Jobbe smartere sammen

Allerede i dag konkurrerer steder i Norden og Norge om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart og innovativt, og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt.

Prosjektets bakgrunn

Jobbe smartere sammen er et kompetanseprogram for aktører i Vestfold og Telemark. Programmet tar sikte på å møte utfordringene knyttet til konkurransen om innflyttere, bedrifter og investeringer, samtidig som vi utvikler nye samarbeidsformer. Vi ønsker å finne metoder som gjør at aktører i regionen kan jobbe smartere sammen og skape en attraktiv og innovativ region med levedyktige lokale miljøer for mennesker og bedrifter.

For å bistå i prosessen har vi valgt å engasjere det nordiske konsulentselskap Future Place Leadership, som spesialiserer seg på utvikling, innovasjon og markedsføring av steder. Resultatet av prosjektet vil blant annet være en verktøykasse for smart samarbeid, nye muligheter for læring om regional og lokal utvikling, og at en rekke nye initiativer for utvikling settes i gang.

Hvem ønsker vi å ha med på laget?

Kompetanseprogrammet er rettet mot aktører som arbeider med næring- og samfunnsutvikling i kommuner, virkemiddelapparatet, høyere utdanning eller i andre organisasjoner som støtter lokal eller regional utvikling.

Aktuelt

  • I mai/juni 2020 har vi startet opp med en webinarrekke sammen med Future Place Leadership for å sertifisere samarbeidspartnerene våre til å bli Jobbe smartere sammen-fasilitatorer/ambassadører.
  • Vi inviterer til en ny digital samling! Vi bygger på verktøyene vi har jobbet med tidligere, men legger til rette for mange nye deltakere!
    • Temaet for samling 5 er "Covid-19 og hva så?"  Jobbe smartere sammen er i disse tider høyaktuelt, og denne samlingen setter fokus på hvordan vi kan optimalisere digital samhandling og identifiserer løsninger som kan skape regional utvikling og grobunn for fremtidig vekst relatert til vår visjon vekst gjennom grønn omstilling under og etter COVID-19.

    • Dato: 11.juni, 09.00 - 12.00, via Microsoft Teams
    • Meld deg på: https://vtfk.pameldingssystem.no/jobbe-smartere-sammen-samling-5

Nettverk

Bli med i vår LinkedIn-gruppe.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra i prosjektet? Ta kontakt med:

Karen Anne Kjendlie: karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Geir Morten Johansen: geir.morten.johansen@vtfk.no

Relevante dokumenter

Her ligger et utvalg dokumenter relevante for prosjektet, inkludert verktøykassen og casestudier fra andre regioner med lignende utfordringer. 

Relevante dokumenter

Verktøykassen

Jobbe smartere sammen verktøykasse

Erklæring

Behovs- og nåsitasjonsanalyse og moblisering

Casestudier

København

Nordland

Region Västra Götaland

Västernorrland

Hva har vi gjort til nå?

Prosjektet startet opp i Telemark i 2019, og det er blitt avholdt 4 samlinger. En rekke aktører har i løpet av året som har gått satt av tid og ressurser til å delta på samlinger, gjøre intervjuer og arbeide i temagrupper. I regi av Future Place Leadership har vi sett på regionens utfordringer og muligheter, lært nye metoder å jobbe utfra, og har laget en felles verktøykasse for samskaping. Prosjektet har fått anledning til å fortsette inn i den nye fylkeskommunen, og det arbeids både internt og eksternt med videreføring av jobbe smartere sammen. 

Vi har alle blitt utfordret på måten vi tenker på, måten vi løser utfordringer på og hvordan vi jobber sammen. Vi har tatt mange steg fremover og nesten like mange tilbake igjen, rett og slett for å få metoden under huden og ikke trekke for raske konklusjoner. Vi har lært mye så langt, men har også mye igjen før vi selvsikkert kan si at "Vi jobber smartere sammen".

Publisert: 13.01.2020 Oppdatert: 26.05.2020