Tilskudd kunstproduksjon - ny søknadsmulighet i 2021

Fylkestinget har vedtatt nye friske midler til utlysning tilskudd til kunstproduksjon høsten 2021. Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og frivillige organisasjoner kan søke om utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet i Vestfold og Telemark.
Getty

De ekstra midlene for 2021 er rettet kun til kategorien Produksjonsstøtte. Det kan søkes til utvikling av nye produksjoner som skal igangsettes høsten 2021 og eventuelt realiseres i 2022. Det kan ikke søkes kompensasjon for tiltak som allerede er gjennomført.

Søknadsfrist: 5. august 2021.

Søknad og retningslinjer 

Alle søknader som er kommet inn til fristen legges frem for politisk behandling i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 21. september 2021. 

Send elektronisk søknad her

Se retningslinjer for fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon her

Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv i Vestfold og Telemark - som representerer en bredde av uttrykk.

Hvis du har spørsmål angående tilskuddsordningen, ta kontakt med: Vestfold og Telemark fylkeskommune v/sentralbord – tlf. 35 91 70 00

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 05.07.2021 kl.10.32