere Arkeologi

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Hjartdal, Midt-Telemark, Notodden, Sandefjord, Tokke og Vinje. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

anja.nordvik.setre@vtfk.no

91240613

 

 

Sindre Arnkværn

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Drangedal, Holmestrand, Porsgrunn, Skien og Siljan.

sindre.arnkvern@vtfk.no

40912387

  

Trude Aga Brun

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Larvik, Bamble, Nome og Tinn.

trude.aga.brun@vtfk.no

90961787

Vibeke Lia

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Kragerø, Kviteseid, Nissedal, Færder og Tønsberg. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

vibeke.lia@vtfk.no

99 16 31 53

Feltarkeologer

Anne Margrethe Scheffler

Arkeolog. Planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid.

anne.scheffler@vtfk.no

90733547

Frode Svendsen

Arkeolog. Planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid.

frode.svendsen@vtfk.no

40912380

Knut Fossdal Eskeland

Arkeolog. Koordinerer, planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Kontaktperson for spørsmål om gjennomføring av arkeologiske registreringer.

knut.eskeland@vtfk.no

40916387

Katrine Jeanett Fimreite

Arkeolog. Planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid.

katrine.fimreite@vtfk.no

47909281

 

 

Katrine Furu Dyvart

Feltarkeolog.

katrine.furu.dyvart@vtfk.no

94982543

Anita Nauf

Feltarkeolog.

anita.nauf@vtfk.no

94 98 34 97

Geofysikk

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog

petra.schneidhofer@vtfk.no

91661510

Petra er prosjektleder av VEMOP prosjektet og rådgiver for Horizon 2020 prosjektet HYPERION. Hun har ansvar for utforskning og videreutvikling av geofysiske metoder i kulturminnevernet. Petra er utdannet geoarkeolog med doktorgrad i arkeologisk prospektering.

Christer Tonning

Arkeolog

christer.tonning@vtfk.no

95972260

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 17.04.2023 kl.14.39