Rammetilskudd regionale paraplyorganisasjoner

Regionale paraplyorganisasjoner og regionale frivillige organisasjoner kan søke om rammetilskudd til drift, strategiarbeid og kompetanseutvikling.

Tilskuddsordningen er Vestfold og Telemark fylkeskommunens og Strategisk kultur- og idrettsplans (SKP) virkemiddel for å bidra til å skape utvikling og forutsigbarhet for frivillig virksomhet i Vestfold. Frivillige organisasjoner er viktige aktører i arbeidet med å skape gode oppvekst-vilkår for barn og unge, organisasjonene skaper sosiale møteplasser, og gir et aktivitetstilbud hvor deltakere opplever mestring, får økt kompetanse og bygger sosiale nettverk.

En paraplyorganisasjon/regional frivillig organisasjon defineres som en organisasjon hvor flere andre organisasjoner/aktører med felles interesser er medlemmer. 

Søknadsfrist er XXXXXXX

Les retningslinjer for rammetilskudd her (LENKE)

Søk om rammetilskudd her (LENKE)

Oppdatert: 30.07.2019