Gjennomføre eksamen

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag med forberedelsedel kan du hente den på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Fagkodene AUT4002 AUT4003 og AUT4030 automatiseringsfaget har 2 dagers forberdelse, alle andre fag med forberedelse har 1 dag. 

Oversikt over fag med forberedelse

Eksamenssted 

Skriftlig eksamen i Vestfold

Skriftlig eksamen i Telemark

Bruk av PC eller nettbrett

Skriftlig eksamen er digital. Du må bruke egen PC eller nettbrett ved eksamen. Er du usikker på bruk av PC kan du velge å skrive på papir, men husk at enkelte fag har krav til bruk av PC på hele eller deler av eksamen:

 • Del 2 på eksamen i matematikk etter gammel læreplan (LK06) er digital
 • Det er heldigital eksamen for matematikk Vg1 etter ny læreplan (LK20)
 • Det er heldigital eksamen for engelsk Vg1 etter ny læreplan (LK20)

Her finner du mer informasjon om digital eksamen og krav til digitale verktøy for matematikk og engelsk Vg1.

Du må sørge for at din PC er oppladet når du møter til eksamen. Vi kan ikke garantere at det er strømtilgang i eksamenslokalet. 

Betingelser for bruk av PC ved skriftlig eksamen:

 • Du må ha med deg egen datamaskin som du er vant til å bruke
 • Datamaskinen må ha trådløs nettverkskommunikasjon og USB-port
 • Det er ikke tillatt å koble seg til internett, kun til Eksamenskontorets nett for digital innlevering av eksamensbesvarelsen
 • Alle programmer du skal benytte må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen
 • Hele besvarelsen må leveres digitalt
 • Du må kunne lagre lokalt på din maskin (ikke kun lagre i skyen, eks. chromebook)
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen

Veiledning

Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.  

Tekniske krav

Nettleser må være installert før eksamensdagen. Her finner du teknisk krav

Du må ha installert Flash og en PDF-leser. Nettleseren Chrome har begge innebygd: https://www.google.com/intl/no/chrome/browser/

Det tilbys tilgang til begrenset internett under eksamen.
Med begrenset internett menes leserettigheter til utvalgte nettsider, bl.a. Lovdata, LEXIN, NDLA og Store Norsk Leksikon. Dersom tilgangen på eksamensdagen uteblir eller faller ut kan eksamenskontoret ikke klandres for dette. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få dette på plass igjen. Du må fortsette ditt arbeid med eksamen, og du vil ikke få kompensert for en eventuell tid uten begrenset nettgang.

Sjekkliste for digital eksamen

Her finner du en sjekkliste som du bør sette deg inn i før eksamen.

Denne siden vil være tilgjengelig med aktive lenker på eksamensdagen.

Hjelpemidler

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Eksamen med begrenset tilgang til internett: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett: Gjelder i fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.
  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Eksamen med fri tilgang til internett: Gjelder fagene Politikk og menneskerettigheter, Medie- og informasjonskunnskap 2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur 2, Kommuniksjaon og kultur 3, Reiseliv og språk 2

Fusk eller plagiering

Blir du tatt i fusk eller plagiering ved eksamen vil dette føre til at du mister eksamensvurdering i faget.

Blir du tatt i fusk vil du bli utvist fra eksamenslokalet. Du vil få en sperrefrist på 1 år på muligheten til å ta eksamen på nytt.

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til datamaskinen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Privatister som skal opp til engelsk for Vg1 etter ny læreplan i fagkodene ENG1007 eller ENG1009, må ha med seg hodetelefoner.

Her får du gode råd om kildehenvisning

På skriftlig eksamen er det viktig at det kommer tydelig frem hva du selv har produsert og hva som er hentet fra andre.

Hvorfor bør du bruke ulike kilder?

 • Du dokumenterer dine påstander
 • Du underbygger egne teorier/innfallsvinkler
 • Du viser til tidligere arbeider
 • Du viser faglig høy standard

Hvorfor bør du sitere og referere?

 • Du respekterer opphavsrett og krediterer den som har gjort arbeidet
 • Du unngår plagiat og mistanke om fusk
 • Du viser sensorene veien til kildene du har brukt

Hvordan sitere og referere?

 • Det finnes flere systemer for å holde orden på kildehenvisningen
 • Du kan gjøre dette på ulike måter, men det skal være klart og tydelig hvor stoffet er hentet fra
 • Du kan henvise til dine kilder fortløpende i teksten
Eksamensoppgaver og eksamensveiledninger

Det er laget eksamensveildninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen. Veiledningene gir deg informasjon hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Her kan du lese mer om eksamensoppgaver og vurdering

Eksamensveiledninger i fellesfag og programfag - yrkesfag

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Eksamenskontoret har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold og Telemark, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Dokumentet Retningslinjer for lokalt gitt eksamen skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. 

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted

Muntlig eksamen i Vestfold

Muntlig eksamen i Telemark

Slik gjennomføres muntlig eksamen

Forberedelse: 30 minutter

 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt kommunikasjon.
 • Du får et tema eller en problemstilling 30 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.
 • I språkfag kan du få en lytteprøve.
 • Du kan ta notater som du kan bruke som en støtte under eksamen. Notatene kan du skrive for hånd eller digitalt. Hvis du ønsker å benytte internett, må du selv sørge for at du har internetttilgang og nødvendig utstyr.

Eksamensgjennomføring

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig eksamen i rettslære

 • Husk å ta med deg lovsamling på eksamen.
Slik gjennomføres muntlig-praktisk eksamen

Forberedelse: 45 minutter 

 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt kommunikasjon.
 • Du får et tema eller en problemstilling 45 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.
 • Du kan ta notater som du kan bruke som en støtte under eksamen. Notatene kan du skrive for hånd eller digitalt. Hvis du ønsker å benytte internett, må du selv sørge for at du har internetttilgang og nødvendig utstyr.

Eksamensgjennomføring 

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.
 • Muntlig-praktisk eksamen kan inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått, og/eller til den praktiske delen av eksamen. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

 • Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere praktiske øvelser på eksamen.
 • I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller.
 • Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen.
 • Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de øvelsene som læreplanen krever.

Muntlig-praktisk eksamen i geofag

 • Du må forberede deg på å kunne vise praktiske ferdigheter og redegjøre for praktiske forhold knyttet til temaet/problemstillingen/oppgaven på eksamen.
 • Det skal ikke leveres noe til eksamenskontoret i forkant av eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving

 • Møt ferdig skiftet med treningstøy og innesko.
 • I løpet av eksamen kan sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk.
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Eksamenskontoret har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold og Telemark, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Dokumentet Retningslinjer for lokalt gitt eksamen skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. 

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Praktisk eksamen

For gamle Vestfold: Praktisk eksamen blir gjennomført ved en av de videregående skolene i Vestfold. Du vil få nærmere informasjon direkte fra skolen før eksamen.

For gamle Telemark: Du vil få egen beskjed fra eksamenskontoret om eksamenslengde, eksamensdato og eksamenssted i god tid før eksamen.

Du vil finne mer informasjon om eksamensgjennomføring for praktisk eksamen i retningslinjene for lokalt gitt eksamen i kapittel 6.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Eksamensreglement

Det er viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Alle må derfor ta hensyn til hverandre og følge de regler som gjelder for alle som tar eksamen. 

Eksamensreglement i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 16.04.2021 kl.10.42

Se også sider om eksamen for privatister