2603

Fartøyvern

Fra 2020 får Fylkeskommunene ansvar for fredete og vernete fartøy. Det følger også med tilskuddsmidler til Fartøyvern.
Jernbanefergen Ammonia var Hydros hovedferge på Tinnsjøen med plass til 16-17 jernbanevogner og 150 passasjerer. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren.

Oppdatert: 03.01.2020