Opplæring og folkehelse

Vi i fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift, samtidig som vi skal være pådrivere for folkehelsearbeidet i fylket.

Ett av fylkeskommunens mange oppdrag er å fremme folkehelse innen våre egne ansvarsområder, og en av de største oppgavene vi har er å organisere videregående opplæring. Rundt 15 000 elever og 3000 lærlinger og lærekandidater omfattes av Vestfold og Telemarks utdanningstilbud.

I tillegg skal vi samordne folkehelsearbeidet ellers i fylket, formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak og ha en oversikt og analyse av helsesituasjonen og påvirkningsfaktorer.

Kontakt folkehelse

Kjersti Ulriksen

Seksjonsleder for folkehelse og livsmestring

kjersti.ulriksen@vtfk.no

Mob. 41 10 56 45

Tlf. 35 91 70 00

Hvem jobber i folkehelse og livsmestring?

Kontakt opplæring

Inntakskontoret

inntak@vtfk.no

Tlf: 35 91 73 70

Eksamenskontoret

Eksamen i Vestfold:

eksamenskontoret@vtfk.no  

Eksamen i Telemark:

tfkeksamenskontoret@vtfk.no

Felles tlf: 35 91 70 10

Tirsdag til fredag kl. 09-14

Voksenopplæring

voksenoppleringen@vtfk.no

Tlf: 35 91 72 40


Fagopplæring

fagopplaring@vtfk.no

Tlf: 35 91 70 00

Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Helge Kristian Galdal
Direktør for opplæring og folkehelse