Jobbe smartere sammen

Allerede i dag konkurrerer steder i Norden og Norge om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart og innovativt - og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Prosjektets bakgrunn

“Jobbe smartere sammen” er et kompetanseprogram for aktører i Vestfold og Telemark. Programmet tar sikte på å møte utfordringene knyttet til konkurransen om innflyttere, bedrifter og investeringer, og hvordan vi utvikler nye samarbeidsformer. Vi ønsker å finne metoder som gjør at aktører i regionen kan jobbe smartere sammen – for å oppnå full uttelling i utviklingsarbeid og på kort og lang sikt skape en attraktiv, innovativ region og levedyktige, attraktive, lokale miljøer for mennesker og bedrifter.

For å bistå i prosessen har vi valgt å engasjere det nordiske konsulentselskap Future Place Leadership, som spesialiserer seg på utvikling, innovasjon og markedsføring av steder. Resultatet av prosjektet vil blant annet være en verktøykasse for smart samarbeid, nye muligheter for læring om regional og lokal utvikling, og at en rekke nye initiativer for utvikling settes i gang.

Hvem ønsker vi å ha med på laget?

Kompetanseprogrammet er rettet mot aktører som arbeider med næring- og samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra i prosjektet? 
Ta kontakt med Geir Morten Johansen: geir.morten.johansen@vtfk.no

Relevante dokumenter

Her ligger et utvalg dokumenter relevante for prosjektet, inkludert casestudier fra andre regioner med lignende utfordringer. 

Behovs- og nåsitasjonsanalyse og moblisering

Casestudier

København

Nordland

Region Västra Götaland

Västernorrland

Hva har vi gjort til nå?

Prosjektet startet opp i 2019, og det er blitt avholdt 4 samlinger. En rekke aktører har i løpet av året som har gått satt av tid og ressurser til å delta på samlinger, gjøre intervjuer og arbeide i temagrupper. I regi av Future Place Leadership har vi sett på regionens utfordringer og muligheter, lært nye metoder å jobbe utfra, og startet på arbeidet med å lage en felles verktøykasse for samskaping.

Vi har alle blitt utfordret på måten vi tenker på, måten vi løser utfordringer på og hvordan vi jobber sammen. Vi har tatt mange steg fremover og nesten like mange tilbake igjen, rett og slett for å få metoden under huden og ikke trekke for raske konklusjoner. Vi har lært mye så langt, men har også mye igjen før vi selvsikkert kan si at "Vi jobber smartere sammen".

Fremover skal vi ferdigstille verktøykassen, lære opp superbrukere og sist, men ikke minst få med aktører fra Vestfold på laget. 

Oppdatert: 03.02.2020