Reiseliv

Vestfold møter Telemark og kysten møter fjell og daler. Et yrende reiseliv har vært viktig for begge fylkene våre, og sammen står vi enda sterkere i reiselivsutviklingen.
Sykling på Gautefall. Foto av Hamish Moore.

Fylkets naturressurser, sammen med kulturminner, kulturmiljøer, kulturlandskap, og rike kulturtradisjoner utgjør et vesentlig grunnlag for både friluftsliv og utvikling av reiselivet i regionen. Reiselivsnæringene vokser i antall ansatte, og er viktig i mange kommuner. Regionen har potensiale for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innen bærekraftig reiseliv i framtida. 

Hva er fylkeskommunens rolle?

Fylkeskommunen skal støtte arbeidet med en næringstyrt reiselivsutvikling for Vestfold og Telemark. Vi gir midler både til bedriftsrettede tiltak i reiselivet gjennom Innovasjon Norge og til ulike fellesoppgaver. Fylkeskommunen jobber i tett samarbeid med reiselivsnæringen, dette er viktig for å sikre gjensidig forståelse, dele kunnskap, og for å være oppdatert på temaene som opptar næringen. 

Fylkeskommunen bidrar overfor reiselivet på flere måter, gjennom næringsutvikling, kompetanse, videregående opplæring, samferdsel, kultur og friluftsliv og folkehelse.

Reiseliv er viktig for næringsutvikling, arbeidsplasser, bostedsattraktivitet og for regionens omdømmebygging. Det er en inngangsport inn i arbeidslivet for mange unge, og en viktig næring i integreringsarbeidet.

Her kan du lese den regionale planen for reiseliv og opplevelser i Telemark

Her er info om tilskuddsordning for rutegående transport i Skjærgården

Visit Vestfold og Visit Telemark

Reiselivet i Vestfold og Telemark er organisert gjennom destinasjonsselskapene Visit Vestfold og Visit Telemark. Gjennom disse er næringslivet med på å bygge sterke destinasjonsselskap som kan sette fylket på kartet nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen kjøper tjenester knyttet til reiselivsutvikling gjennom Visit-selskapene. I tillegg er det mange små og store enkeltinitiativ relatert til produktutvikling som styrker reiselivsnæringen i Vestfold og Telemark.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 08.09.2020 kl.12.38