Internasjonale prosjekter

Vår tilskuddsordning for internasjonale prosjekter skal bidra til internasjonal kunnskapsproduksjon og kulturutveksling, gjennom å stimulere til prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser innenfor kulturfeltet.
Illustrasjon av jordklode omgitt mennesker med ulike hudfarger
Foto: Getty/wildpixel

Tilskuddsordningen for internasjonale prosjekter er ny fra 2022, og den totale søknadspotten er på kr. 250 000 kroner. Midlene for 2023 er allerede fordelt, men det vil være mulig å søke i 2024.

Denne tilskuddsordningen skal stimulere til realisering av internasjonalt prosjekter. Hensikten er å stimulere til partnersøk og nettverksbygging, og å kunne gi tilskudd til egenandelen for deltakelse i internasjonale programmer og prosjekter. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal splittes fra 1. januar 2024. Søknadene om tilskudd til internasjonale prosjekter vil derfor bli behandlet politisk i de respektive nye fylkeskommunene Vestfold og Telemark. Søknadene behandles i det fylket der aktiviteten skal foregå/gjennomføres. 

Tilskuddsordningen lyses ut med forbehold om de nye fylkestingenes budsjettbehandlinger for 2024.

Retningslinjer 

 • Kommuner og profesjonelle kulturaktører kan søke om tilskudd.
 • Det kan søkes om tilskudd til utvikling av internasjonale prosjekter, nettverksbygging, partnersøk eller egenandel til deltagelse i programmer som bidrar til å realisere Vestfold og Telemark fylkeskommunes kulturstrategi sine målsetninger i regionen.
 • Det er ingen søknadsfrist og søknadene avgjøres løpende av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.
Følgende må inngå i søknaden:
 • Prosjektbeskrivelse
 • Navn på prosjekt
 • Kort beskrivelse av prosjekt
 • Bakgrunn for prosjekt
 • Samarbeidspartnere
 • Prosjektperiode
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektidé
 • Mål med prosjektet
 • Målgruppe
 • Miljø/bærekraft
 • Hvordan bidrar prosjektet til å nå mål/tiltak i kulturstrategien
Internasjonalisering er ett av seks hovedtemaer i Vestfold og Telemark fylkeskommune sin kulturstrategi, og har følgende målsettinger:
 • Fylkeskommunen er en attraktiv partner i internasjonale prosjekter og samarbeid
 • Globale impulser preger utviklingen på kulturområdet
 • Kvaliteten på kulturtilbudet er hevet gjennom deltagelse i internasjonale nettverk
 • Fylkeskommunen medvirker til internasjonal kunnskapsproduksjon og kulturutveksling
 • Utvalgte fyrtårn er synlige internasjonalt

Slik søker du

Søknaden sendes:
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844 3702 Skien.
Søknaden merkes med ID-nr 43306

Eller på e-post til: post@vtfk.no

Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 01.11.2023 kl.11.44

Line Ruud Ørslien
Rådgiver
Anna B. Jørgensen
Rådgiver kultur