Marked for Musikk

Marked for Musikk er en nasjonal arena for visning av konserter og musikkproduksjoner rettet mot barn og ungdom, og arrangeres i uke 43 hvert år i Larvik.

Foto: Lars Optad

Marked for Musikk sitt overordnede mål, er at flere barn og ungdom i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet.

Konsertarrangører fra hele Norge

På Marked for Musikk får arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Samarbeidsprosjekt

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. I 2016 var Marked for Musikk vertskap for YAMsession – en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. I 2020 har Marked for Musikk på nytt fått tilliten og ansvaret for å være vertskap for denne europeiske arenaen og møteplassen.

 

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 12.12.2019 kl.13.38

Natasha Peevor-Johnson
Rådgiver kultur / prosjektleder Marked for Musikk
Linda Gjersøe Helseth
Musikkprodusent / programansvarlig Marked for Musikk