1194

Svartmetallsøk på Borre

Leieren til Midgardsblot 2018 Foto: Ragnar Orten Lie

Midgardsblot har i år femårsjubileum. Vestfold fylkeskommune foretok i 2017 og 2018 metallsøk på markeds- og festivalområdet, og vi benytter anledningen til å publisere rapporten fra de arkeologiske undersøkelsene.

I 2013 sto Gildehallen på Borre i Horten kommune klar til bruk.  Her har det blitt arrangert stadig flere og større «vikingmarked» og musikkfestivaler i tilknytning til den.

 

Les rapporten her

 

Både Midgard vikingfestival og Midgardsblot har kommet til ved Gildehallen og Festivalbyen Horten. Begge festivalene har hatt økende publikumstall, og jordene ved siden av Gildehallen er nå også tatt i bruk til vikingmarked. Disse jordene grenser inntil områdefredningen rundt det store gravfeltet på Borre. 

Folk på konsert 

Hva skjer med et kulturmiljø og sporene i bakken når ny bruk blandes med den opprinnelige bruken? Hva skjer når denne nye bruken langt på vei kopierer gammel bruk?

Vi ville fastslå om det ligger eldre gjenstander i området som tilsier at det er faglig problematisk å arrangere marked der, og Fjerne eventuelle replikaer så fort som mulig, for å unngå at de senere blir oppfattet som autentisk jernaldermateriale, og slik forstyrrer arkeologifaglige vurderinger. Det var derfor viktig å hente opp absolutt alt av metall som lå i bakken. Endel løsfunn av andre materialer er også registrert.

 

mann på jorde med metallsøkerGjennom arbeidet har vi sett et potensial for å innhente erfaringer vi kan benytte til å tolke løsfunn fra metallsøk og annen arkeologi. I denne delvis kontrollerte konteksten kan vi studere hvilken funnsammensetning og -spredning en «vikingfest» gir.

Til vikingmarked og musikkfestival strømmer tilreisende fra hele verden. De hører på musikk, spiser og drikker, overnatter i telt, handler, gir uttrykk for sin gruppetilhørighet gjennom smykker og klær, blir kjent med hverandre og danser. En struktur for et marked legges opp med parseller for handelstelt langs et gateløp, og rundt Gildehallen er det stor aktivitet. Kan det til en viss grad sammenliknes med vikingtidens markeder og gilder?

 

Det er ikke uvanlig at historisk inspirerte markeder, fester og festivaler finner sted i nærheten av oldtidens kulturminner. Økt kunnskap om hvilke gjenstander, særlig i form av replikaer, som blir liggende igjen etter slike arrangement, regner vi med kan ha merverdi for alle som sitter med den utfordrende oppgaven det er å være forvaltningsmyndighet for slike områder.

Hvis man tenker på denne undersøkelsen som en arkeolog i fremtiden vil konklusjonen bli:

I området rundt Gildehallen har det vært krig på 1940-tallet.På 2000 tallet har det vært holdt mange festlige lag her. Funnene forteller at her har folk samlet seg, handlet og mistet smykker, ringer, perler og mynter. De fleste var nok kvinner, de drakk øl og spiste kun sjokolade, de bodde i telt og Tor med hammeren gav dem styrke.

Takk til Endre Wingereid og Are Pedersen for typebestemmelser av funn fra Maza, og gratulerer med dagen til Midgardsblot!

Publisert:

16.08.2019

Oppdatert:

16.08.2019