Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever og privatister på videregående nivå, i tillegg til fag- og svenneprøver for lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater
  • De videregående skolene sørger for gjennomføringen av eksamen for elever
  • Eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister og teoretisk prøve for praksiskandidater
  • Fag- og yrkesopplæring har ansvar for gjennomføring av fag- og svenneprøver

Kontakt eksamenskontoret

Tlf:
35 91 70 10 

E-post:
eksamenskontoret@vtfk.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 09.00-14.00