Innovasjonsregionen Telemark

Ønsker din virksomhet å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? Innovasjonsregionen Telemark stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune vil videreføre de respektive programmene for Innovasjonregionen Telemark og FORREGION Vestfold ut 2020.

Hva er Innovasjonsregionen Telemark?

Innovasjonsregionen Telemark er en del av Forskningsrådets program FORREGION. I Telemark har vi spesialisert oss innenfor klima, miljø og energi, kultur, reiseliv og opplevelser, og helse og omsorg. Kompetansemeglerne er tilknyttet ulike innovasjonsmiljøer i fylket, og er engasjert av fylkeskommunen, som er ansvarlig for programmet.

Finn en kompetansemegler

Vestfold og Telemark fylkeskommune har avtale med 5 partnere om kompetansemegling. De ulike organisasjonene har særskilt fokus innenfor 3 ulike temaer. Se oversikt over kontaktpersoner her:

Kultur, reiseliv og opplevelser:

Telemark Næringshage:

Thomas Berstad: thomas@telemarknh.no - Finn meg på LinkedIn 

Telemarksforskning:

Charlotte Sørensen: charlotte.sorensen@tmforsk.no - Finn meg på LinkedIn

Klima, miljø og energi:

Proventia:

Jørn Roar Bamle: jrb@proventia.no - Finn meg på LinkedIn 

Sintef Tel-Tek:

Kristian L. Aas: kristian.aas@sintef.no - Finn meg på LinkedIn  

Helse:

Vekst i Grenland:

Preben Hjallum: preben@vig.no - Finn meg på LinkedIn 

Hva gjør vi?

 • Vi veileder de som ønsker å komme i gang med forskning, utvikling og innovasjon.
 • Vi kartlegger fremtidige kunnskapsbehov.
 • Vi finner relevant forskningsmiljø og riktig støtteordning.
 • Vi tildeler støtte til forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Vi koordinerer strategiarbeidet for forskning, utvikling og innovasjon i Telemark.

Hvem er målgruppen?

 • Virksomheter med liten innovasjonserfaring, men med potensial for å dra nytte av forskningsbasert innovasjon.
 • Virksomheter som innoverer basert på erfaring og som kan oppgradere sitt innovasjonsarbeid gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder.
 • Virksomheter med forskningserfaring som kan øke sine ambisjoner for forskningsbasert innovasjon.
 • Virksomheten må ha mål om å drive forskningsbasert innovasjon.

Slik søker du

Les mer om hvordan søke støtte til forprosjekt her

KAN IKKE MOTTA FLERE SØKNADER I 2020 - BUDSJETTRAMMEN ER DISPONERT

Støtteordningen for forprosjekt søkes gjennom Forskningsrådets portal:

Se utlysningen hos Forskningsrådet.

 • Virksomheter i Telemark med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling kan søke om forprosjektmidler på inntil kr. 200 000 til kjøp av tjenester fra et forskningsmiljø. 
 • Forprosjektet må være knyttet til utvikling av Klima Miljø Energi, Kultur Reiseliv Opplevelser og Helse og Omsorg og ha et tydelig innovasjons- og forskningsinnhold.
 • Forprosjektmidlene kan ikke bli brukt til skriving av søknader til andre program eller støtteordninger. Det er bedriften som søker, ikke FoU-institusjonen.
 • Søker må ta kontakt med kompetansemegler før søking. 

Rammer for behandling av innkommende søknader:

 • Rammen for tilskudd til virksomheter i Telemark i 2020: 1 000 000 kr.
 • Søknadene behandles løpende. Det kan ta opptil 4 uker behandling før svar på søknad foreligger.
 • Normalt utbetales 50 % av tilsagnet mot faktura ved prosjektstart. Unntaksvis kan dette økes til 75 %.

Det er viktig å følge alle kravene i utlysningen til Forskningsrådet. Hvis søknaden har mangler vil den bli avvist. Du kan få hjelp til av en kompetansemegler. Når søknaden er ferdig skrevet og du har fått hjelp av kompetansemegler kan søknaden sendes inn til Forskningsrådet.

Relevante dokumenter

Prosjektmalbeskrivelse

Kriterier

Prosedyre

Sluttrapport

Egenerklæringskjema

Mal for CV

Prosjektarkiv

Disse er tildelt midler i 2020:

Støttemottager

Forskningspartner

Prosjekttittel

NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM

STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING

Industrimat: Mat som opplevelse i verdensarven Rjukan-Notodden

RENOVASJON I GRENLAND IKS

SINTEF

Fremtidens gjenvinningsstasjon

VINJE-SENTERET

Høgskolen i Innlandet / STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING

Digital festivalkjensle – Forprosjekt om digital festival som lokalt forankra møtestad

QMATEC DRILLING AS

SINTEF

Composite drill pipes for deep geothermal drilling

FUTUREVAC AS

Redoxis AB

Uttesting i mus av immunstimulerende egenskaper for immunterapeutisk vaksine med innebygget adjuvant-effekt for SARS-Cov 2

SUSTAINTECH AS

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Rensing av legemidler og fjerning av antibiotikaresistente gener fra sykehus.

REHABILITERINGSSENTERET AIR AS

NORCE Samfunn/Helse VESTLAND

Digital rehabilitering

DEPRESJONSAPPEN AS

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN

Forprosjekt for å vurdere selvhjelp ved depresjon gjennom bruk av Depresjonsappen

Publisert: 17.01.2020 Oppdatert: 07.10.2020 kl.15.38

Geir Morten Johansen
Rådgiver