Kartlegging av kulturmiljøer og landskap

Vestfold og Telemark er valgt ut av Riksantikvaren til å være pilotfylke for et prosjekt som skal gjøre arealforvaltningen i Norge mer forutsigbar.

Målet med prosjektet er å få en tydeligere og mer forutsigbar kulturmiljøforvaltning som ivaretar den viktigste kulturarven vår, og legger til rette for bærekraftig utvikling i områder hvor man ønsker vekst. Dette skal gjøres ved å kartlegge kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse i fylket, som skal inngå i en fremtidig samlet nasjonal oversikt hos Riksantikvaren.

Prosjektet skal: 

  • Etablere et kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging og kulturmiljøforvaltning
  • Lage et prioriteringsverktøy for videre arealutvikling, forvaltning og videreutvikling av kulturmiljøverdier
  • Skape forutsigbarhet for utbyggere og andre utviklingsaktører 
Ane Ingvild Støen
Prosjektleder / rådgiver kulturarv