Team Nyere tid

Team Nyere tid har ansvar for fredninger og verneverdige bygg.

Teamleder Nyere tid

Eystein M. Andersen

Teamleder nyere tids kulturminner

eystein.m.andersen@vtfk.no

40912367

Eystein er teamleder for nyere tids kulturminnelovsaker og tilskudd. Han har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, verdensarvforvaltning og fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Eystein er utdannet historiker.

Saksbehandlere nyere tids kulturminner og bygningsvern

Kathrine Eikrem

Antikvar

kathrine.eikrem@vtfk.no

40281463

Kathrine har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk.  Kathrine er utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder. 

Anund Johannes Grini

Antikvar

anund.johannes.grini@vtfk.no

40912372

Anund har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og nyere, og andre saker med nyere tids kulturminner. Han har utdanning i tradisjonskunst. 

Gunnhild Randen

Antikvar

gunnhild.randen@vtfk.no

91306283

Gunnhild har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder og fram til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker og KiK, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner som behandles etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Gunnhild er utdannet kunsthistoriker og har en Master i museumsstudier.  

Jørgen Solstad

Antikvar

jorgen.solstad@vtfk.no

92063672

Jørgen har ansvar for byggesaker som kan berøre fredete bygg og anlegg og nyere tids kulturminner. Jørgen har bakgrunn som malerikonservator. 

Siv Abrahamsen

Antikvar

siv.abrahamsen@vtfk.no

47759461

Siv har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner. Utdannet historiker med spesialisering i gaveutveksling med islandske sagaer som kilder. Siv har også norrønt og etnologi i fagkretsen.

Cecilie Nørberg

Antikvar

cecilie.norberg@vtfk.no

45225832

 Cecilie har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Cecilie har en master i kulturminneforvaltning.

 

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar

sarah.wahlberg.lund@vtfk.no

90369217

Sarah har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Sarah er utdannet kulturhistoriker.

 

Frida Aakervik Berg

Antikvar

frida.aakervik.berg@vtfk.no

I Permisjon.

Siv Amundsen

Antikvar

siv.amundsen@vtfk.no

45442902

Siv har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, saksbehandling etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og andre saker som gjelder nyere tids kulturminner. Siv har mastergrad i kulturminneforvaltning og har eksamen i Historiske grøntanlegg.

Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar

jan.erik.taylor@vtfk.no

90250734

Jan Erik har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk. Jan Erik har en master i kulturminneforvaltning.

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 12.01.2022 kl.14.07