Jobbe smartere sammen

Allerede i dag konkurrerer steder i Norden og Norge om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart og innovativt, og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Bakgrunn

Jobbe smartere sammen startet som et kompetanseprogram for aktører i Vestfold og Telemark med hensikt å utvikle nye samarbeidsformer for å møte utfordringene knyttet til konkurransen om innflyttere, bedrifter og investeringer. Vi ønsket å finne metoder som gjør at aktører i regionen kan jobbe smartere sammen og skape en attraktiv og innovativ region med levedyktige lokale miljøer for mennesker og bedrifter.

Prosjektet startet opp i Telemark i 2019. I løpet av tre samlinger dykket vi inn i Telemarksregionens ulike utfordringer, med bruk av metodene vi lærte. Utfordringer som ble jobbet med var bl.a. talentattraksjon, bedriftsattraksjon og arbeidsplasser, klima og miljø, og organiseringen av virkemiddelapparatet.

Det nordiske konsulentselskapet Future Place Leadership har spesialisert seg på utvikling, innovasjon og markedsføring av steder, og har bistått i prosessen. Resultatet så langt er utviklingen av en verktøykasse for smart samarbeid, nye muligheter for læring om regional og lokal utvikling, og nye initiativer for utvikling.

Hvem ønsker vi å ha med på laget?

Kompetanseprogrammet videreføres som del av en felles regional utviklingsmetodikk rettet mot aktører som arbeider med næring- og samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.

Bli med i vår LinkedIn-gruppe

Aktuelt

Prosjektet er videreført inn i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og det er blitt gjennomført tre nye samlinger, både fysisk og digitalt. Temaene for de tre samlingene var grønn omstilling og verdiskaping, "Covid-19 og hva så?" og smart spesialisering.

I løpet av våren 2020 ble det også gjennomført en webinarrekke for Jobbe smartere sammen-fasilitatorer/ambassadører sammen med Future Place Leadership. Fokuset var på verktøykassen og metoder for gjennomføre prossser basert på design thinking.

Relevante dokumenter

Her ligger et utvalg dokumenter relevante for prosjektet, inkludert verktøykassen og casestudier fra andre regioner med lignende utfordringer. 

Relevante dokumenter

Verktøykassen

Fasiliteringsverktøy - Verktøykasse del 2 PP VTFK.pdf

Jobbe smartere sammen verktøykasse

Erklæring

Behovs- og nåsitasjonsanalyse og moblisering

Slides fra samling 5

Casestudier fra FPL

København

Nordland

Region Västra Götaland

Västernorrland

Video

Opptak fra Samling 5 - 11.06.2020

Publisert: 13.01.2020 Oppdatert: 15.12.2020 kl.09.46

Karen Anne Kjendlie
Rådgiver