Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Det er felles nettbaserte hjelpemidler i hele landet. I tillegg er det fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser tilgjengelig ved eksamen.

Felles liste over åpne nettsider under eksamen

Det er en nasjonal arbeidsgruppe for fylkeskommunene som utarbeider felles oversikt over hvilke nettsider som skal være tilgjengelige under skriftlig eksamen. Oversikten er laget på bakgrunn av forslag som hver enkelt fylkeskommune har innhentet fra sine skoler. Den justeres årlig.

Nettsider som er åpne under skriftlig eksamen

Lisensbaserte nettressurser

For elever:
I tillegg til felles nasjonal liste vil det være lisensbaserte nettressurser for elever i Vestfold og Telemark. 

  • World Book og Atekst 
  • Ordnett.no vil være tilgjengelig med Feidepålogging. Ordnett pluss, nedlastet versjon, er også tilgjengelig.
  • Smartbok, D-bok, Unibok og Brettboka for de som har fått innvilget dette.
  • Lingdys skole - tilgjengelig for nedlasting fra programvaresenteret.
  • Lingdys pluss vil være tilgjengelig for de som har fått innvilget dette.
  • Aunivers
  • I tillegg vil de applikasjonene du har på din PC til vanlig være tilgjengelige.


For privatister:
Privatister kan i tillegg til de nettbaserte ressursene laste ned lisensbaserte nettressurser før eksamen og benytte disse under følgende kriterier:

  • Hjelpemidlene må fungere uten internettilgang og skal ikke tilby kommunikasjon eller oversettelse. Som privatist har du selv ansvar for å laste ned ønskede hjelpemidler før eksamen.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 30.03.2023 kl.10.30