Kulturstrategi for Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune er i gang med å utarbeide en ny kulturstrategi som skal vedtas våren 2021. Strategien skal være en kulturplattform for det nye fylket, med felles mål, prioriteringer og tiltak på området.

Den nye kulturstrategien vil erstatte Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022, Bibliotekplan Vestfold 2019–2022, Strategi for kultur og kulturarv 2014–2025 og Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016–2020 i Telemark.

Innspill og medvirkning

Fylkeskommunen har vektlagt en bred medvirkningsprosess i arbeidet med strategien, for å sikre at den blir godt forankret i hele fylkeskommunen, i kommunene og blant de mange kulturaktørene i fylket.

Høringsforslag og høringssvar

Utkast til ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark ble sendt på høring etter behandling i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 26. november 2020.

Last ned høringsforslaget til ny Kulturstrategi for Vestfold og Telemark her

Det er stor interesse for den nye kulturstrategien, og det har kommet inn en rekke høringssvar fra kommuner, kulturaktører, privatpersoner og andre. Alle høringssvar kan lastes ned og leses her:

Høringsinnspill fra kulturaktører

 

Høringsinnspill fra kommuner

 

Høringsinnspill fra andre offentlige organer

 

Høringsinnspill fra andre ikke-offentlige organer

 

Høringsinnspill fra privatpersoner

 

Mer om arbeidet med ny kulturstrategi

Publisert: 22.02.2021 Oppdatert: 19.04.2021 kl.15.44