Gjennomføre eksamen

Les mer om privatisteksamen våren 2020.

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag med forberedelsedel kan du hente den på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Fagkodene AUT4002 AUT4003 og AUT4030 automatiseringsfaget har 2 dagers forberdelse, alle andre fag med forberedelse har 1 dag. 

Oversikt over fag med forberedelse

Eksamenssted 

Skriftlig eksamen i Vestfold

Skriftlig eksamen i Telemark:

 • Eksamenssted og tidspunkt for eksamen finner du i din privatistweb under aktuell fagkode når det nærmer seg din eksamen. Sjekk dette tett opp mot aktuell eksamensdag, da endringer kan forekomme.
 • Dine eksamener kan foregå på ulike steder. Møter du ikke i rett tid kan du risikere å ikke få avlegge din eksamen.
 • Legitimasjon: Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel førekort eller pass. Dersom du ikke har med deg legitimasjon får du ikke avlegge eksamen.
 • Forholdene i eksamenslokalet:
  • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen. 
  • Det er ikke tillatt å kommunisere via elektroniske hjelpemidler.
  • Mobiltelefon/smartklokker skal være helt avslått under eksamen.
Bruk av PC eller nettbrett

Skriftlig eksamen er digital. Du må bruke egen PC eller nettbrett ved eksamen. Det er egne regler for matematikk.

Du må sørge for at din PC er oppladet når du møter til eksamen. Vi kan ikke garantere at det er strømtilgang i eksamenslokalet. 

Betingelser for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen:

 • Du må ha med deg egen datamaskin som du er vant til å bruke
 • Datamaskinen må ha trådløs nettverkskommunikasjon og USB-port
 • Det er ikke tillatt å koble seg til internett, kun til Eksamenskontorets nett for digital innlevering av eksamensbesvarelsen
 • Alle programmer du skal benytte må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen
 • Hele besvarelsen må leveres digitalt
 • Du må kunne lagre lokalt på din maskin (ikke kun lagre i skyen, eks. chromebook)
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen

Veiledning

Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.  

Tekniske krav

Nettleser må være installert før eksamensdagen. Her finner du teknisk krav

Du må ha installert Flash og en PDF-leser. Nettleseren Chrome har begge innebygd: https://www.google.com/intl/no/chrome/browser/

Det tilbys tilgang til begrenset internett under eksamen.
Med begrenset internett menes leserettigheter til utvalgte nettsider, bl.a. Lovdata, LEXIN, NDLA og Store Norsk Leksikon. Dersom tilgangen på eksamensdagen uteblir eller faller ut kan eksamenskontoret ikke klandres for dette. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få dette på plass igjen. Du må fortsette ditt arbeid med eksamen, og du vil ikke få kompensert for en eventuell tid uten begrenset nettgang.

Sjekkliste for digital eksamen

Her finner du en sjekkliste som du bør sette deg inn i før eksamen.

Denne siden vil være tilgjengelig med aktive lenker på eksamensdagen.

 

Hjelpemidler

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Eksamen med begrenset tilgang til internett: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett: Gjelder i fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.
  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Eksamen med fri tilgang til internett: Gjelder fagene Politikk og menneskerettigheter, Medie- og informasjonskunnskap 2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur 2, Kommuniksjaon og kultur 3, Reiseliv og språk 2

Fusk eller plagiering

Blir du tatt i fusk eller plagiering ved eksamen vil dette føre til at du mister eksamensvurdering i faget.

Blir du tatt i fusk vil du bli utvist fra eksamenslokalet. Du vil få en sperrefrist på 1 år på muligheten til å ta eksamen på nytt.

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til datamaskinen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Eksamensoppgaver og vurderingsveiledninger

Det er laget vurderingsveiledninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen. Vurderingveiledningene gir deg informasjon hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Her kan du lese mer om eksamensoppgaver og vurdering

Vurderingsveiledninger i fellesfag og programfag - yrkesfag

For skoleåret  2019/2020 gjelder:

For VestfoldRetningslinjer som gjelder for skriftlig lokalgitt eksamen for elever og privatister i Vestfold

For Telemark: Eksamensreglementet for Telemark

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted

Muntlig eksamen i Vestfold

Muntlig eksamen i Telemark:

 • Tidspunkt for eksamen finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Du får bare oppgitt oppmøtetid. Møter du opp for seint risikerer du å ikke få avlagt eksamen. Da må du melde deg opp på ny i neste eksamensperiode. Det er opp til 8 kandidater per parti, så ventetid må påregnes!
 • Eksamensstedet finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Har du flere eksamener kan det hende at disse vil foregå på ulike steder. Det er viktig å møte til rett tid fordi dørene til eksamenslokalet låses kort tid etter oppmøtetidspunkt.
 • Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål kan det hende at eksamen må avholdes i et annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist.
 • For muntlig eksamen blir man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.
  • Henvend deg til sensorene for registrering
  • Det kan være opptil 8 kandidater pr parti
  • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
  • Sensorene tar dere inn til forberedelse og eksaminasjon etter tur
  • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer
  • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen, og må leveres inn før forberedelsen igangsettes
Slik gjennomføres eksamen

Forberedelse: Muntlige fag 30 minutter, muntlig-praktiske fag 45 minutter

For Vestfold:    

 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, untatt kommunikasjon
 • Du trekker et tema eller en problemstilling. I språkfag kan du få en lytteprøve
 • Du kan ta notater som du kan bruke som en støtte under selve eksaminasjonen. Notatene kan du skrive for hånd eller på PC

For Telemark:

 • Alle skrevne hjelpemidler er tillatt. Ingen digitale hjelpemidler er tillatt.
 • Du får eller trekker en oppgave eller et tema som du skal jobbe med i forberedelsestiden. I språkfag kan du få lytteprøve.
 • Du kan ta notater som du kan bruke som støtte under selve eksaminasjonen. Notatene skrives på utleverte ark.

 

Eksaminasjon: Muntlige fag inntil 30 minutter, muntlig-praktiske fag inntil 45 minutter  

 • Du får presentere resultatet av arbeidet i forberedelsen
 • Spørsmål/samtale med utgangspunkt i det du har forberedt deg på
 • I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne analysere, drøfte og presentere innholdet av det valgte lærestoffet

I samtalen skal sensorene sørge for at du får vist din kompetanse på en best mulig måte. Temaet/problemstillingen/oppdraget du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

 

Muntlig praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere  praktiske øvelser til eksamen. I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller.

Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen. Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de elevøvelsene som læreplanen krever.

 

Muntlig praktisk eksamen i kroppsøving

For Vestfold:

 • Husk treningstøy og legitimasjon med bilde. Eksamen begynner kl 15.00/16.00.
 • Se Min side på privatistweb
 • Forberedelse: Du skal varme opp i ca 20 min, slik at du er klar for eksaminasjonsdelen.
 • Eksaminasjon: Du gjennomfører praktiske øvelser. I løpet av eksamen vil sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk. Du kan i tillegg få spørsmål fra andre kompetansemål i læreplanen.

For Telemark

 • Egen eksamensinformasjon for kroppsøving vil bli sendt til kandidater oppmeldt i faget. 
Her får du gode råd om kildehenvisning

Muntlig eksamen innebærer krav til nøyaktighet i dokumentasjon av kilder og riktige gjengivelser fra sitert tekst. Det skal framgå hva du selv har produsert og hva som er hentet fra andre.

Hvorfor bør du bruke ulike kilder?

 • Du dokumenterer dine påstander
 • Du underbygger egne teorier/innfallsvinkler
 • Du viser til tidligere arbeider
 • Du viser faglig høy standard

Hvorfor bør du sitere og referere?

 • Du respekterer opphavsrett og krediterer den som har gjort arbeidet
 • Du unngår plagiat og mistanke om fusk
 • Du viser sensorene veien til kildene du har brukt

Hvordan sitere og referere?

 • Det finnes flere systemer for å holde orden på kildehenvisningen
 • Du kan gjøre dette på ulike måter, men det skal være klart og tydelig hvor stoffet er hentet fra
 • Du kan henvise til dine kilder fortløpende i teksten eller i innledningen til muntlig eksamen
 • Du kan også henvise til muntlige kilder
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen

For skoleåret 2019/2020 gjelder:

Praktisk eksamen

For Vestfold: Praktisk eksamen blir gjennomført ved en av de videregående skolene i Vestfold. Du vil få nærmere informasjon direkte fra skolen før eksamen.

For skoleåret 2019/2020 gjelder: Retningslinjer som gjelder for praktisk eksamen for elever og privatister i Vestfold

For Telemark: Du vil få egen beskjed fra eksamenskontoret om eksamenslengde, eksamensdato og eksamenssted i god tid før eksamen.

For skoleåret 2019/2020 gjelder: Eksamensreglementet for Telemark

Eksamensreglement

For Vestfold: Det er viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Alle må derfor ta hensyn til hverandre og følge de regler som gjelder.

For Telemark: Eksamensreglementet for Telemark

 
 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 30.04.2020

Se også sider om eksamen for privatister