Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Det er felles nettbaserte hjelpemidler i hele landet. I tillegg er det fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser tilgjengelig ved eksamen.

Åpent internett i 7 fag

Tilgang til åpent internett under skriftlig eksamen i 7 fag

Det er åpnet for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om du har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om åpent internett under eksamen

 

Felles nasjonal liste over åpne nettsider ved eksamen

Kunnskapsdepartementet har sammen med Utdanningsdirektoratet satt i gang tiltak for å skape mest mulig likhet når det gjelder tilgang til nettbaserte hjelpemidler ved skriftlig eksamen. Det er derfor utarbeidet nasjonale føringer, og det er besluttet at oversikten over nettressurser er obligatorisk for fylkeskommunene å følge.

Disse nettsidene vil være åpne under skriftlig eksamen

Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.
Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Adobe Help Center Nettsted for webutvikling
Allkunne  Oppslagsverk på nynorsk
Artsdatabanken Kunnskapsbank for naturmangfold

Baakoeh

Sørsamisk ordbok

 

Bane NOR

Operativt regelverk

Bane NOR

Teknisk regelverk

Barne-, ungdoms,-og familiedirektoratet Forvaltningsorgan for Barne- og likestillingsdepartementet
Bioteknologirådet  Rådgivende organ innen bioteknologi. Videoer virker ikke
Bokmålsordboka/Nynorskordboka  Ordbøker fra UIB/Språkrådet
Brønnøysundregistrene  Offentlige registre og informasjonsforvaltning. En del lenker er sperret
Duden Wörterbuck Tysk ettspråklig ordbok
Felleskatalogen/veterinærkatalogen Legemidler til mennesker og dyr
FN - sambandet  Informasjon om FN og FNs arbeid
Folkehelseinstituttet Forvaltningsorgan for Helse- og omsorgsdepartementet
Helfo Informasjon om Helfos tjenester for helseaktører 
Helsedirektoratet Fag- og myndighetsorgan innen helsesektoren
ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
Ilmainen sanakirja Finsk ordbok
IMO The International Maritime Organization
Islex Islandsk ordbok
Kildekompasset Informasjon om kildebruk og referansestiler
Kuvsje Sørsamiske læringsstier
Landbruksdirektoratet Forvaltningsorgan for Landbruks- og matdepartementet
Leseverktøy Verktøy for leseforståelse og studieteknikk
Lexico   Engelsk/spansk ordbok
LEXIN- ordbøker

Ordbøker for minoritetsspråklige elever. Bildeordboken og mulighet for å høre ordene uttalt virker ikke.

Lovdata  Norges lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak. Eksterne lenker er sperret
Mattilsynet Statenes tilsyn for planter, fisk dyr og næringsmidler
Mediebedriftenes landsforening Mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon
Medietilsynet Statens tilsyn for norske medier
Min stemme – Eidsvoll 1814 Nettressurs for demokrati og deltakelse
NAOB

Det norske Akademis ordbok

Fungerer best i nettleseren Google Chrome

Nasjonalbiblioteket Publikasjoner innen alle typer medium
NDLA Digitale læremidler for videregående opplæring. Vesentlige deler av innholdet er tilgjengelig, men en del eksterne lenker er sperret
NGU  Norges geologiske undersøkelse
NHI – Norsk Helseinformatikk Medisinsk oppslagsverk. Video og quiz virker ikke
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi. Eksterne lenker er sperret
NOKLUS  Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser
Norgeshistorie Norgeshistorie
Norges bank Utøvende og rådgivende organ innen penge-, kreditt- og valutapolitikken
Norsk lastebileierforbund Ordliste/faktabank for transportnæringen
Norsk presseforbund Norsk massemediers fellesorgan
Norsksidene Nettressurser for norskfaget
Norsk utenrikspolitisk institutt Forskning på og formidling av internasjonale spørsmål
Olympiatoppen Utvikling av norsk toppidrett. Nettsiden er endret og bruker nå google.com til søk. Dette kan det ikke åpnes for til eksamen, så her må kandidatene nå benytte seg av menyene for å finne fram til informasjon.
Power Thesaurus  Engelsk ordbok
Proff Søketjenester for firmaer i mange bransjer
Psykologitidsskriftet Tidsskrift for Norsk psykologforening
Real Academia Españjola Ettspråklig spansk ordbok
Regjeringen Regjeringens offisielle nettside. Livesendinger/video fungerer ikke
Reiseliv Nettressurser for norsk reiseliv og reiselivsbransjen
Rovdata Informasjon om norske rovdyr
Rådet for pyskisk helse Paraplyorganisasjon som arbeider innenfor psykisk helse
Sanakirja Finsk ordbok
Sanit Nordsamisk ordbok
Sjøfartsdirektoratet Forvaltnings- og tilsynsmyndighet innen norsk sjøfart
Skriveverktøy Verktøy for skriving av tekster i norskfaget. Videoen virker ikke
Statens vegvesen Informasjon om yrkestransport
Statistisk sentralbyrå Statistikk om det norske samfunnet
Store norske leksikon Norsk oppslagsverk. Det er også tilgang til tilhørende leksikon (medisinsk leksikon, biografisk leksikon, kunstnerleksikon)
Stortinget Stortingets offisielle nettside. Nedlasting eller streaming av TV-opptak er ikke mulig.
Tangorin   Japansk ordbok
Tegnordboka Hjelpemiddel for hørselshemmede/kandidater som skal ta eksamen i tegnspråk
Utdanningsdirektoratet Forvaltnings- og tilsynsmyndighet for barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Verbix Verbbøyning for flere språk
VigoIKS Eksamen Fylkenes landssamarbeid for lokalt gitt eksamen
Viten - Naturfagsenteret Naturfagsenteret
w3schools Nettsted for webutvikling
WordReference Flerspråklig ordbok

 

Lisensbaserte nettressurser

I tillegg til felles nasjonal liste vil det være lisensbaserte nettressurser for elever i Vestfold og Telemark. Dette gjelder for de som har kjøpt lisens. 

 • World Book og A-tekst vil være tilgjengelige.
 • Ordnett.no vil være tilgjengelig med Feidepålogging. Ordnett pluss, nedlastet versjon, er også tilgjengelig.
 • Smartboka vil være tilgjengelig i online-versjon. 
 • Textpilot - tilgjengelig for nedlasting fra programvaresenteret.
 • Textpilot pluss vil være tilgjengelig for de som har fått innvilget dette.
 • I tillegg vil de applikasjonene du har på din PC til vanlig være tilgjengelige.


For privatister:
Du har selv ansvar for å laste ned ønskede hjelpemidler før eksamen

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 13.01.2022 kl.11.30