Eksamen i matematikk

Det er krav om obligatorisk bruk av digitale verktøy.

Minstekrav til digitale verktøy for del 2 av eksamen

Det er ikke tilstrekkelig med enkel kalkulator og grafisk kalkulator for å kunne løse alle oppgavene i del 2. Du må ha med egen bærbar PC med nødvendig programvare installert når du møter til eksamen.

 

Gjennomføring av del 2 av eksamen

På del 2 er alle hjelpemiddel tillatt, bortsett fra internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. På enkelte oppgaver under del 2 skal du bruke digitale verktøy. 

Tabelltittel
Eksamenskode Del 1 Del 2 Krav til digitale verktøy  
MAT1011 Matematikk 1P 2 timer 3 timer Regneark* og graftegner
MAT1015 Matematikk 2P 2 timer 3 timer Regneark* og graftegner
MAT1005 Matematikk 2P-Y 2 timer 3 timer Regneark* og graftegner

*Excel kan være et forslag til regneark

Tabelltittel
Eksamenskode Del 1 Del 2 Krav til digitale verktøy
MAT1013 Matematikk 1T 3 timer 2 timer CAS* og graftegner
MAT1017 Matematikk 2T 3 timer 2 timer CAS* og graftegner
MAT1010 Matematikk 2T-Y 3 timer 2 timer CAS* og graftegner
REA3022 Matematikk R1 3 timer 2 timer CAS* og graftegner
REA3024 Matematikk R2 3 timer 2 timer CAS* og graftegner
REA3025 Matematikk S1 3 timer 2 timer CAS* og graftegner
REA3028 Matematikk S2 3 timer 2 timer CAS* og graftegner

 *CAS: Computer Algebra system

 

 GeoGebra kan være et forslag til program som inneholder både CAS og graftegner.

Her kan du laste ned gratisprogrammet GeoGebra.

 
 
 

 

Publisert: 10.10.2019 Oppdatert: 21.10.2019 kl.08.50