Muntlig eksamen i Telemark

Tidspunkt for eksamen finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Du får bare oppgitt oppmøtetid. Møter du opp for seint risikerer du å ikke få avlagt eksamen. Da må du melde deg opp på ny i neste eksamensperiode. Det er opp til 8 kandidater per parti, så ventetid må påregnes!

Eksamensstedet finner du under aktuell fagkode i din privatistweb etter at dato er på plass. Endring av eksamenssted kan forekomme så du bør derfor sjekke dette tett opp mot aktuell eksamensdag. Har du flere eksamener kan det hende at disse vil foregå på ulike steder. Det er viktig å møte til rett tid fordi dørene til eksamenslokalet låses kort tid etter oppmøtetidspunkt.

Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål kan det hende at eksamen må avholdes i et annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist.

For muntlig eksamen blir man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

  • Henvend deg til sensorene for registrering
  • Det kan være opptil 8 kandidater pr parti
  • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
  • Sensorene tar dere inn til forberedelse og eksaminasjon etter tur
  • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer
  • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen, og må leveres inn før forberedelsen igangsettes

 

 

Publisert:

16.09.2020

Oppdatert:

16.09.2020 kl.10.41