Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser som en del av skolehverdagen.

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) skal elevene og skolene få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunstuttrykk. Alle opplevelsene kan knyttes til elevenes læring, enten ved at innhold samsvarer med tema i undervisningen – eller at det styrker evnen til refleksjon, kreativ og kritisk tenkning.

Alle skoler i Norge

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. DKS er en av Norges største kultursatsinger. Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elvene, mens kultursektoren sørger for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken og for å informere om produksjonen i god tid.

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt.

Nettverksmodell

I Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark deltar alle grunnskolene og videregående skoler. Sammen med kommunene, skolene og kunstitstitusjoner planlegger og utvikler DKS-teamet i fylkeskommunen Den kulturelle skolesekken Vestfold og Telemark til det beste for barn og unge.

Program og mer informasjon på nettsiden til Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 12.10.2020 kl.15.17

Torill Sjømæling
Rådgiver kultur / DKS videregående skole
Thorild L. Osdalen
Rådgiver kultur / DKS videregående
Eva-Belinda Leu
Rådgiver kultur / DKS grunnskole
Olav Tveitan
Rådgiver kultur / DKS grunnskole