Stipend for husflid og håndverk

Vestfold og Telemark fylkeskommunene deler ut et årlig stipend på 60 000 kroner innen feltet husflid og håndverk.
Foto: Mehtap Orgun

Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer eller nyskaper innen sitt fagfelt. Mottageren må være bosatt i Vestfold og Telemark og utøve håndverket sitt her. Man må være registrert som selvstendig næringsdrivende eller ha enkeltmannsforetak for å kunne søke. 

Hensikten med stipendet er å stimulere til ny formgivning, et nytt produkt eller videreutvikling av en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september.

Søkere sender en kortfattet søknad på maks to sider, der bakgrunn/virksomhet, plan for bruken av stipendet og et kortfattet budsjett er inkludert. Det er viktig å få fram i søknaden hvordan arbeidet ditt bidrar til å ivareta og samtidig videreutvikle en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst. Eventuelt billedmateriale kan komme i tillegg til den skriftlige søknaden, men vi ønsker maks fem bilder.

Søknaden sendes til post@vtfk.no, merket med sak 23/28523 Stipend for husflid og håndverk.

Søknaden behandles av en jury som består av leder for institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved USN, campus Rauland, konsulent for Norges Husflidslag i Vestfold og Telemark og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Utstilling av kunstnerisk produkt

Rapporteringen skjer i form av utstilling av det kunstneriske uttrykket i nye produkter ved USN, campus Rauland.

Stipendet utbetales i to andeler: 50 000 kroner ved tildelingen, og 10 000 kroner ved utstillingen av det kunstneriske produktet påfølgende år.

 

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 07.08.2023 kl.13.35

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv