Tilskudd til kunstproduksjon

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og frivillige organisasjoner kan søke om utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet i Vestfold og Telemark.

Det kan søkes om:

  • Produksjonsstøtte
  • Arrangørstøtte
  • Arrangementsstøtte
  • Festivalstøtte
  • Etableringsstøtte

Søknadsfrist for prosjekter i 2020 er 15. oktober

Se retningslinjer for fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon her (LENKE)

Søk elektronisk via lenken under:

Søknad om tilskudd til kunstproduksjon

Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv i Vestfold og Telemark - som representerer en bredde av uttrykk.

Hvis du har spørsmål angående tilskuddsordningen, ta kontakt med:

Rådgiver Yvonne Pleym, yvonnep@vfk.no, mob. 41 62 95 66

Rådgiver Line Ruud Ørslien, line.ruud.orslien@vtfk.no, mob. 99 52 52 09

Oppdatert: 12.12.2019

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv
Line Ruud Ørslien
Rådgiver