Visuell kunst

Vestfold og Telemark fylkeskommune avsetter en prosentsats av byggekostnadene i alle fylkeskommunale bygg til nye kunstprosjekter.

Fylkeskommunale kunstprosjekter

Vestfold og Telemark fylkeskommune avsetter en prosentsats av byggekostnadene i alle fylkeskommunale nybygg og tilbygg til nye kunstprosjekter.

I den forbindelse lyses det med ujevne mellomrom ut oppdrag for profesjonelle kunstkonsulenter, kunstnere og kunsthåndverkere. Kunstkonsulenter får tilgang til å søke oppdrag gjennom KOROs oppdragsportal, og lyses ut via kunstsentrene og RSU (regionalt samarbeidsutvalg) og KORV (Kunst i offentlig rom Vestfold).

Kunstnere og kunsthåndverkere kan melde sin interesse i forbindelse med utlysninger som annonseres for hvert kunstprosjekt.

Fylkeskommunens kunstsamling

Vestfold og Telemark fylkeskommune forvalter en stor kunstsamling fordelt på videregående skoler og tannklinikker.

Vi vil framover arbeide med en ny forvaltningsløsning for denne offentlige kunstsamlingen.

Kunst i offentlige rom

Rådgivere i fylkeskommunen bidrar med kunstfaglig kompetanse i forbindelse med enkelte større kunstprosjekter i det offentlige rom.

Pågående prosjekter er Vannveiens fortellinger i regi av Telemarkskanalen regionalpark og Opplevingsvegen om Nutheim.

Temadokument visuell kunst

Temadokumentet er knyttet opp til kulturstrategien. Den beskriver beskriver hvordan fylkeskommunen forholder seg til det profesjonelle feltet innenfor visuell kunst, både visningssteder og organisasjoner. 

 

Publisert: 23.10.2019 Oppdatert: 02.05.2022 kl.14.01

Solveig Foster-Pilkington
Rådgiver
Line Ruud Ørslien
Rådgiver