Tilskuddsmidler

Fylkeskommunen har flere søkbare tilskuddsordninger innenfor kunst, kultur og idrett, og har også ansvaret for å fordele spillemidlerfor til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv
Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett