508

Fylkeskulturprisen

Vestfold og Telemark Kunstnerpris skal gi honnør og anerkjennelse til en aktiv kunstner eller kulturaktør som har gjort en betydelig innsats for fylkets kunst- og kulturliv.

Fylkeskommunen tildeler hvert år fylkeskulturprisen til en aktiv kunstner eller kulturaktør som er bosatt i Vestfold og Telemark, eller på annen måte har tilknytning til fylket. Prisen går til en kunstner eller kulturaktør som kan vise til særskilt aktivitet eller produksjon av høy kvalitet.

Prisen er på 75 000 kroner, og kandidater kan kun foreslås av andre enn kunsteren eller kulturaktøren selv.

Det er en pris- og stipendkomité som vedtar hvem som skal motta prisen, basert på de innkomne kandidatforslagene.

Frist og lenke for å melde inn forslag på kandidater til kunstnerprisen 2020 kommer på denne siden.

 

 

Oppdatert: 13.12.2019

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv
Line Ruud Ørslien
Rådgiver