2802

Muntlig eksamen Vestfold

Informasjon om hvor og når du skal ha eksamen finner du på din side på Privatistweb fra 1.april for våreksamen og 1.november for høsteksamen. Oppmøtetid for alle: Kl 16.30. Det kan bli noe venting.

Bruk skolenes hovedinngang. Døren stenges når eksamen starter.

Dine prøver kan foregå på forskjellige skoler. I noen fremmedspråk kan eksamen være i et annet fylke. Du får nærmere beskjed.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du kommer for sent, eller har glemt legitimasjon, kan du ikke regne med å få ta eksamen.

Ta med skrivesaker, lærebøker, notater, ordbøker, elevøvingsjournaler etc.

 

Denne informasjonen ser du på privatistweb Eksamenssted

(romnummer), Greveskogen vgs

Greveskogen videregående skole, Eikveien 2, Tønsberg

Eksamen i kroppsøving: Idrettsbygget, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen

(romnummer), Sandefjord vgs

Sandefjord videregående skole, Krokemoveien 2-4, Sandefjord

Eksamen i kroppsøving: Idrettshallen, som  er et eget bygg bak hovedbygget/skolen

(romnummer), Thor Heyerdahl vgs

Thor Heyerdahl videregående skole, Hoffsgt 6, Larvik

Oppdatert: 21.10.2019