Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt! Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Du vil også finne mye nyttig informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Oppmelding og frister

Frister for oppmelding

Privatistportalen er åpen for oppmelding:

 • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.55)
 • For våreksamen:   15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.55)

Du må melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgiften innen fristen.

Hvordan melder du deg opp til privatisteksamen?
 1. Du logger deg inn på Privatistportalen via ID-porten
 2. Registrer de fagene du ønsker å melde deg opp til
 3. Betal eksamensavgiften direkte i betalingsløsningen i Privatistportalen 

Din oppmelding er ikke gyldig før du har betalt eksamensavgiften. Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen i flere fylker i samme eksamensperiode.

Vi anbefaler å bruke nettleserne Chrome og Edge når du melder deg opp, og ikke mobiltelefon.

Hvis du er usikker på hvilket fag du ønsker å melde deg opp i, kan du ta kontakt med eksamenskontoret eller skolen du har gått på. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode.

Meld deg opp til privatisteksamen

Fagkoder til generell studiekompetanse

Fullført og bestått vitnemål fra 3-årig videregående skole på studieforberende utdanningsprogram gir deg generell studiekompetanse. Det finnes også andre måter å oppnå generell studiekompetanse på. 

Les om yrkesfag med påbygg, påbygg 4 og 23/5-regelen

Fagkodeoversikt i nye læreplaner (LK20)

Vi er i en overgangsperiode mellom gamle (LK06) og nye læreplaner (LK20). Gamle fagkoder fra LK06 fases gradvis ut, mens nye fagkoder gradvis innføres. Derfor er det ekstra mange fagkoder å velge mellom i perioden 2020-2023. 

Privatisteksamen i fremmedspråk

Oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist:

Som privatist kan du ta eksamen i: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

I noen fremmedspråk vil muntlig eksamen kunne gjennomføres i et annet fylke. Du vil få nærmere beskjed om hvor du må reise for å ta eksamen. Les mer om fremmedspråk for privatister på Udir.no

Udir har laget eksempeloppgaver i flere fremmedspråk som du kan bruke til å forberede deg. Vi anbefaler å se nærmere på disse slik at du kan få oversikt over hvordan en heldigital eksamen skal gjennomføres. 

Eksempeloppgaver fremmedspråk

Spesielle krav til oppmelding i språk og realfag

Oppmelding i språkfag: Som privatist må du ha både muntlig og skriftlig karakter for å få faget godkjent hvis du skal ha studiekompetanse eller vitnemål. Dette gjelder i språkfag der elever får 1 standpunktkarakter.

I språkfag der elever får 2 standpunktkarakterer, 1 for skriftlig og 1 for muntlig, kan du som privatist velge å forbedre en av disse.

I fagene biologi 2fysikk 2geofag 2informasjonsteknologi 2kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2 må du som privatist melde deg opp til både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

Skriftlig eksamen for praksiskandidater

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer, og som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag). Les mer om krav til praksis.
 • bestått teoretisk vg3-eksamen (3102/3103-fagkoder)

Hvilken fagkode bør du som er praksiskandidat velge?

Med overgang til nye læreplaner, vil gamle 3102-fagkoder erstattes av nye 3103-fagkoder. Våren 2023 har du imidlertid mulighet til å velge mellom gammel og ny fagkode. Unntaket er fagkoder innen elektro- og datateknologi.

Har du gått opp til privatisteksamen før, eller fulgt kurs etter gammel læreplan?
Da kan du velge å melde deg opp i gammel fagkode (3102). Det er ikke sikkert du bør velge det, ettersom heldigital eksamen etter ny læreplan kan være mer variert.

Har du aldri tatt privatisteksamen før, og heller ikke fulgt kurs etter gammel læreplan?
Da bør du velge å melde deg opp i ny fagkode (3103).

I det nye heldigitale gjennomføringssystemet (3103-fagkoder) vil du få presentert oppgavene i et interaktivt oppgavesett i nettleseren din. Det betyr at du får eksamensoppgaven digitalt og leverer eksamensbesvarelsen din digitalt. Du kan finne utvalgte eksempler på eksamensoppgaver på Udir.no.

Les om eksamen etter nye læreplaner på Udir.no

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Du må sette deg inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. 

Finn din læreplan

Lærebøker

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker til privatisteksamen. Du kan ta kontakt med en videregående skole for tips til hvilke bøker du kan bruke. Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Hva skjer hvis du ikke kan møte til eksamen?

Hva må du gjøre hvis du blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte på eksamen?

Hvis du blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte på eksamen må du registrere deg i vårt avmeldingsskjema. I skjemaet vil du få to valg:

1) Du melder deg av eksamen, men har ikke dokumentasjon på fraværet. Du vil ikke få refundert eksamensavgift, men vi får registrert at du ikke kommer til å møte på eksamensdagen. 
Obs! Det kan være du mottar SMS/e-post om eksamen etter at du har meldt deg av. Du kan se bort fra informasjonen du mottar.

Eller,

2) Du melder deg av eksamen, og har legeerklæring på fraværet. Dersom legeerklæringen anses som gyldig, har du rett på utsatt eksamen og vil bli overført til neste eksamensperiode. Dersom du mener at du har rett på utsatt eksamen, er fristen for å registrere deg i skjemaet, samt laste opp legeerklæring 10 dager fra din eksamensdato. Legeerklæringen lastes opp i skjemaet.

Meld deg av privatisteksamen

Hva må du gjøre hvis du blir syk under selve eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvakten som da vil varsle eksamenskontoret. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til eksamen i neste eksamensperiode. Se forskrift til Opplæringsloven § 3-32 for mer informasjon.

Eksamensavgift

Eksamensavgiften betales med kort. Oppmeldingen er ikke gyldig før du har betalt.

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Priser for eksamen

Gebyret er 1 251 kroner per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2 503 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Prisene gjelder per eksamen. Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg etter oppmeldingsfrist.

For språkfag, norsk og realfag nivå 2
 • For alle språkfag som har skriftlig og muntlig eksamen med to karakterer, må du betale 2 eksamensavgifter
 • I norsk betales det 3 eksamensavgifter; 1 for norsk hovedmål, 1 for norsk sidemål og 1 for norsk muntlig
 • I realfag nivå 2 (fysikk, kjemi og biologi) må du betale 2 eksamensavgifter for skriftlig og muntlig-praktisk eksamen
 • I informasjonsteknologi 2 må du betale 2 eksamensavgifter for skriftlig og muntlig-praktisk eksamen

Dato og sted for eksamen

Privatisteksamen og tverrfaglig teoretisk prøve for praksiskandidater og lærlinger arrangeres to ganger i året.

 • Høsteksamen: November - desember 
 • Våreksamen: April - juni
Muntlig / muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Eksamensdato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen publiseres ca. 1. november for høsteksamen og ca. 1. april for våreksamen. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen arrangeres på Greveskogen, Sandefjord og Skien videregående skole. Praktisk eksamen arrangeres på flere av de videregående skolene i fylket.

Du vil få en SMS når du kan logge deg inn på Privatistportalen for å se tid og sted for din eksamen. 

Det er ikke anledning til å bytte oppsatte eksamensdatoer.

Skriftlig eksamen

Datoer for skriftlige fag finner du i Privatistportalen når du melder deg opp. Du finner også eksamendatoer på følgende nettsider:

Skriftlig eksamen arrangeres hovedsaklig i Porsgrunn Tennishall, men kan også foregå på andre steder i fylket.

Du vil få en SMS når du kan logge deg inn på Privatistportalen for å se tid og sted for din eksamen. 

Tilrettelegging av eksamen 

Du kan ha rett til tilrettelegging av privatisteksamen dersom du har fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk. 

Husk at du som privatist må søke om tilrettelegging av eksamen selv om du har tidligere vedtak om tilrettelegging som elev. Som privatist må du søke om tilrettelegging for hver eksamensperiode.

Hvordan søker du om tilrettelegging?

Du søker om tilrettelegging av eksamen i Privatistportalen. Du må ha fullført oppmelding og betaling av faget før du kan søke om tilrettelegging og tilretteleggingstype. 

Husk å last opp dokumentasjonen i portalen for å få søknaden behandlet.

Når er frist for å søke om tilrettelegging?

Frist for å søke om tilrettelegging er:

 • 15. september for høsteksamen
 • 1. februar for våreksamen

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen. Du vil motta et skriftlig enkeltvedtak, men du kan også se status på søknaden i Privatistportalen.

Hva må du sende inn av dokumentasjon?

Du laster opp sakkyndig vurdering når du søker om tilrettelegging i Privatistportalen. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen. Eksempler på gyldig dokumentasjon:

 • legeerklæring med beskrivelse av funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi
 • erklæring fra psykolog/psykiater/fastlege ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
 • erklæring fra spesialpedagog (f. eks PPT) eller logoped ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil bli avslått.

Eksempler på tilrettelegginger av eksamen
 • utvidet tid 
 • skrivehjelp
 • ammepause
 • opplesning av eksamensoppgaven
 • skjermet eksamensplass (i et rom/lokasjon hvor det ikke sitter mange andre)
 • programvare for dyslektikere, lese-/skrivevansker, dyskalkuli og lignende (denne må du selv installere på din egen PC)

Les mer om tiltak du kan søke om

Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging av eksamen:

 • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
 • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
 • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Fritak sidemål

Hvis du er elev ved en videregående skole er det skolen som skal behandle søknaden om fritak. Ta kontakt med skolen for spørsmål.

For privatister er det eksamenskontoret som skal behandle søknaden om fritak.

Har du rett til fritak?

Som privatist har du rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom du oppfyller et av vilkårene i Forskrift til opplæringsloven §3-19:

 • har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
 • ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregående opplæring har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Dersom du:

 • allerede har fritak i skriftlig sidemål på Vg3, behøver du ikke søke på nytt.
Hvordan søker du om fritak?

Du søker om fritak i sidemål som privatist i vårt digitale søknadsskjema. Du logger deg inn med din elektroniske ID. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Søk om fritak i skriftlig sidemål

Når er frist for å søke om fritak?

Du søker om fritak i norsk sidemål i det semesteret du er oppmeldt som privatist i norsk skriftlig hovedmål. Søknadsfrister er:

 • For høsteksamen: 15. september
 • For våreksamen: 1. februar

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva skal du sende inn av dokumentasjon?

Du må melde deg opp til eksamen og sende inn dokumentasjon innen oppmeldingsfristen.

Gyldig dokumentasjon er f. eks:

 • sakkyndig vurdering (fra lege, PPT, psykiatri) som viser at du har behov for fritak, eller
 • bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge, eller
 • vitnemål fra grunnskolen som viser at du hadde fritak på ungdomsskolen

Norsk for språklige minoriteter

Som privatist kan du ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis du oppfyller gitte vilkår. Det er egen læreplan og eksamenskode i norsk for privatister med kort botid i Norge.

Hvordan søker du om å ta eksamen i norsk kort botid?

Du søker om å ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Søk om å ta eksamen i norsk kort botid

Når er frist for å søke om å ta eksamen i norsk kort botid?
 • For høsteksamen: 15. september
 • For våreksamen: 1. februar

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva slags dokumentasjon må du sende?

Du må legge en av følgende dokumentasjonstyper i søknadsskjemaet:

 • dokumentasjon på kort botid (kopi av bostedsattest)
 • vitnemål eller kompetansebevis fra skolen din, som viser at du har faget som elev

Hvis dokumentasjon ikke er mottatt innen fristens utløp, vil du bli overført til eksamen i norsk hovedmål (NOR1211 eller NOR1231).

Har du rett til å ta eksamen etter ordningen om kort botid?

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang.

Hvis du har bodd i Norge mindre enn 6 år, kan du selv bestemme om du vil melde deg opp til eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, eller ta eksamen etter ordinær læreplan i norsk.

Unntaket er søkere fra og med 2021 hvor det nå er et krav om at du ikke har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk. Dette gjelder ikke søkere som har fått sluttvurdering før 2021.

Informasjon om ny læreplan kommer snart

Eksamen i norsk for språklige minoriteter har én dags forberedelse. Husk å laste ned forberedelsen fra hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Fagkoder - norsk for språklige minoriteter
 • For generell studiekompetanse: NOR1405 og NOR1406
 • For påbygg: NOR1410 og NOR1411
 • For Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: NOR1408 og NOR1409

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Det er ikke utarbeidet eksamensveiledninger i alle fag.

Muntlig eksamen

Det er utarbeidet eksamensveiledninger for muntlig eksamen i noen fag etter nye læreplaner (LK20). Det vil lages flere eksamensveiledninger i kommende perioder. Eksamensveiledningene beskriver rammer for eksamen og vurderingskriterier i det enkelte fag.

Eksamensveiledning samfunnskunnskap, SAK1001, vg1/vg2

Eksamensveiledning norsk, NOR1263, vg2

Eksamensveiledning norsk, NOR1269 og NOR1272, vg3

Eksamensveiledning engelsk, ENG1008 og ENG1010, vg1

Skriftlig eksamen

Det er laget eksamensveiledninger i flere fag til skriftlig eksamen, som gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Du vil også kunne finne tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger sentralt gitt eksamen

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

Publisert: 04.10.2019 Oppdatert: 02.03.2023 kl.10.52

Se også sider om eksamen for privatister