Kultur- og idrettsstipend

Hvert år deler Vestfold og Telemark fylkeskommune ut kultur- og idrettsstipend til talentfulle utøvere fra fylket.

Fylkeskommunen tildeler to kulturstipend og tre idrettsstipend à kr. 25 000 per år. 
Kulturstipendene skal stimulere mottakerens egen kunstneriske utvikling. Idrettsstipendene skal stimulere og videreutvikle mottakerens idrettslige ferdigheter og/eller kompetanse.

Hvem kan søke kulturstipend?

  • Unge talenter og profesjonelle utøvere med virke i Vestfold og Telemark

 

Hvem kan søke idrettsstipend?

  • Aktive idrettsutøvere og idrettsledere med virke i Vestfold

Søknadsfrist: 1. mars

 

Søknadsskjema og retningslinjer kommer her

Oppdatert: 16.12.2019

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv
Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv
Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett