Tilskudd til kunstproduksjon

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og frivillige organisasjoner kan søke om utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet i Vestfold og Telemark.

Det kan søkes om:

  • Produksjonsstøtte
  • Arrangørstøtte
  • Arrangementsstøtte
  • Festivalstøtte
  • Etableringsstøtte

Søknadsfrist for prosjekter i 2021 er 15. oktober 2020.

Send elektronisk søknad

Se retningslinjer for fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon her

Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv i Vestfold og Telemark - som representerer en bredde av uttrykk.

Hvis du har spørsmål angående tilskuddsordningen, ta kontakt med:

Rådgiver Yvonne Pleym, yvonne.pleym@vtfk.no, mob. 41 62 95 66

Rådgiver Line Ruud Ørslien, line.ruud.orslien@vtfk.no, mob. 99 52 52 09

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 11.09.2020

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv
Line Ruud Ørslien
Rådgiver