Regionale utviklingsmidler

Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling, og lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram. Utviklingsmidlene er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme samfunnsutviklingen i fylket.

Bruken av regionale utviklingsmidler

Målet for regional- og distriktspolitikken er balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning, og forvalter ressursene, både de menneskelige og naturen, for utvikling og verdiskapning, nå og i framtida.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 15.01.2020 kl.09.42