Eksamen for elever

Når du er elev vil du få informasjon om eksamen fra den skolen du går på.

De videregående skolene har ansvar for eksamen for elever.

I god tid før eksamen vil skolen din informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Er du elev ved en videregående skole og har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med skolen du går på for mer informasjon.

På din skoles nettside kan du finne mer informasjon om eksamen. Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.