Gjennomføre eksamen

Rammer for eksamen

Retningslinjer for eksamen

Eksamenskontoret har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold og Telemark, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Dokumentene Retningslinjer for lokalt gitt eksamen og Eksamensreglement skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. 

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Eksamensreglement

Som privatist bør du sette seg deg godt inn i reglene for eksamen.

Eksamensreglement

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. For fag som har dette, vil forberedelsesdelen ligge tilgjengelig på Udir.no på forberedelsesdagen fra kl. 09.00:

Finn informasjon om ditt fag

Eksamenssted og eksamensdato

På skriftlig eksamen er eksamensdato oppgitt i det du melder deg opp til eksamen. 

Skriftlig eksamen vil for de aller fleste privatister foregå i Porsgrunn Tennishall. Hallen er åpen fra kl 07.45, men møt opp senest kl. 08.00.

For noen privatister vil skriftlig eksamen foregå på andre eksamenssteder i fylket. Du må derfor dobbeltsjekke informasjonen i Privatistportalen tett opp mot din eksamen.

Kart og adresse til Porsgrunn Tennishall

Gammelt gjennomføringssystem

I det gamle gjennomføringssystemet vil du få presentert eksamensoppgavene i en PDF, enten trykket eller digitalt. Oppgaver kan besvares og leveres digitalt eller på papir.

Alle privatister som skal ta eksamen logger seg inn på https://kandidat.udir.no/ ved eksamensstart.

Du må bruke egen PC ved eksamen. Vi anbefaler ikke nettbrett/Chromebook. Er du svært usikker på bruk av PC, kan du velge å skrive på papir. Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare. På Udir.no vil du finne tekniske krav for å ta eksamen etter gammel læreplan.

Krav til teknisk utstyr:

 • Du må ha med deg egen PC som har trådløst nettverkskort (anbefaler ikke nettbrett/Chromebook)
 • Du må sikre at du har et skriveprogram på din PC som fungerer UTEN internettforbindelse
 • Vi anbefaler Word. Det fungerer IKKE med Word/skriveprogram i skyen (Office 365, Google Chroomebook)
 • Test at ditt skriveprogram fungerer og er aktivert UTEN internett FØR du møter opp til eksamen 
 • Hvis du bruker et annet program enn Word så må du sjekke at programmet kan lagre besvarelsen som Word-fil eller PDF-fil
 • Om dette ikke fungerer så må du skrive på papir 
 • Hele besvarelsen må leveres digitalt
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen
Nytt gjennomføringssystem

I det nye gjennomføringssystemet vil du få presentert oppgavene i et interaktivt oppgavesett i nettleseren din. Det betyr at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir eller å få eksamensoppgaven levert på papir. Hele eksamensgjennomføringen foregår digitalt.

Alle kandidater som skal ta eksamen logger seg inn på https://kandidat.udir.no/ ved eksamensstart.

Unntak: LK20-fag i matematikk, treningslære 1 og fremmedspråk uten opplæring (albansk, amharisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk) skal gjennomføres i gammelt gjennomføringssystem selv om fagene har ny læreplan.

Krav til teknisk utstyr:

 • Du må gjennomføre eksamen på en maskin med oppdatert programvare og nettleser
 • I noen fag er det lytteoppgaver (f. eks i engelsk) - da må du ha med deg hodetelefoner
 • Udir anbefaler å bruke kablede hodetelefoner
 • I noen fremmedspråk trenger du et spesialisert tastatur (digitalt eller fysisk)
 • Se Udir.no for mer informasjon om tekniske krav
Hjelpemidler: eksamen med begrenset tilgang til internett

Du er koblet til et eget eksamensnett som gir begrenset tilgang til internett. Det betyr at det er bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler som det er lov til å bruke:

Liste over nettbaserte hjelpemidler

 • Andre hjelpemidler (notater, bøker, andre kilder) er tillatt
 • Oversettelsesprogrammer i språkfag er ikke tillatt (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk)
 • Kommunikasjon er ikke tillatt
Hjelpemidler: todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

Fagene matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, samfunnsøkonomi 2 og treningslære 1 har todelt eksamen. Det betyr at du har tilgang til ulike typer hjelpemidler på del 1 og del 2. 

 • Del 1: skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Du skriver del 1 på papir som du får tildelt fra eksamenskontoret
 • Del 2: alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra kommunikasjon. Du er koblet til internett med begrenset tilgang og kan benytte de nettbaserte hjelpemidlene. Du er selv ansvarlig for å ha med deg PC/nettbrett til del 2. På enkelte oppgaver under del 2 skal du bruke digitale verktøy. Det er derfor ikke tilstrekkelig med enkel kalkulator og grafisk kalkulator for å kunne løse alle oppgavene i del 2
  • Excel kan være et forslag til regneark
  • GeoGebra kan være et forslag til program som inneholder både CAS (Computer Algebra system) og graftegner. Her kan du laste ned gratisprogrammet GeoGebra
  • Nødvendig programvare må være innstallert på PC/nettbrett i forkant av eksamen
Hjelpemidler: eksamen med fri tilgang til internett

I syv studieforberedene programfag på Vg2 og Vg3 gjennomføres skriftlig eksamen med fri tilgang til internett (åpent internett):

Liste over fag med fri tilgang til internett

 • Kommunikasjon er ikke tillatt. Å publisere noe på internett vil betraktes som kommunikasjon
 • Oversettelsesprogrammer i språkfag er ikke tillatt (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk)
Fag med krav om spesielle hjelpemidler

I noen fagkoder er det krav om bruk av spesielle hjelpemidler/digitale verktøy på eksamen:

DRA2009 Drama og samfunn PC og hodetelefoner
HES2003 Yrkesutøvelse PC 
MUS2005 Musikk i perspektiv 1 PC og hodetelefoner
MUS2007 Musikk i perspektiv 1 PC og hodetelefoner
MUS3001 Musikk fordypning 1 PC med notasjonsprogram for musikk Hodetelefoner for lydvedlegg Piano og/eller midi-keyboard
MUS3003 Musikk fordypning 2 PC med notasjonsprogram for musikk Hodetelefoner for lydvedlegg Piano og/eller midi-keyboard
NOR1028 Norsk tegnspråk PC med tilstrekkelig lagringsplass. PC må ha kamera og programvare som gjør det
RLV2001 Vertskapsrollen PC med tekstbehandlingprogram
RLV2002 Salg og markedsføring PC med tekstbehandlingprogram
RLV2003 Etablering og drift PC med tekstbehandlingprogram
SSA1005 Administrasjon og økonomi PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SSA1006 Markedsføring og salg PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SSA1007 Sikkerhet og transport PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SSA2003 Økonomi og administrasjon PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SAM3038 Psykologi 2 PC (oppgave leveres kun ut digitalt)
SAM3009 Medie og informasjonskunnskap PC (oppgave leveres kun ut digitalt)
REA3015 Informasjonsteknologi 2 PC (oppgaven kommer med digitale vedlegg)
Juks på eksamen

Blir du tatt i juks på eksamen vil dette føre til at du mister eksamensvurdering i faget. Juks er for eksempel å kommunisere med andre, eller å bruke andre hjelpemidler enn det som er tillatt. Se Udir.no for nærmere beskrivelse. 

Blir du tatt i juks på eksamen vil du bli utvist fra eksamenslokalet. Du vil få en sperrefrist på 1 år på muligheten til å ta eksamen på nytt.

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • både kablede og trådløse hodetelefoner kan brukes (det anbefales å bruke kablede)
 • hodetelefoner er et krav til eksamener etter ny læreplan (LK20)

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted og eksamensdato

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen foregår mandag til torsdag kl. 16.30 – 21.30 i perioden november - desember.

Du vil få en SMS når du kan logge deg inn på Privatistportalen for å se tid og sted for din eksamen. Du kan ikke bytte eller endre eksamenstidspunkt eller eksamenssted.

Vi gjør oppmerksom på at eksamensdatoer i Privatistportalen før 1. november ikke er endelige, og kan være endret. Eksamensdato etter 1. november er endelig.

Bruk skolenes hovedinngang. Døren stenges når eksamen starter.

Du vil bli tatt inn når det er din tur. Du må derfor påregne ventetid.

Dine eksamener kan foregå på forskjellige skoler.

Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål/fremmedspråk kan det hende at eksamen må avholdes i et annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du kommer for sent, eller har glemt legitimasjon, kan du ikke regne med å få ta eksamen.

Eksamenssteder Praktisk informasjon
Greveskogen videregående skole Eksamen i kroppsøving: Idrettsbygget, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen
Sandefjord videregående skole Eksamen i kroppsøving: Idrettshallen, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen
Skien videregående skole Eksamen i kroppsøving: Møt opp i hovedinngangen
Hjelpemidler
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Digitale verktøy og åpent internett kan benyttes. 
 • Digital kommunikasjon er tillatt i forberedelsestiden, så lenge det ikke forstyrrer andre kandidater. I forberedelsestiden må du oppholde deg i forberedelsesrommet.
 • I forberedelsestiden kan du ta notater som du kan bruke som en støtte under hele eksamen.
 • Det er kun notater gjort under forberedelsestiden som kan brukes under selve eksamen. Disse kan skrives for hånd eller digitalt.
 • Hvis du ønsker å benytte internett under forberedelsestiden, må du selv sørge for at du har internetttilgang og nødvendig utstyr.
Slik gjennomføres muntlig eksamen

Forberedelse: 30 minutter

 • Du får et tema eller en problemstilling 30 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.
 • I språkfag kan du få en lytteprøve.

Eksamensgjennomføring

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig eksamen i rettslære

 • Husk å ta med deg lovsamling på eksamen.
Slik gjennomføres muntlig-praktisk eksamen

Forberedelse: 45 minutter 

 • Du får et tema eller en problemstilling 45 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.

Eksamensgjennomføring 

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.
 • Muntlig-praktisk eksamen skal inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått, og/eller til den praktiske delen av eksamen. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

 • Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere praktiske øvelser på eksamen.
 • I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller.
 • Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen.
 • Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de øvelsene som læreplanen krever.

Muntlig-praktisk eksamen i geofag

 • Du må forberede deg på å kunne vise praktiske ferdigheter og redegjøre for praktiske forhold knyttet til temaet/problemstillingen/oppgaven på eksamen.
 • Det skal ikke leveres noe til eksamenskontoret i forkant av eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving

 • Møt ferdig skiftet med treningstøy og innesko.
 • I løpet av eksamen kan sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk.
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Praktisk eksamen

Du vil få nærmere beskjed om gjennomføringen av praktisk eksamen (eksamensdato og eksamenssted) i god tid før eksamen. 

For de aller fleste blir praktiske eksamener for privatister gjennomført ved en av de videregående skolene i fylket.

Forberedelsestid

Praktisk eksamen for privatister har 24 timers forberedelsestid. 

I forberedelsestiden får privatisten utlevert forberedelsedel med formell informasjon om eksamen (forberedelsestid, eksamenstid, tillatte hjelpemidler med mer), tema for forberedelsen og kjennetegn på måloppnåelse til eksamen.

Privatisten skal ha tilgang på veiledning i samlet gruppe i inntil to timer fra fagperson. Privatisten skal få informasjon om hva som skjer på eksamensdagen og hva som vil være grunnlaget for vurderingen. Privatisten skal videre planlegge gjennomføring av den praktiske oppgaven som skal løses på eksamensdagen. Selve eksamensoppgaven skal ikke deles ut før eksamensdagen. 

Du vil finne mer informasjon om eksamensgjennomføring for praktisk eksamen i retningslinjene for lokalt gitt eksamen i kapittel 6.

Eksamensgjennomføring

Eksamenstid er inntil 5 timer inkludert vurdering. Privatisten skal gjennomføre et planlagt arbeid som skal resultere i et produkt eller utført oppdrag. Praktisk eksamen kan organiseres med flere privatister i samme lokale, men eksamen gjennomføres likevel individuelt med individuell vurdering.

Vurdering

Det er det praktiske arbeidet utført på eksamensdagen som skal vurderes. Arbeid utført i forberedelsestiden skal som hovedregel ikke inngå i vurderingen, men vil legge premisser for hvordan den enkelte privatist løser eksamensoppgaven. Ved praktisk eksamen er det privatistens mestring i forhold til kjennetegn på måloppnåelse som følger med eksamensoppgaven som skal vurderes. 

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren skal offentliggjøres på eksamensdagen. Skolen bestemmer selv på hvilken måte offentliggjøringen skjer, men karakteren skal settes etter hver privatist.  

Eksamensveiledninger

Muntlig eksamen

Det er utarbeidet eksamensveiledninger for muntlig eksamen i noen fag etter nye læreplaner (LK20). Det vil lages flere eksamensveiledninger i kommende perioder. Eksamensveiledningene beskriver rammer for eksamen og vurderingskriterier i det enkelte fag.

Eksamensveiledning samfunnskunnskap, SAK1001, vg1/vg2

Eksamensveiledning norsk, NOR1263, vg2

Eksamensveiledning norsk, NOR1269 og NOR1272, vg3

Eksamensveiledning engelsk, ENG1008 og ENG1010, vg1

Muntlig-praktisk eksamen

Eksamensveiledning matematikk 1P

Eksamensveiledning matematikk 1T

Skriftlig eksamen

Det er laget eksamensveiledninger i flere fag til skriftlig eksamen, som gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Du vil også kunne finne tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger sentralt gitt eksamen

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 14.11.2022 kl.14.33

Se også sider om eksamen for privatister