Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer.

Kulturtilbudet Den kulturelle spaserstokken er en økonomisk støtteordning som skal stimulere samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgssektoren. Målet er å sørge for kunst- og kulturtilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Fylkeskommunen forvalter ordningen, og deler ut tilskudd til kommunene som gjennomfører aktivitetene. Det er den enkelte kommune som programmerer innholdet og gjennomfører arrangementene.

Om tilskuddsordningen

Fylkestinget har satt av  2,3 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken i budsjettet for 2023.

Følgende prinsipper ligger bak fordelingen:

  • Fordelingsnøkkel etter antall eldre over 67 år i kommunene (grunnlag SSB)
  • Skriftlig anmodning om utbetaling av midlene fra kommunene
  • Utbetaling til kommunene vil skje i løpet av første tertial påfølgende år
  • Fylkeskommunen inviterer inn til 1-2 nettverksmøter i året for de i kultursektoren og helse- og omsorgssektoren som jobber med DKSS i kommunene

Det er kommunene som gjennom sin rapportering, søker midler for neste år.

Frist for rapportering: 15. februar 2023.

NB: Ordningen gir ikke tilskudd til bevertning, investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Rapporteringsskjema Den kulturelle Spaserstokken

 

Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 02.01.2023 kl.13.28

Solveig Foster-Pilkington
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv