Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Det er felles nettbaserte hjelpemidler i hele landet. I tillegg er det fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser tilgjengelig ved eksamen.

Åpent internett i 7 fag

Tilgang til åpent internett under skriftlig eksamen i 7 fag

Det er åpnet for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

LK06 (gamle fagkoder):

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

LK20 (nye fagkoder):

 • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3029 Engelsk 1
 • SPR3031 Engelsk 2
 • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3039 Reiseliv og språk 2

Selv om du har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om åpent internett under eksamen på udir.no

Felles nasjonal liste over åpne nettsider ved eksamen

Det er en nasjonal arbeidsgruppe for fylkeskommunene som har utarbeidet en felles oversikt over hvilke nettbaserte hjelpemidler som skal være tilgjengelig til skriftlig eksamen. Oversikten er laget på bakgrunn av forslag som hver enkelt fylkeskommune har innhentet fra sine skoler. Den justeres årlig.

Disse nettsidene vil være åpne under skriftlig eksamen

Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.
Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Adobe Help Center Nettsted for webutvikling
Allkunne  Oppslagsverk på nynorsk
Artsdatabanken Kunnskapsbank for naturmangfold

Baakoeh

Sørsamisk ordbok

 

Bane NOR

Operativt regelverk

Bane NOR

Teknisk regelverk

Barne-, ungdoms,-og familiedirektoratet Forvaltningsorgan for Barne- og likestillingsdepartementet
Bioteknologirådet  Rådgivende organ innen bioteknologi. Videoer virker ikke
Bokmålsordboka/Nynorskordboka  Ordbøker fra UIB/Språkrådet
Brønnøysundregistrene  Offentlige registre og informasjonsforvaltning. En del lenker er sperret
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet
Duden Wörterbuck Tysk ettspråklig ordbok

 

FEK - De nasjonale forskningsetiske komiteene

FEK skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer
Felleskatalogen/veterinærkatalogen Legemidler til mennesker og dyr
FN - sambandet  Informasjon om FN og FNs arbeid
Folk og forsvar Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral organisasjon, som driver med folkeopplysning om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
Folkehelseinstituttet Forvaltningsorgan for Helse- og omsorgsdepartementet
Forskning.no Nettavis for norske og internasjonale forskningsnyheter
Geogebra Gratis digitale verktøy for klasseaktiviteter, grafer, geometri, samarbeidende tavle og mer
Helfo Informasjon om Helfos tjenester for helseaktører 
Helsedirektoratet Fag- og myndighetsorgan innen helsesektoren
ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
Idunn Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker
Ilmainen sanakirja Finsk ordbok
IMO The International Maritime Organization
Islex Islandsk ordbok
Kildekompasset Informasjon om kildebruk og referansestiler
Kuvsje Sørsamiske læringsstier
Landbruksdirektoratet Forvaltningsorgan for Landbruks- og matdepartementet
Le Robert Fransk ordbok
Leseverktøy Verktøy for leseforståelse og studieteknikk
Lexico   Engelsk/spansk ordbok
LEXIN- ordbøker

Ordbøker for minoritetsspråklige elever. Bildeordboken og mulighet for å høre ordene uttalt virker ikke.

Lovdata  Norges lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak. Eksterne lenker er sperret
Mattilsynet Statenes tilsyn for planter, fisk dyr og næringsmidler
Mediebedriftenes landsforening Mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon
Medietilsynet Statens tilsyn for norske medier
Miljødirektoratet Statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet
Min stemme – Eidsvoll 1814 Nettressurs for demokrati og deltakelse
NAOB

Det norske Akademis ordbok

Fungerer best i nettleseren Google Chrome

Nasjonalbiblioteket Publikasjoner innen alle typer medium
NDLA Digitale læremidler for videregående opplæring. Vesentlige deler av innholdet er tilgjengelig, men en del eksterne lenker er sperret
NGU  Norges geologiske undersøkelse
NHI – Norsk Helseinformatikk Medisinsk oppslagsverk. Video og quiz virker ikke
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi. Eksterne lenker er sperret
NOKLUS  Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser
Norgeshistorie Norgeshistorie
Norges bank Utøvende og rådgivende organ innen penge-, kreditt- og valutapolitikken
Norsk lastebileierforbund Ordliste/faktabank for transportnæringen
Norsk presseforbund Norsk massemediers fellesorgan
Norsksidene Nettressurser for norskfaget
Norsk utenrikspolitisk institutt Forskning på og formidling av internasjonale spørsmål
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat
Olympiatoppen Utvikling av norsk toppidrett. Nettsiden er endret og bruker nå google.com til søk. Dette kan det ikke åpnes for til eksamen, så her må kandidatene nå benytte seg av menyene for å finne fram til informasjon.
Pew Research Center Partipolitisk faktatank som informerer publikum om problemene, holdningene og trendene som former verden
Power Thesaurus  Engelsk ordbok
Proff Søketjenester for firmaer i mange bransjer
Psykologitidsskriftet Tidsskrift for Norsk psykologforening
Real Academia Españjola Ettspråklig spansk ordbok
Regjeringen Regjeringens offisielle nettside. Livesendinger/video fungerer ikke
Reiseliv Nettressurser for norsk reiseliv og reiselivsbransjen
Rovdata Informasjon om norske rovdyr
Rådet for pyskisk helse Paraplyorganisasjon som arbeider innenfor psykisk helse
Sanakirja Finsk ordbok
Sanit Nordsamisk ordbok
Sjøfartsdirektoratet Forvaltnings- og tilsynsmyndighet innen norsk sjøfart
Skriveverktøy Verktøy for skriving av tekster i norskfaget. Videoen virker ikke
Språkrådet Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet
Statens vegvesen Informasjon om yrkestransport
Statistisk sentralbyrå Statistikk om det norske samfunnet
Store norske leksikon Norsk oppslagsverk. Det er også tilgang til tilhørende leksikon (medisinsk leksikon, biografisk leksikon, kunstnerleksikon)
Stortinget Stortingets offisielle nettside. Nedlasting eller streaming av TV-opptak er ikke mulig.
Søk og skriv Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne
Tangorin   Japansk ordbok
Tegnordboka Hjelpemiddel for hørselshemmede/kandidater som skal ta eksamen i tegnspråk
Trinket  Programmeringsverktøy
Utdanningsdirektoratet Forvaltnings- og tilsynsmyndighet for barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Verbix Verbbøyning for flere språk
VigoIKS Eksamen Fylkenes landssamarbeid for lokalt gitt eksamen
Viten - Naturfagsenteret Naturfagsenteret
Vox Publica Nettmagasin om demokrati og ytringsfrihet
w3schools Nettsted for webutvikling
WordReference Flerspråklig ordbok

 

Lisensbaserte nettressurser

For elever:
I tillegg til felles nasjonal liste vil det være lisensbaserte nettressurser for elever i Vestfold og Telemark. 

 • World Book og Atekst vil være tilgjengelige.
 • Ordnett.no vil være tilgjengelig med Feidepålogging. Ordnett pluss, nedlastet versjon, er også tilgjengelig.
 • Smartbok, D-bok, Unibok og Brettboka for de som har fått innvilget dette.
 • Lingdys skole - tilgjengelig for nedlasting fra programvaresenteret.
 • Lingdys pluss vil være tilgjengelig for de som har fått innvilget dette.
 • I tillegg vil de applikasjonene du har på din PC til vanlig være tilgjengelige.


For privatister:
Privatister kan i tillegg til de nettbaserte ressursene laste ned lisensbaserte nettressurser før eksamen og benytte disse under følgende kriterier:

 • Hjelpemidlene må fungere uten internettilgang og skal ikke tilby kommunikasjon eller oversettelse. Som privatist har du selv ansvar for å laste ned ønskede hjelpemidler før eksamen.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 02.11.2022 kl.10.28