Tilskudd

Post 79 - Tilskudd til Verdensarv

Tilskuddet kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner.

Vær oppmerksom på at fra 2023 skal søknadene til Post 79 - Tilskudd til verdensarv - sendes gjennom den digitale portalen Digisak. Søknadsportalen åpner 1. oktober og stenger ved søknadsfristens utløp 1. november.

Her finner du informasjon om ordningen og hvordan du skal sende inn søknad.

Merkevare UNESCO

Merkevare UNESCO er en regional ordning for utviklingsprosjekter som faller utafor andre tilskuddsordninger.

Her får du informasjon om hvem og hvordan du kan søke.

Publisert: 13.11.2019 Oppdatert: 28.09.2023 kl.11.09