512

Jomfrulandstipendet

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune deler i fellesskap ut Jomfrulandsstipendet, som er på 25 000 kroner.

Alle profesjonelle kunstnere som er tilknyttet kunstnerorganisasjonene kan søke, og det stilles ingen krav om tilknytning til Vestfold og Telemark for å søke stipendet, men må holde til på Jomfruland i september/oktober. Gratis husvære vil bli stilt til disposisjon. Stipendiaten plikter å holde utstilling i Kragerø Kunstforening påfølgende år.

Søknadsfristen er 15. juni 2020.

Søknad må inneholde en beskrivelse av kunstnerisk bakgrunn og virke, samt en beskrivelse av prosjektet du ønsker å arbeide med på Jomfruland. Vi ser fortrinnsvis til prosjekter som har en kobling til Jomfruland. Søknaden sendes på epost til line.ruud.orslien@vtfk.no og merkes med "Jomfrulandstipendet 2020".

For billedmateriale ønsker vi helst henvisning til en nettside eller opplastning gjennom Dropbox etc. Sekundært kan bilder sendes til: line.ruud.orslien@vtfk.no

Stipendet juryeres av kulturkonsulent i Kragerø kommune Siri Fossen, en representant for Kragerø kunstforening og kunstrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien.

Tidligere har blant andre Anne Karin Jordtveit, Johannes Høie og Filippa Barkman, Martine Linge, Mikkel Wettre, Axel Tostrup-Evensen, Bjørn-Sigurd Tufta, Ragnhild Ohma og Marilyn Owens fått stipendet.

 

Oppdatert: 13.12.2019

Line Ruud Ørslien
Rådgiver