Kunstnerstipend

Kunstnerstipendet gir profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling, gjennom å hente ny inspirasjon og kompetanse til eget kunstnerisk virke.
Keramiker Johanne Birkeland fra Færder var en av de som ble tildelt kunstnerstipend i 2020.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en årlig økonomisk ramme på 250 000 kroner til kunstnerstipender. Hvert år deles det ut fem stipender på 50 000 kroner. Stipendene er rettet mot profesjonelle eller nyutdannede kunstnere med virke i Vestfold og Telemark, og skal gi kunstneren mulighet for egenutvikling gjennom studieturer, reiser, kurs eller kunstnerisk utforskning.

Søknadskriterier

 • Kunstnere innen alle kunstarter kan søke
 • Søkeren er en profesjonell utøver eller nyutdannet kunstner som har sitt virke i Vestfold og Telemark
 • Stipendet kan gå til kompetanse- og utviklingstiltak, som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking
 • Stipendet kan ikke gå til finansiering av ordinære offentlige utdanningstilbud
 • Stipendet kan unntaksvis mottas mer enn én gang

Krav til søknaden

 • Hva man søker stipend til
 • Målsetting for stipendperioden
 • Kunstnerisk aktivitet året før
 • Søknaden må inneholde budsjett med forventede kostnader og inntekter
 • Egeninnsats og eventuell annen finansiering må synliggjøres

Søknadsprosedyre

 • Søknaden registreres elektronisk her
 • Søknadene behandles administrativt av kunstfaglige rådgivere
 • De administrative innstillingene legges fram for politisk behandling i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 2/3. juni 2021
 • Fylkeskommunen foretar en formell utdeling av stipendene på et egnet sted

Søknadsfrist: 15. mars 2021. 

 

Søknad registreres elektronisk her

Retningslinjene for stipendet finner du her

 

 

 

Publisert: 13.12.2019 Oppdatert: 15.02.2021 kl.11.16

Line Ruud Ørslien
Rådgiver
Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv