Gjennomføre eksamen

Retningslinjer og eksamensreglement for eksamen

Eksamenskontoret har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold og Telemark, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Dokumentene Retningslinjer for lokalt gitt eksamen og Eksamensreglement skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. Privatister bør sette seg godt inn i disse i forkant av eksamen.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Eksamensreglement

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag med forberedelsedel kan du hente den på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Fagkodene AUT4002 AUT4003 og AUT4030 automatiseringsfaget har 2 dagers forberdelse, alle andre fag med forberedelse har 1 dag. 

Oversikt over fag med forberedelse

Eksamenssted og eksamensdato

På skriftlig eksamen er eksamensdato oppgitt i det du melder deg opp til eksamen. 

Skriftlig eksamen vil for de aller fleste privatister foregå i Porsgrunn Tennishall. Hallen er åpen fra kl 07.45, men møt opp senest kl. 08.00.

For noen privatister vil skriftlig eksamen foregå på andre eksamenssteder i fylket. Du må derfor dobbeltsjekke informasjonen i Privatistportalen tett opp mot din eksamen.

Kart og adresse til Porsgrunn Tennishall

Bruk av PC eller nettbrett

Skriftlig eksamen er digital. Du må bruke egen PC eller nettbrett ved eksamen. Er du usikker på bruk av PC kan du velge å skrive på papir, men husk at enkelte fag har krav til bruk av PC på hele eller deler av eksamen (mer informasjon finner du lenger ned på denne siden):

 • Del 2 på eksamen i matematikk etter gammel og ny læreplan (LK06 og LK20) er digital
 • Det er heldigital eksamen for engelsk Vg1 etter ny læreplan (LK20)

Du må sørge for at din PC er oppladet når du møter til eksamen. 

Betingelser for bruk av PC ved skriftlig eksamen:

 • Du må ha med deg egen datamaskin som du er vant til å bruke
 • Datamaskinen må ha trådløs nettverkskommunikasjon og USB-port
 • Det er ikke tillatt å koble seg til internett, kun til Eksamenskontorets nett for digital innlevering av eksamensbesvarelsen
 • Alle programmer du skal benytte må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen
 • Hele besvarelsen må leveres digitalt
 • Du må kunne lagre lokalt på din maskin (ikke kun lagre i skyen, eks. chromebook)
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen

Veiledning

Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.  

Tekniske krav

Nettleser må være installert før eksamensdagen. Her finner du teknisk krav

Du må ha installert Flash og en PDF-leser. Nettleseren Chrome har begge innebygd: https://www.google.com/intl/no/chrome/browser/

Det tilbys tilgang til begrenset internett under eksamen.
Med begrenset internett menes leserettigheter til utvalgte nettsider, bl.a. Lovdata, LEXIN, NDLA og Store Norsk Leksikon. Dersom tilgangen på eksamensdagen uteblir eller faller ut kan eksamenskontoret ikke klandres for dette. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få dette på plass igjen. Du må fortsette ditt arbeid med eksamen, og du vil ikke få kompensert for en eventuell tid uten begrenset nettilgang.

Fag med krav om bruk av digitale verktøy

I noen fagkoder er det krav om bruk av digitale verktøy på eksamen.

Eksamen i matematikk etter gammel og ny læreplan

Frem til våren 2023 skal alle eksamener i matematikk gjennomføres som todelt eksamen i PGS.

Privatister som skal ta eksamen etter gammel læreplan (LK06) og ny læreplan (LK20) har ikke tilgang til hjelpemidler på del 1. Del 1 er helt uten hjelpemidler og må skrives på papir fra eksamenskontoret.

Du er selv ansvarlig for å ha med deg PC eller nettbrett til del 2. Les mer her om tekniske krav for å ta eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Minstekrav for digitale verktøy for del 2 av eksamen

Det er ikke tilstrekkelig med enkel kalkulator og grafisk kalkulator for å kunne løse alle oppgavene i del 2. Du må ha med egen bærbar PC med nødvendig programvare installert når du møter til eksamen.

Gjennomføring av del 2 av eksamen

På del 2 er alle hjelpemiddel tillatt, bortsett fra internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. På enkelte oppgaver under del 2 skal du bruke digitale verktøy. 

 • Excel kan være et forslag til regneark.
 • GeoGebra kan være et forslag til program som inneholder både CAS (Computer Algebra system) og graftegner.

Her kan du laste ned gratisprogrammet GeoGebra.

 

Eksamen i engelsk etter ny læreplan (LK20)

Privatister som skal ta eksamen i engelsk for Vg1 etter læreplanen som ble innført høsten 2020, skal ta eksamen i nytt digitalt system. Det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir. Les mer her om innføring og tekniske krav på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hva slags utstyr trenger du?

Du er selv ansvarlig for å ha med utstyret du trenger på eksamensdagen:

 • PC eller nettbrett med tastatur
 • Hodetelefoner: noen oppgaver til eksamen i engelsk etter ny læreplan vil være lytteoppgaver. 

Hvilke fagkoder i engelsk etter ny læreplan har heldigital eksamen?

Heldigital eksamen i engelsk gjelder fagkodene ENG1007 og ENG1009.

 

Andre fag med krav til bruk av PC/spesielle hjelpemidler

DRA2009 Drama og samfunn PC og hodetelefoner
HES2003 Yrkesutøvelse PC 
MUS2005 Musikk i perspektiv 1 PC og hodetelefoner
MUS2007 Musikk i perspektiv 1 PC og hodetelefoner
MUS3001 Musikk fordypning 1 PC med notasjonsprogram for musikk Hodetelefoner for lydvedlegg Piano og/eller midi-keyboard
MUS3003 Musikk fordypning 2 PC med notasjonsprogram for musikk Hodetelefoner for lydvedlegg Piano og/eller midi-keyboard
NOR1028 Norsk tegnspråk PC med tilstrekkelig lagringsplass. PC må ha kamera og programvare som gjør det
RLV2001 Vertskapsrollen PC med tekstbehandlingprogram
RLV2002 Salg og markedsføring PC med tekstbehandlingprogram
RLV2003 Etablering og drift PC med tekstbehandlingprogram
SSA1005 Administrasjon og økonomi PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SSA1006 Markedsføring og salg PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SSA1007 Sikkerhet og transport PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SSA2003 Økonomi og administrasjon PC med regneark og tekstbehandlingprogram
SAM3038 Psykologi 2 PC (oppgave leveres kun ut digitalt)
SAM3009 Medie og informasjonskunnskap PC (oppgave leveres kun ut digitalt)
REA3015 Informasjonsteknologi 2 PC (oppgaven kommer med digitale vedlegg)
Brukerveiledning for digital eksamen

Her finner du en sjekkliste som du bør sette deg inn i før eksamen.

Denne siden vil være tilgjengelig med aktive lenker på eksamensdagen.

Hjelpemidler

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Eksamen med begrenset tilgang til internett: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett: Gjelder i fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, samfunnsøkonomi 2 og Treningslære 1.
  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Eksamen med fri tilgang til internett: Gjelder fagene Politikk og menneskerettigheter, Medie- og informasjonskunnskap 2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur 2, Kommunikasjon og kultur 3, Reiseliv og språk 2

Fusk eller plagiering

Blir du tatt i fusk eller plagiering ved eksamen vil dette føre til at du mister eksamensvurdering i faget.

Blir du tatt i fusk vil du bli utvist fra eksamenslokalet. Du vil få en sperrefrist på 1 år på muligheten til å ta eksamen på nytt.

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • både kablede og trådløse hodetelefoner kan brukes

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Her får du gode råd om kildehenvisning

På skriftlig eksamen er det viktig at det kommer tydelig frem hva du selv har produsert og hva som er hentet fra andre.

Hvorfor bør du bruke ulike kilder?

 • Du dokumenterer dine påstander
 • Du underbygger egne teorier/innfallsvinkler
 • Du viser til tidligere arbeider
 • Du viser faglig høy standard

Hvorfor bør du sitere og referere?

 • Du respekterer opphavsrett og krediterer den som har gjort arbeidet
 • Du unngår plagiat og mistanke om fusk
 • Du viser sensorene veien til kildene du har brukt

Hvordan sitere og referere?

 • Det finnes flere systemer for å holde orden på kildehenvisningen
 • Du kan gjøre dette på ulike måter, men det skal være klart og tydelig hvor stoffet er hentet fra
 • Du kan henvise til dine kilder fortløpende i teksten
Eksamensoppgaver og eksamensveiledninger

Det er laget eksamensveildninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen. Veiledningene gir deg informasjon hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Her kan du lese mer om eksamensoppgaver og vurdering

Eksamensveiledninger i fellesfag og programfag - yrkesfag

Tidligere eksamensoppgaver (lokalt gitt eksamen)

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted og eksamensdato

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen foregår mandag til torsdag kl. 16.30 – 21.30 mellom 15. november og 16. desember.

Du vil få en SMS når du kan logge deg inn på Privatistportalen for å se tid og sted for din eksamen. Du kan ikke bytte eller endre eksamenstidspunkt eller eksamenssted.

Bruk skolenes hovedinngang. Døren stenges når eksamen starter.

Du vil bli tatt inn når det er din tur. Du må derfor påregne noe ventetid.

Dine eksamener kan foregå på forskjellige skoler.

Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål/fremmedspråk kan det hende at eksamen må avholdes i et annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du kommer for sent, eller har glemt legitimasjon, kan du ikke regne med å få ta eksamen.

Eksamenssteder Praktisk informasjon
Greveskogen videregående skole Eksamen i kroppsøving: Idrettsbygget, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen
Sandefjord videregående skole Eksamen i kroppsøving: Idrettshallen, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen
Skien videregående skole Eksamen i kroppsøving: Møt opp i hovedinngangen
Hjelpemidler
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt kommunikasjon.
 • I forberedelsestiden kan du ta notater som du kan bruke som en støtte under hele eksamen.
 • Det er kun notater gjort under forberedelsestiden som kan brukes under selve eksamen. Disse kan skrives for hånd eller digitalt.
 • Hvis du ønsker å benytte internett under forberedelsestiden, må du selv sørge for at du har internetttilgang og nødvendig utstyr.
Slik gjennomføres muntlig eksamen

Forberedelse: 30 minutter

 • Du får et tema eller en problemstilling 30 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.
 • I språkfag kan du få en lytteprøve.

Eksamensgjennomføring

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig eksamen i rettslære

 • Husk å ta med deg lovsamling på eksamen.
Slik gjennomføres muntlig-praktisk eksamen

Forberedelse: 45 minutter 

 • Du får et tema eller en problemstilling 45 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.

Eksamensgjennomføring 

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.
 • Muntlig-praktisk eksamen kan inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått, og/eller til den praktiske delen av eksamen. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

 • Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere praktiske øvelser på eksamen.
 • I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller.
 • Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen.
 • Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de øvelsene som læreplanen krever.

Muntlig-praktisk eksamen i geofag

 • Du må forberede deg på å kunne vise praktiske ferdigheter og redegjøre for praktiske forhold knyttet til temaet/problemstillingen/oppgaven på eksamen.
 • Det skal ikke leveres noe til eksamenskontoret i forkant av eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving

 • Møt ferdig skiftet med treningstøy og innesko.
 • I løpet av eksamen kan sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk.
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Praktisk eksamen

Du vil få nærmere beskjed om gjennomføringen av praktisk eksamen (eksamensdato og eksamenssted) i god tid før eksamen. 

For de aller fleste blir praktiske eksamener for privatister gjennomført ved en av de videregående skolene i fylket.

Forberedelsestid

Praktisk eksamen for privatister har 24 timers forberedelsestid. 

I forberedelsestiden får privatisten utlevert forberedelsedel med formell informasjon om eksamen (forberedelsestid, eksamenstid, tillatte hjelpemidler med mer), tema for forberedelsen og kjennetegn på måloppnåelse til eksamen.

Privatisten skal ha tilgang på veiledning i samlet gruppe i inntil to timer fra fagperson. Privatisten skal få informasjon om hva som skjer på eksamensdagen og hva som vil være grunnlaget for vurderingen. Privatisten skal videre planlegge gjennomføring av den praktiske oppgaven som skal løses på eksamensdagen. Selve eksamensoppgaven skal ikke deles ut før eksamensdagen. 

Du vil finne mer informasjon om eksamensgjennomføring for praktisk eksamen i retningslinjene for lokalt gitt eksamen i kapittel 6.

Eksamensgjennomføring

Eksamenstid er inntil 5 timer inkludert vurdering. Privatisten skal gjennomføre et planlagt arbeid som skal resultere i et produkt eller utført oppdrag. Praktisk eksamen kan organiseres med flere privatister i samme lokale, men eksamen gjennomføres likevel individuelt med individuell vurdering.

Vurdering

Det er det praktiske arbeidet utført på eksamensdagen som skal vurderes. Arbeid utført i forberedelsestiden skal som hovedregel ikke inngå i vurderingen, men vil legge premisser for hvordan den enkelte privatist løser eksamensoppgaven. Ved praktisk eksamen er det privatistens mestring i forhold til kjennetegn på måloppnåelse som følger med eksamensoppgaven som skal vurderes. 

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren skal offentliggjøres på eksamensdagen. Skolen bestemmer selv på hvilken måte offentliggjøringen skjer, men karakteren skal settes etter hver privatist.  

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 20.01.2022 kl.15.41

Se også sider om eksamen for privatister