Gjennomføre eksamen

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag med forberedelsedel kan du hente den på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Fagkodene AUT4002 AUT4003 og AUT4030 automatiseringsfaget har 2 dagers forberdelse, alle andre fag med forberedelse har 1 dag. 

Oversikt over fag med forberedelse

Eksamenssted 

Skriftlig eksamen i Vestfold

Skriftlig eksamen i Telemark

Bruk av PC eller nettbrett

Skriftlig eksamen er digital. Du må bruke egen PC eller nettbrett ved eksamen. Det er egne regler for matematikk.

Du må sørge for at din PC er oppladet når du møter til eksamen. Vi kan ikke garantere at det er strømtilgang i eksamenslokalet. 

Betingelser for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen:

 • Du må ha med deg egen datamaskin som du er vant til å bruke
 • Datamaskinen må ha trådløs nettverkskommunikasjon og USB-port
 • Det er ikke tillatt å koble seg til internett, kun til Eksamenskontorets nett for digital innlevering av eksamensbesvarelsen
 • Alle programmer du skal benytte må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen
 • Hele besvarelsen må leveres digitalt
 • Du må kunne lagre lokalt på din maskin (ikke kun lagre i skyen, eks. chromebook)
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen

Veiledning

Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.  

Tekniske krav

Nettleser må være installert før eksamensdagen. Her finner du teknisk krav

Du må ha installert Flash og en PDF-leser. Nettleseren Chrome har begge innebygd: https://www.google.com/intl/no/chrome/browser/

Det tilbys tilgang til begrenset internett under eksamen.
Med begrenset internett menes leserettigheter til utvalgte nettsider, bl.a. Lovdata, LEXIN, NDLA og Store Norsk Leksikon. Dersom tilgangen på eksamensdagen uteblir eller faller ut kan eksamenskontoret ikke klandres for dette. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få dette på plass igjen. Du må fortsette ditt arbeid med eksamen, og du vil ikke få kompensert for en eventuell tid uten begrenset nettgang.

Sjekkliste for digital eksamen

Her finner du en sjekkliste som du bør sette deg inn i før eksamen.

Denne siden vil være tilgjengelig med aktive lenker på eksamensdagen.

 

Hjelpemidler

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Eksamen med begrenset tilgang til internett: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett: Gjelder i fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.
  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Eksamen med fri tilgang til internett: Gjelder fagene Politikk og menneskerettigheter, Medie- og informasjonskunnskap 2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur 2, Kommuniksjaon og kultur 3, Reiseliv og språk 2

Fusk eller plagiering

Blir du tatt i fusk eller plagiering ved eksamen vil dette føre til at du mister eksamensvurdering i faget.

Blir du tatt i fusk vil du bli utvist fra eksamenslokalet. Du vil få en sperrefrist på 1 år på muligheten til å ta eksamen på nytt.

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til datamaskinen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Eksamensoppgaver og eksamensveiledninger

Det er laget eksamensveildninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen. Veiledningene gir deg informasjon hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Her kan du lese mer om eksamensoppgaver og vurdering

Eksamensveiledninger i fellesfag og programfag - yrkesfag

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Retningslinjer for lokalgitt eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted

Muntlig eksamen i Vestfold

Muntlig eksamen i Telemark

Slik gjennomføres muntlig eksamen

Forberedelse: muntlige fag, 30 minutter

 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt kommunikasjon
 • Du får et tema/en problemstilling/en oppgave som du skal jobbe med i forberedelsestiden. I språkfag kan du få en lytteprøve
 • Du kan ta notater som du kan bruke som en støtte under selve eksaminasjonen. Notatene kan du skrive for hånd eller digitalt. Hvis du ønsker å benytte internett, må du selv sørge for at du har internetttilgang og nødvendig utstyr.

 

Eksaminasjon: muntlige fag, inntil 30 minutter 

 • Du får presentere resultatet av arbeidet i forberedelsen
 • Spørsmål/samtale med utgangspunkt i det du har forberedt deg på
 • I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne analysere, drøfte og presentere innholdet av det valgte lærestoffet

I samtalen skal sensorene sørge for at du får vist din kompetanse på en best mulig måte. Temaet/problemstillingen/oppgaven du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

 

Muntlig eksamen i rettslære

 • Husk å ta med deg lovsamling på eksamen.
Slik gjennomføres muntlig-praktisk eksamen

Forberedelse: muntlig-praktiske fag, 45 minutter 

 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt kommunikasjon
 • Du får et tema/en problemstilling/en oppgave som du skal jobbe med i forberedelsestiden. 
 • Du kan ta notater som du kan bruke som en støtte under selve eksaminasjonen. Notatene kan du skrive for hånd eller digitalt. Hvis du ønsker å benytte internett, må du selv sørge for at du har internetttilgang og nødvendig utstyr.

 

Eksaminasjon: muntlig-praktiske fag, inntil 45 minutter  

 • Du får presentere resultatet av arbeidet i forberedelsen
 • Spørsmål/samtale med utgangspunkt i det du har forberedt deg på
 • I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne analysere, drøfte og presentere innholdet av det valgte lærestoffet

I samtalen skal sensorene sørge for at du får vist din kompetanse på en best mulig måte. Temaet/problemstillingen/oppgaven du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

 

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

 • Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere praktiske øvelser på eksamen.
 • I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller.
 • Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen.
 • Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de øvelsene som læreplanen krever.

 

Muntlig-praktisk eksamen i geofag

 • Du må forberede deg på å kunne vise praktiske ferdigheter og redegjøre for praktiske forhold knyttet til temaet/problemstillingen/oppgaven på eksamen.

 

Muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving

 • Møt ferdig skiftet med treningstøy og innesko.
 • Eksaminasjon: i løpet av eksamen vil sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk.
Her får du gode råd om kildehenvisning

Muntlig eksamen innebærer krav til nøyaktighet i dokumentasjon av kilder og riktige gjengivelser fra sitert tekst. Det skal framgå hva du selv har produsert og hva som er hentet fra andre.

Hvorfor bør du bruke ulike kilder?

 • Du dokumenterer dine påstander
 • Du underbygger egne teorier/innfallsvinkler
 • Du viser til tidligere arbeider
 • Du viser faglig høy standard

Hvorfor bør du sitere og referere?

 • Du respekterer opphavsrett og krediterer den som har gjort arbeidet
 • Du unngår plagiat og mistanke om fusk
 • Du viser sensorene veien til kildene du har brukt

Hvordan sitere og referere?

 • Det finnes flere systemer for å holde orden på kildehenvisningen
 • Du kan gjøre dette på ulike måter, men det skal være klart og tydelig hvor stoffet er hentet fra
 • Du kan henvise til dine kilder fortløpende i teksten eller i innledningen til muntlig eksamen
 • Du kan også henvise til muntlige kilder
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Retningslinjer for lokalgitt eksamen

Praktisk eksamen

For Vestfold: Praktisk eksamen blir gjennomført ved en av de videregående skolene i Vestfold. Du vil få nærmere informasjon direkte fra skolen før eksamen.

For Telemark: Du vil få egen beskjed fra eksamenskontoret om eksamenslengde, eksamensdato og eksamenssted i god tid før eksamen.

Retningslinjer for lokalgitt eksamen

Eksamensreglement

Det er viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Alle må derfor ta hensyn til hverandre og følge de regler som gjelder for alle som tar eksamen. 

Felles eksamensreglement for elever og privatister i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 11.01.2021 kl.13.58

Se også sider om eksamen for privatister