Eksamen for elever

Når du er elev vil du få informasjon om eksamen fra den skolen du går på.
De videregående skolene har ansvar for eksamen for elever. I god tid før eksamen vil skolen din informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Problemer under skriftlig eksamen 22. mai:

Her finner du informasjon om dispensasjon og annullering for eksamen på grunn av innloggingsproblemer 22. mai 2023.

Problemer under skriftlig eksamen 19. mai:

De som opplevde formelle feil under skriftlig eksamen 19. mai, skal ikke benytte det digitale skjemaet. Elever som ble berørt denne dagen må ta kontakt med skolen sin for informasjon om hvordan søknaden skal utformes og sendes til Utdanningsdirektoratet.

På din skoles nettside kan du finne mer informasjon om eksamen. Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.