Tilrettelegging av eksamen

Utvidet tid

Det kan gis utvidet tid ved skriftlig eksamen. Ved todelt eksamen fordeles tiden på de to delene. Slik fordeles utvidet tid på skriftlig eksamen:

  • 5 timers skriftlig eksamen: 60 minutter utvidet tid.
  • 4 timers skriftlig eksamen: 50 minutter utvidet tid.
  • Ved todelt 5 timers skriftlig eksamen fordeles den utvidede tiden på 25 minutter og 35 minutter i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2 (gammel læreplan).
  • I matematikk etter ny læreplan gis det 15 minutter Del 1 og 45 minutter Del 2 frem til våren 2023.
  • I matematikk yrkesfag etter gammel læreplan fordeles den utvidede tiden på 20 minutter og 30 minutter i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2.
  • I matematikk yrkesfag etter ny læreplan gis det 15 minutter Del 1 og 45 minutter Del 2 frem til våren 2023.

Opplesning av oppgaven

Du kan få lest opp oppgaveteksten i det tempoet du har behov for. Forklaring og oversettelse er ikke tillatt.

I fremmedspråk vil du ikke få opplest oppgaven. Hvis du har behov for dette, må du søke om å bruke spesielle digitale hjelpmidler. Som privatist har du ansvar for å skaffe nødvendig utstyr selv.

Spesielle digitale hjelpemidler

Det kan være ulike digitale hjelpemidler til rettskriving, ordvalg og opplesning.

Du er selv ansvarlig for å laste ned programmet lokalt på din PC i forkant av eksamen, og at du kjenner til bruken.

Bruk av for eksempel Textpilot og Lingdys kan benyttes under forberedelsestiden til skriftlig-muntlig eksamen og under skriftlig eksamen. Dersom du har eksamen i matematikk kan du kun ta i bruk programmene under del 2 av eksamen.

Skjermet eksamensplass

Det vil være mulig å søke om å gjennomføre eksamen i et lokale der det ikke er mange andre. 

Skrivehjelp

Du kan søke om å få skrivehjelp til din skriftlige eksamen. Eksamenskontoret anskaffer skrivehjelp. Du må ta med deg egen pc/data til eksamen og du dikterer det skrivehjelpen skal skrive ned. Du er selv ansvarlig for å diktere tekstformat og oppsett i besvarelsen.

Assistent

Du kan søke om å ha med deg assistent til eksamenslokalet under eksamensgjennomføringen av dokumenterte medisinske årsaker.

Du må selv anskaffe assistent. Eventuelle utgifter i forbindelse med assistenten dekkes ikke av eksamenskontoret. Det er ikke mulig å kommunisere med assistenten under eksamen uten at en eksamensvakt er til stede. Assistentens rolle avklares sammen med eksamenskontoret i forkant av eksamen.

Tegnspråktolk

Du bestiller selv tegnspråktolk og avtaler bruk av tegnspråktolk fra en offentlig godkjent tolketjeneste.

Publisert: 10.10.2019 Oppdatert: 09.01.2023 kl.10.51