Muntlig eksamen i Telemark

Tidspunkt for eksamen og eksamenssted finner du i Privatistportalen innen 1. nov/15. april. Møter du opp for seint risikerer du å ikke få avlagt eksamen. Da må du melde deg opp på ny i neste eksamensperiode.

Har du flere eksamener kan det hende at disse vil foregå på ulike steder. Det er viktig å møte til rett tid fordi dørene til eksamenslokalet låses kort tid etter oppmøtetidspunkt.

Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål kan det hende at eksamen må avholdes i et annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist.

For muntlig eksamen blir man satt på partier sammen med andre kandidater som er oppmeldt i samme fagkode.

  • Henvend deg til sensorene for registrering
  • Alle kandidater må møte til oppmøtetidspunktet, og man må påregne ventetid
  • Sensorene tar dere inn til forberedelse og eksaminasjon etter tur
  • Forlat ikke eksamenslokalet uten av dette er klarert med sensorer
  • Mobiltelefon/smartklokke skal være helt avslått under eksamen, og må leveres inn før forberedelsen igangsettes

 

 

Publisert:

16.09.2020

Oppdatert:

27.08.2021 kl.08.48