UNESCO verdensarv

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling, verdiskaping og formidling av verdensarvområdet Rjukan-Notodden industriarv i samarbeid med Verdensarvrådet.

5. juli 2015 ble Rjukan-Notodden industriarv skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Dette området fikk verdensarvstatus fordi det skiller seg ut som «et eksempel på en ny global industri tidlig i det 20. århundre».

Industriarven på Rjukan-Notodden synliggjør en enestående kombinasjon av industrielle kulturminner og temaer knyttet til det naturlige landskapet.

Verdensarven er sentrert rundt utnyttelsen av vannkraft fra Hardangervidda, som blir gjort om til strøm, og kraftproduksjonen, som forsyner fabrikkene som lager kunstgjødsel, som i sin tur blir fraktet ut til verden med båt og tog, transportåren, og de to byene, Rjukan og Notodden, som måtte til for drifte det hele.

Juliana Strogan
Verdensarvkoordinator