Spillemidler lokale kulturhus

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.
Foto: Muenz

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Disse kommunene kan søke

Frem til 2027 er det kun følgende kommuner i Vestfold og Telemark som kan søke om spillemidler til kulturbygg: Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Færder og Holmestrand. Dette skyldes at det årlige tilskuddet fra Kulturdepartementet til kulturbygg i tidligere Telemark fylke, i sin helhet har blitt tildelt Ibsenhuset i Skien.

Når den økonomiske forpliktelsen til Ibsenhuset er innfridd i 2027, etableres det nye retningslinjer slik at alle kommuner i Vestfold og Telemark kan søke.

Hva kan det søkes om

Midlene skal benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg. Tilskudd kan også gis til etablering av livsnøytrale seremonirom, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift.

Se fullstendige retningslinjer for søknad om spillemidler til lokale kulturhus her

 

Publisert: 28.02.2020 Oppdatert: 20.10.2021 kl.11.01

Thorild L. Osdalen
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv