Historiske Kart fra Vestfold og Telemark

Kulturarv har samlet inn en stor mengde kart som vi bruker i forvaltningsarbeidet. Her har vi samlet de beste, både fylkeskart og detaljkart fra byer og tettsteder. Klikk på bildene for kart i høy oppløsning.
Hollandsk sjøkart fra 1583

Sjøkart

Sjøkartene var viktige for Hollenderne da de skulle handle tømmer i Norge. Det var en enorm eksport, og Hollenderne hadde basestasjoner som Kamper Bas i Sandefjord. Ordet plankekjøring kommer fra denne perioden, på grunn av alle som ble ansatt for å gjøre trelast ned til kysten. Du har kanskje hørt utrykket "har ikke en døyt"? Det kommer fra den minste myntenheten de hadde i Holland: Duit. Flere navn på steder har også kommet herfra for eksempel øya Fulehuk, som kommer fra utrykket foule hoeck som betyr skarpe skjær. 

1583 Sjøkart liten.jpg

Hollandsk sjøkart fra 1583. Det finnes mange utgaver av dette kartet, men dette er det fineste med farger og illustrasjoner. Alle stedsnavnene er på Gammel- Nederlandsk.

1700 tallet langesund til skien liten.jpg

Et sjøkart fra 1700 tallet som viser sjøveien mellom Langesund og Skien. Her var det stor trafikk med varehandel.

1705 Sjølegdsordningen liten.jpg

Kart fra 1705 over Sjølegdsordingen. Alle bønder og jordeiere måtte finansiere og bygge ut forsvaret av kysten på 16-1700 tallet. Kartet er satt sammen av flere sider i en bok om ordningen i Vestfold.

1710 Jens Sørensen Oslofjord liten.jpg

Oslofjorden 1710 av Jens Sørensen. Jens Sørensen var en fremragende kartograf, født i Sverige og han laget kart for den danske kongen og forsvaret. Han blir beskrevet som en mann med iltert gemytt, han lå stadig i rettsaker og hadde en direkte voldelig fremferd. Men kartet hans her er tilnærmet perfekt i forhold til midlene man hadde til rådighet på denne tiden. 1720 hollandsk sjøkart liten.jpg

Dette Hollandske sjøkartet fra 1720 viser sjøveien i ytre Oslofjord fra Mølen til og med Nøtterøy. Det er tegnet av Gerard Van Keulen som var kartograf som sin far og sin sønn. På 20 år mellom 1706 0g 1726 tegnet han nesten 500 kart. Hans firma eksisterte frem til 1885.

1786 oslofjord .jpg

Dette franske kartet fra 1786 er et kunstverk i seg selv, over kysten til Christiana fra Fredriksværn til Strømstad. Tegnet på ordre av høytstående menn og kongen, som det står på kartet. Det står videre at kartet er laget ved hjelp av astronomiske observasjoner og på trigonometriske  observasjoner av Danske og Svenske astronomer. Det forklares også at målene er oppgitt i Danske fot, og hvordan de relaterer til Franske fot.

Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 06.05.2021 kl.15.10