Entreprenørskap

Entreprenørskap er viktig for regionen. Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar til nyskaping både som nettverksbygger, med rådgivning og med støtte til ulike aktører.

Fylkeskommunen tar initiativ til og gir økonomisk støtte til aktører som yter direkte bistand til etablering og innovasjon. Vi bidrar også gjennom virkemiddelapparatet, som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. I tillegg ønsker fylkeskommunen å påvirke innovasjonskulturen i Vestfold og Telemark gjennom arbeidet med entreprenørskap i hele utdanningsløpet.

Samarbeidspartnere

Gründernettverket 

Gründernettverket er et tilbud om nettverk for oppstartbedrifter, vekstbedrifter og ledere i småbedrifter i hele fylket. Formålet er å bidra til bevaring og videreutvikling av arbeidsplasser ved at de bedriftene som allerede er etablert, fortsetter å utvikle seg positivt. Ved deltagelse i et av våre gründerteam får du en arena for deling, inspirasjon og læring. Deltagerne blir både coacher og mentorer for hverandre. Tilbudet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mer om Gründernettverket her.

Silicia

Silicia er en teknologiinkubator lokalisert i Horten. Silicia hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer.

Mer om Silicia her.

Proventia (Kontor i Porsgrunn og på Notodden)

Proventia hjelper gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Proventia har kontorer lokalisert på Herøya i Porsgrunn og på Notodden. 

Mer om Proventia her.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap arbeider for å fremme og øke entreprenørskapkultur i utdanning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Oppgaven er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Mer om Ungt Entreprenørskap avdeling: Vestfold og Telemark

START i Vestfold

START er etablererveiledningen i Vestfold. START skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift.

Målet til START er å hjelpe nyetablerere med å skape nye og levedyktige bedrifter, slik at verdiskapingen i Vestfold øker. START er et samarbeid mellom Vestfold-kommunene og fylkeskommunen, hvor de samme aktørene er eiere av START.

Mer om Start i Vestfold her.

Telemark Næringshage

Telemark Næringshage er lokalisert i Kviteseid, og er en del av Sivas næringshageprogram med visjon om å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. Programmet skal bidra til å øke verdiskaping, vekst og utvikling. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør blir styrket.

Fra 2020 overtar fylkeskommunen oppdragsgiveransvaret fra staten. 

Mer om Telemark Næringshage her.

Gründerhus og næringshager 

Fyresdal Næringshage 

Mer om Fyresdal Næringshage her.

Colab

Colab er en Coworkingspace midt i Larvik sentrum.  Vi tilbyr fleksibel løsninger for personer og bedrifter i alle faser.

Colab er et samarbeid mellom gründere, Larvik kommune og Larvik Næringsforening. Gjennom en ettårig prosess ble konseptet utviklet og forankret med eierskap i Larvik kommune og Larvik næringsforening. I september 2017 flyttet Colab inn i Brannvaktsgate 5 og etablerte foreningen Colab 3.0.

Mer om Colab i Larvik her.

Grunderiet 

Gründeriet er et kontorfellesskap for gründere i Sandefjord sentrum. Vi tilfører gründere et samfunn hvor bedrifter fra ulike bransjer og i ulike faser møtes og lærer av hverandre. Vi tilbyr også plasser for næringsdrivende som ønsker å være tett på det spennende gründermiljøet i Sandefjord.

Gründeriet er etablert av Sandefjord Næringsforening i samarbeid med Sandefjord kommune og med hjelp fra en rekke små og store lokale bedrifter.

Mer om Grunderiet i Sandejford her.

GHi5 

Hi5 er et kraftsentrum for entreprenørskap og oppstartsbedrifter i Færder og Tønsberg.

Mer om GHi5 i Færder og Tønsberg her.

Kragerø Cowork 

Mer om Kragerø Cowork her.

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 25.11.2022 kl.15.41