Fag med én dags forberedelse

Forberedelsen kan lastes ned fra Utdanningsdirektoratet hjemmeside fra kl 9 dagen før eksamen.
Fagkode  Fagbetegnelse
 AMM3002   Anleggsmaskinmekanikerfaget
 AUT4002  Automatiseringsfaget
 BMF3002  Børsemakerfaget
 ELE3002  Elektrikerfaget
 EMO3002  Energimontørfaget
 ENG1002  Engelsk Vg1, studieforberedende
 ENG1003  Engelsk Vg2, yrkesforberedende 
 ENG1005  Engelsk for døve og sterkt tunghørte, Vg2, yrkesforberedende
 ENG1006  Engelsk for døve og sterkt tunghørte, Vg1, studieforberedende
 EPO3002  Energioperattørfaget
 FIN1008   Finsk som andrespråk
 HEI3002   Heismontørfaget
 NOR1033   Norsk tegnspråk
 NOR1039  Norsk for døve og sterkt tunghørte
 NOR1049   Norsk som 2.språk for språklige minoriteter
 REA3009   Geofag 2
 REA3015   Informasjonsteknologi 2
 REA3019   Teknologi og forskningslære 2
 SAM3002   Historie og filosofi 2
 SAM3006   Markedsføring og ledelse 2
 SAM3009   Medie- og innformasjonskunnskap 2
 SAM3016   Sosialkunnskap
 SAM3020   Politikk og menneskerettigheter
 SAM3023   Rettslære 2
 SAM3029  Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 SAM3033   Økonomistyring
 SAM3035   Økonomistyring og ledelse
 SAM3038   Psykologi 2
 SAS1007   Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk
 SAS1015   Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk
 SAS1023   Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk
 SAS1031   Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk
 SAS1039   Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk
 SAS1047   Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk
 SIG3002   Signalmontørfaget
 SPR3015   Kommunikasjon og kultur 2
 SPR3017   Kommunikasjon og kultur 3
 SPR3020   Reiseliv og språk 2
 TEL3002   Telekommunikasjonsmontørfaget

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 13.10.2020 kl.12.21