507

Vestfold og Telemarks litteraturpris

Vestfold og Telemarks Litteraturpris tildeles en forfatter som personlig eller gjennom sitt forfatterskap har tilknytning til Vestfold og Telemark fylke.

Vestfold og Telemarks Litteraturpris er primært en skjønnlitterær pris, men kan også gis til en sakprosaforfatter. Prisen deles ut av fylkesordføreren under Litteraturuka i Vestfold og Telemark hvert år, og består i dag av et grafisk blad av en vestfoldkunstner og et reisestipend på 25 000 kroner.

Juryen

Juryen for prisen består av fem medlemmer; ett fra bibliotek i Vestfold og Telemark oppnevnt av biblioteksjefene, ett fra Pris- og stipendkomiteen i Vestfold og Telemark fylkeskommune (leder), ett fra Vestfold og Telemark fylkeskommune oppnevnt av fylkesrådmannen, ett fra – og oppnevnt av – det litteraturfaglige miljøet ved Universitet i Sørøst-Norge, og én fylkesekstern litteraturkritiker oppnevnt av fylkesrådmannen.

Prisen ble innstiftet i 1997, og ble frem til 2009 utdelt av bokhandelen Norli i Tønsberg (tidligere Olafsens Bog- og Papirhandel). Vestfold fylkeskommune overtok eierskap og rettigheter til prisen og utdelingen i 2012. Fra 2020 ble prisen utvidet til Vestfold og Telemarks Litteraturpris, i forbindelse med sammenslåingen av de to fylkene. 

Nominasjoner og retningslinjer

Skjema for forslag til kandidat til Vestfold og Telemarks Litteraturpris

Retningslinjer for Vestfold og Telemarks Litteraturpris

Forslagsfrist: 15. august

 

Oppdatert: 12.12.2019

Steinar Engeland
Rådgiver litteratur / festivalsjef Litteraturuka