FORREGION Vestfold og Telemark

Ønsker din virksomhet å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? FORREGION Vestfold og Telemark stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Hva er FORREGION Vestfold og Telemark?

FORREGION Vestfold og Telemark er en del Forskningsrådets program for å mobilisere bedrifter til forskning.

Finn en kompetansemegler

Vestfold og Telemark fylkeskommune har avtale med 6 partnere om kompetansemegling. De ulike organisasjonene har særskilt fokus innenfor 3 ulike temaer. Se oversikt over kontaktpersoner her:

Universitetet i Sørøst-Norge:

Morten Hvidsten: Morten.Hvidsten@usn.no - Finn meg på LinkedIn

Telemark Næringshage:

Thomas Berstad: thomas@telemarknh.no - Finn meg på LinkedIn 

Telemarksforskning:

Charlotte Sørensen: charlotte.sorensen@tmforsk.no - Finn meg på LinkedIn

Proventia:

Jørn Roar Bamle: jrb@proventia.no - Finn meg på LinkedIn 

Sintef Tel-Tek:

Kristian L. Aas: kristian.aas@sintef.no - Finn meg på LinkedIn  

Vekst i Grenland:

Preben Hjallum: preben@vig.no - Finn meg på LinkedIn 

Hva gjør vi?

  • Vi veileder de som ønsker å komme i gang med forskning, utvikling og innovasjon.
  • Vi kartlegger fremtidige kunnskapsbehov.
  • Vi finner relevant forskningsmiljø og riktig støtteordning.
  • Vi tildeler støtte til forsknings- og utviklingsprosjekt.

Hvem er målgruppen?

  • Virksomheter med liten innovasjonserfaring, men med potensial for å dra nytte av forskningsbasert innovasjon.
  • Virksomheter som innoverer basert på erfaring og som kan oppgradere sitt innovasjonsarbeid gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder.
  • Virksomheter med forskningserfaring som kan øke sine ambisjoner for forskningsbasert innovasjon.
  • Virksomheten må ha mål om å drive forskningsbasert innovasjon.

Slik søker du forprosjekt

Les mer om hvordan søke støtte til forprosjekt her

For å søke forprosjektstøtte i FORREGION Vestfold og Telemark må du ha dialog med en kompetansemegler som vil veilede i søknadsprosessen. Søknadsprosessen har Forskningsrådet beskrevet her: SØKNADSPROSESS

Vi har egen prosjektmalbeskrivelse, lenke under. Denne skal legge ved søknaden som sendes inn via Forskningsrådets søknadsportal: SØKNADSPORTAL

Prosjektmalbeskrivelse

Kriterier

Prosedyre

Sluttrapport

Egenerklæringskjema

Mal for CV

Prosjektarkiv

Disse ble tildelt midler i 2020:
Støttemottaker Tittel
NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Industrimat: Mat som opplevelse i verdensarven Rjukan-Notodden
RENOVASJON I GRENLAND IKS  Fremtidens gjenvinningsstasjon
VINJE-SENTERET Digital festivalkjensle – Forprosjekt om digital festival som lokalt forankra møtestad
QMATEC DRILLING AS  Composite drill pipes for deep geothermal drilling  
FUTUREVAC AS Uttesting i mus av immunstimulerende egenskaper for immunterapeutisk vaksine med innebygget adjuvant-effekt for SARS-Cov 2
SUSTAINTECH AS Rensing av legemidler og fjerning av antibiotikaresistente gener fra sykehus.
REHABILITERINGSSENTERET AIR AS Digital rehabilitering
DEPRESJONSAPPEN AS Forprosjekt for å vurdere selvhjelp ved depresjon gjennom bruk av Depresjonsappen
Kapoow Ernæringsapp som digitalt verktøy for bedring av ernæring blant syke og eldre
Barnfind Technology   Genlock overføring og digital video signalanalysator
2Improve Utvikling av individuelt tilpasset treningshjelp
Oculaudio Hørselshjelpmiddel med god lydgjengivelse og funksjonelt design
Easy on & off Utvikling av øyelinseverktøy
Pinstripe Analytics PINSTRIPE FINTECH
Milieubank Måle FN's bærekraftsmål i nær sanntid ved bruk av sensorløsninger og intelligent forretningssystemer.
TGN Energy Distributed Green Energy in a smart grid
Home Hive Bie bestandens betydning for pollinering, en undersøkelse av dens betydning, utvikling og konsept for fremtidens bikube
Disse ble tildelt midler i 2019:
Støttemottaker Tittel
Techni «2 for 1» Bruk av geofysiske undersøkelser til å samle inn kunnskaper om grunnforhold, jordsmonn, grunnfjell, rør og kabler i undergrunnen.
Spilltech Autonom karlegging og innsamling av marint overflate søppel
Babysensor Videreutvikle demo
EvidenceBased Implementering av prosjektet "Fysisk trening som medisin" i Sandefjord kommune
Noras Watertech Technology development for accurate measurement of Nano-bubbles chemical and
Disse ble tildelt midler i 2018:
Støttemottaker Tittel
OceanTherm AS Nedkjøling av havoverflaten for å forebygge de sterkeste tropiske orkanene ved bruk av boblegardiner
Relab AS Design og produksjonsteknologi for neste generasjon ultralydtransdusere for medisin, olje, gass og maritime anvendelser
Spilltech AS Autonomt oppsamling av kystnært marint avfall.
Mectro Utprøving av medisinsk og miljøbasert diagnostisk lab-on-a-chip (LOC) instrument plattform før fullskala produksjon skal startes
OceanTherm Bruk av boblegardin på dypt vann og effekten på strøm, biologi, temperatur.
Baby Sensor Utvikling og utprøving av demo med mål for hjerterytme, pust, temperatur kropp/rom og barnets liggeretning.
Oslofjorden frukt og bær Automatisering i tunnelproduksjon av jordbær
FF Rollerskis Testing av rulleski egenskaper.
Cirenta Testing og kvalitetssikring av 0-serie DogSafe sensorenhet.
Grønt Skifte Teknikker og metoder for produksjon av høy kvalitet og stabilt biogjødsel
Kapoow Triggerpunkter for transmedial historiefortelling.
Kronbog Technologies Integrering av biomassemåling for lakseoppdrett

Publisert: 17.01.2020 Oppdatert: 22.03.2021 kl.08.41

Geir Morten Johansen
Rådgiver