Viken filmsenter

Viken filmsenter er regionalt filmsenter for fylkene Vestfold og Telemark, Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo kommune.

Med en bakgrunn i ønsket om å styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i regionen, ble Viken Filmsenter AS etablert sammen med fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. I desember 2016 ble Oslo kommune medeier i selskapet.

Viken filmsenter har som formål å utvikle filmmiljøet i regionen og skal være et ressurssenter for både etablerte filmskapere og unge talenter. Senteret skal også iverksette kompetansehevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen samt veilede tiltak for filminteresserte barn og unge. Viken filmsenteret forvalter både statlig produksjonsstøtte og utviklingsmidler, og fylkeskommunale driftsmidler. Senteret gir støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, animasjonsfilm og spillutvikling.Viken filmsenter har hovedkontor i Drammen.

Mer informasjon på hjemmesidene til Viken filmsenter

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 30.07.2019 kl.10.58