Opplæring og folkehelse

Vi i fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift, samtidig som vi skal være pådrivere for folkehelsearbeidet i fylket.

Ett av fylkeskommunens mange oppdrag er å fremme folkehelse innen våre egne ansvarsområder, og en av de største oppgavene vi har er å organisere videregående opplæring. Rundt 15 000 elever og 3000 lærlinger og lærekandidater omfattes av Vestfold og Telemarks utdanningstilbud.

I tillegg skal vi samordne folkehelsearbeidet ellers i fylket, formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak og ha en oversikt og analyse av helsesituasjonen og påvirkningsfaktorer.

Kontakt folkehelse

Kjersti Ulriksen
Seksjonsleder for folkehelse og livsmestring

kjersti.ulriksen@vtfk.no
Mob. 41 10 56 45
Tlf. 35 91 70 00

Hvem jobber i folkehelse og livsmestring?

Kontakt opplæring

Inntakskontoret (kl. 09-14)
inntak@vtfk.no
Tlf: 35 91 73 70

Eksamenskontoret (kl. 09-14)
eksamenskontoret@vtfk.no
Tlf: 35 91 70 10

Videregående opplæring for voksne
voksenoppleringen@vtfk.no
Tlf: 911 29060 (kl.09-14)

Fagopplæring
fagopplaring@vtfk.no
Tlf: 35 91 70 00

Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Helge Kristian Galdal
Direktør for opplæring og folkehelse