Gruppesertifisering av kultur- og reiselivsbedrifter

I regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030 har reiselivet i regionen som målsetning å bidra til at vår region blir et lavutslippssamfunn. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i den forbindelse gi støtte til Miljøfyrtårnsertifisering av små og mellomstore virksomheter innen mat, kultur og reiseliv.
To mennesker som spiser sjømat
Foto: Brygga 11/Visit Vestfold

Det blir stadig større politiske og private krav til å drive og være «grønn». Miljøfyrtårn-standarden har et fortrinn i forhold til kommende lovverk og direktiver fra EU. Ved å være Miljøfyrtårnsertifisert er din bedrift klar for det grønne skiftet. 

8 gode grunner til Miljøfyrtårn  

 1. Oppnå positiv miljøeffekt 
 2. Oppnå konkurransefortrinn 
 3. Styrk merkevaren 
 4. Kutt kostnader 
 5. Sett mål og skap resultater 
 6. Senk sykefraværet 
 7. Få kvalitetsstempel 
 8. Bygg omdømme og lederskap 

Gruppesertifisering av kultur- og reiselivsbedrifter 

Gruppesertifiseringen gjennomføres som et kurs med fysiske samlinger. Det legges opp til tre kurs som hver består av tre samlinger. Samlingene består av en kombinasjon av kurs/opplæring og gruppearbeid. Første kursserien ble gjennomført våren 2023 – de to neste vil bli gjennomført høsten 2023.

Kurset passer for små og mellomstore bedrifter.

Invitasjon til kurs

For å melde deg og din bedrift på kursserien trykker du på påmelding til det kurset du ønsker under. Vær oppmerksom på påmeldingsfristen. Kurset har obligatorisk oppmøte og påmeldingen er bindende. 

Kursserie i Vestfold/Grenland

Datoer: 19. oktober, 9. november og 28. november
Påmeldingsfrist: 9. oktober
Tid: 10.00 – 15.00 alle kursdager
Sted: Comfort Hotel Porsgrunn

Meld deg på her

Kursserie i Øvre Telemark

Datoer: 26. oktober, 16. november og 5. desember
Påmeldingsfrist: 17.oktober
Tid: 10.00 – 15.00 alle kursdager
Sted: Morgedal Hotel

Meld deg på her

Pris 

Fylkeskommunen dekker kostnader for kursholder, veiledning mellom samlingene, møteromsfasiliteter og lunsj samlingssted.  

Bedriftene dekker selv etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp utover kursperioden kan egen prisavtale gjøres med kursholder. Hver deltaker må ha med én representant på hver samling (fortrinnsvis den samme personen). Vi åpner opp for at det kan være to representanter fra hver bedrift hvis ønskelig. 

For mer informasjon om pris, se Miljøfyrtårn sine nettsider.

Vi setter følgende forutsetninger for deltakelse: 

 • At bedriften er sertifiserbar
 • En lokasjon pr. bedrift
 • Ressurser til deltakelse på alle 3 samlingene
 • Ressurser til egeninnsats mellom samlingene 
 • Ressurser til fullføring av Miljøfyrtårnsertifiseringen 
 • Egne bærbare PCer på samlingene

Individuell veiledning vil ikke kunne veie opp før manglende oppmøte. Sertifisering knyttes til én lokasjon (krav fra Miljøfyrtårn). Dersom virksomheten har flere lokasjoner, vil sertifiseringen dekke hovedlokasjonen. Skal flere lokasjoner sertifiseres, vil dette kreve separate sertifiseringsprosesser – én for hver lokasjon. 

Kursholder vil ha en innledende samtale med hver enkelt bedrift for å avklare om bedriften er sertifiserbar. Tidspunkt for sertifisering avtales med sertifisør. Sertifisør bestilles fra Miljøfyrtårns sertifiseringsselskap, Certnor, i dialog med kursholder.  

Kursholder 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har engasjert Tom R. Gogstad i Skagerak Consulting som kursholder. Tom har vært sertifisert Miljøfyrtårn-konsulent siden 2007 og har bred erfaring med både miljøsertifisering og reiselivsnæringen. 

Han vil lede dere gjennom sertifiseringsprosessen og bistå fram til sertifisering. Det legges opp til at det meste av arbeidet vil bli gjort på de tre samlingene. I tillegg til kurs og opplæring, vil samlingene bestå av gruppearbeid, arbeid enkeltvis og individuell rådgivning. Det må påregnes noe egenarbeid mellom samlingene. 

Temaer på samlingene  

Samling 1:  

 • Om miljøledelse  
 • Bruk av det digitale verktøyet  
 • Forslag til planlegging og organisering av arbeidet i egen virksomhet  
 • Sertifiseringskriterier  
 • Gruppearbeid  
 • Oppsummering fra gruppearbeidet  
 • Gjennomgang av oppgaver fram til neste samling  

Samling 2: 

 • Gjennomgang av utfordringer/spørsmål  
 • Gjennomgang av oppgavene fra samling 1  
 • Videre arbeid med sertifiseringskriterier, mål og tiltak  
 • Miljørapportering
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering fra gruppearbeidet
 • Gjennomgang av oppgaver fram til neste samling  

Samling 3:  

 • Gjennomgang av utfordringer/spørsmål
 • Gjennomgang av oppgavene fra samling 2
 • Videre arbeid med sertifiseringskriterier og miljøkartlegging  
 • Miljørapportering
 • Gruppearbeid
 • Oppsummering fra gruppearbeidet
 • Forberedelser fram mot møtet med sertifisøren  
 

 

Publisert: 06.02.2023 Oppdatert: 26.09.2023 kl.09.30

Åse Lill Barstad
Rådgiver
Mona Rasmussen
Rådgiver