Team nyere tids kulturminner

Team nyere tids kulturminner arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg, fartøy og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Teamet har ansvar for forvaltning etter kulturminneloven av fredede kulturminner fra middelalderen til i dag, og følger opp nyere tids kulturminner av nasjonal og regional verdi i plansaker og andre saker etter plan- og bygningsloven og andre lovverk.

Teamleder Nyere tid

Eystein M. Andersen

Teamleder nyere tids kulturminner. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse.

eystein.m.andersen@vtfk.no

40912367

Saksbehandlere nyere tids kulturminner og bygningsvern

Kathrine Eikrem

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Porsgrunn og Sandefjord.

kathrine.eikrem@vtfk.no

40281463

Anund Johannes Grini

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Hjartdal, Siljan og Vinje. Kontaktperson for dendrokronologi og materiallager, og for Digisak.

anund.johannes.grini@vtfk.no

40912372

Gunnhild Randen

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Færder, Fyresdal, Seljord og Skien. Kontaktperson for tilskuddsordning for brannsikring av tette trehusmiljø.

gunnhild.randen@vtfk.no

91306283

Jørgen Solstad

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Nome og Tønsberg.

jorgen.solstad@vtfk.no

92063672

Siv Abrahamsen

Antikvar. Arbeider med plansaker etter plan- og bygningsloven. Kontaktperson for kommuneplanens arealdel (KPA).

siv.abrahamsen@vtfk.no

47759461

Cecilie Nørberg

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg, fartøy og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Holmestrand, Notodden og Tinn. Kontaktperson for fartøyvern og for Digisak.

cecilie.norberg@vtfk.no

45225832

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Drangedal, Kragerø og Tokke.

sarah.wahlberg.lund@vtfk.no

90369217

 

 

Frida Aakervik Berg

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Horten, Kviteseid og Larvik.

frida.aakervik.berg@vtfk.no

95 73 08 85

I Permisjon.

Siv Amundsen

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse.

siv.amundsen@vtfk.no

45442902

Julie Karina Øhre Askjem

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø.

julie.askjem@vtfk.no

97114513

Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Bamble, Kviteseid, Midt-Telemark og Nissedal.

jan.erik.taylor@vtfk.no

90250734

Brynhildur Baldursdottir

Rådgiver. Arbeider med prosjektet Kulturminneplaner i kommunene (KIK). Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

b.baldursdottir@vtfk.no

97110625

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 04.10.2022 kl.10.28