Jobbe smartere sammen

Allerede i dag konkurrerer steder i Norden og Norge om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart og innovativt, og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Prosjektets bakgrunn

Jobbe smartere sammen er et kompetanseprogram for aktører i Vestfold og Telemark. Programmet tar sikte på å møte utfordringene knyttet til konkurransen om innflyttere, bedrifter og investeringer, samtidig som vi utvikler nye samarbeidsformer. Vi ønsker å finne metoder som gjør at aktører i regionen kan jobbe smartere sammen og skape en attraktiv og innovativ region med levedyktige lokale miljøer for mennesker og bedrifter.

For å bistå i prosessen har vi valgt å engasjere det nordiske konsulentselskap Future Place Leadership, som spesialiserer seg på utvikling, innovasjon og markedsføring av steder. Resultatet av prosjektet vil blant annet være en verktøykasse for smart samarbeid, nye muligheter for læring om regional og lokal utvikling, og at en rekke nye initiativer for utvikling settes i gang.

Hvem ønsker vi å ha med på laget?

Kompetanseprogrammet er rettet mot aktører som arbeider med næring- og samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.

Bli med i vår LinkedIn-gruppe

Aktuelt

Våren 2020

Vi startet 2020 med samling 4. Samlingen var i utgangspunktet en videreføring av samlingene fra Telemark, men vi fikk med oss noen aktører fra Vestfold på laget for å vise frem prosjektet. Temaet var grønn omstilling og bærekraft. 

I mai/juni 2020 startet vi opp med en webinarrekke sammen med Future Place Leadership for å sertifisere samarbeidspartnerene våre til å bli Jobbe smartere sammen-fasilitatorer/ambassadører.

11 juni gikk samling 5 av stabelen. Temaet for samling 5 var "Covid-19 og hva så?"  Jobbe smartere sammen er i disse tider høyaktuelt, og denne samlingen setter fokus på hvordan vi kan optimalisere digital samhandling og identifiserer løsninger som kan skape regional utvikling og grobunn for fremtidig vekst relatert til vår visjon vekst gjennom grønn omstilling under og etter COVID-19.

Vi bygger på verktøyene vi har jobbet med tidligere, men legger til rette for mange nye deltakere!

2019

Prosjektet startet opp i Telemark i 2019. I løpet av 3 samlinger dykket vi inn i Telemarksregionens ulike utfordringer, med bruk av metodene vi lærte. Utfordringer som ble jobbet med var bl.a. talentattraksjon, bedriftsattraksjon og arbeidsplasser, klima og miljø, og organiseringen av virkemiddelapparatet.

Relevante dokumenter

Her ligger et utvalg dokumenter relevante for prosjektet, inkludert verktøykassen og casestudier fra andre regioner med lignende utfordringer. 

Relevante dokumenter

Verktøykassen

Jobbe smartere sammen verktøykasse

Erklæring

Behovs- og nåsitasjonsanalyse og moblisering

Slides fra samling 5

Casestudier

København

Nordland

Region Västra Götaland

Västernorrland

Video

Opptak fra Samling 5 - 11.06.2020

Publisert: 13.01.2020 Oppdatert: 08.07.2020

Karen Anne Kjendlie
Rådgiver