Muntlig eksamen Vestfold

Informasjon om hvor og når du skal ha eksamen finner du på din side på Privatistweb fra 1.april for våreksamen og 1.november for høsteksamen. Oppmøtetid for alle: Kl 16.30. Det kan bli noe venting.

Bruk skolenes hovedinngang. Døren stenges når eksamen starter.

Dine prøver kan foregå på forskjellige skoler. I noen fremmedspråk kan eksamen være i et annet fylke. Du får nærmere beskjed.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du kommer for sent, eller har glemt legitimasjon, kan du ikke regne med å få ta eksamen.

Ta med skrivesaker, lærebøker, notater, ordbøker, elevøvingsjournaler etc.

 

Denne informasjonen ser du på privatistweb Eksamenssted

(romnummer), Greveskogen vgs

Greveskogen videregående skole, Eikveien 2, Tønsberg

Eksamen i kroppsøving: Idrettsbygget, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen

(romnummer), Sandefjord vgs

Sandefjord videregående skole, Krokemoveien 2-4, Sandefjord

Eksamen i kroppsøving: Idrettshallen, som  er et eget bygg bak hovedbygget/skolen

(romnummer), Thor Heyerdahl vgs

Thor Heyerdahl videregående skole, Hoffsgt 6, Larvik

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 12.11.2020 kl.11.44