Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om privatisteksamen.
Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Oppmelding til privatisteksamen gjør du i Privatistportalen. Privatistportalen er åpen for oppmelding:

  • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.59)
  • For våreksamen: 15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.59)

For at din oppmelding skal være gyldig må du melde deg opp til eksamen og betale direkte i betalingsløsningen i Privatistportalen.

Kan jeg melde meg opp til eksamen etter fristen?

Det er ikke mulig å melde seg opp etter at fristen har gått ut. 

Hvordan søker jeg om tilrettelegging?

Du søker om tilrettelegging i Privatistportalen når du melder deg opp til eksamen. Du laster samtidig opp dokumentasjonen som skal sendes med søknaden.

Når er muntlig/muntlig-praktisk eksamen?

Eksamensdato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir fastsatt fortløpende etter oppmeldingsfristen er utløpt. Så snart datoene er klare blir de tilgjengelige i Privatistportalen

Du kan ikke bytte oppsatte eksamensdatoer.

Kan jeg bytte dato eller sted for min eksamen?

Du kan ikke komme med preferanser eller endringer når det gjelder tid og sted for din eksamen for verken muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eller skriftlig eksamen. 

Hvor finner jeg lærestoff/pensum?

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker. Du kan ta kontakt med en videregående skole for tips til hvilke bøker du kan bruke. Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Her finner du oversikt over læreplaner i kunnskapsløftet.

Hvor finner jeg tidligere eksamensoppgaver?

Vi har ingen tidligere eksamensoppgaver for muntlig/muntlig-praktisk privatisteksamen.
Du finner skriftlige eksamensoppgaver på UDIR og Vigo (programfag yrkesfag).
De fleste oppgavene på UDIR er passordbeskyttet. Da er passordet Eksamen (med stor E).

Når er karakterene klare?

Karakterer for skriftlig eksamen vil du finne i Privatistportalen noen dager etter fellessensuren:

  • rundt 5. januar for høsteksamen
  • rundt 20. juni for våreksamen

Karakterer for muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil du finne i Privatistportalen så fort de er registrert inn i karaktersystemet, normalt kort tid etter eksamensdagen.

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

Når får jeg svar på klage på skriftlig eksamen?

Alle klager på skriftlig eksamen skal være ferdigbehandlet i midten av mars for høsteksamen/i midten av september for våreksamen. Vi sender deg en e-post med svar på klagen så fort den er klar. 

Se mer informasjon om klagebehandling på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Vi anbefaler alle privatister som har strøket til å melde seg opp til ny eksamen innen oppmeldingsfristen. Dersom du får medhold i din klage kan du ta kontakt med oss og vi vil refundere innbetalt eksamensavgift. 

Vær oppmerksom på at ved en klage kan karakteren bli opprettholdt, settes opp eller ned. 

Hvordan klager jeg på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen?

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen. 

Klikk her for å klage på formelle feil under eksamen

Når får jeg svar på klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen?

Klagen blir behandlet av særskilt klagenemnd. Du vil få et brev fra oss med informasjon om når din sak blir behandlet i denne klagenemnden. 

Hvordan bestiller jeg kompetansebevis?

Du kan bestille kompetansebevis for eksamener du har tatt som privatist i Vestfold og Telemark ved å logge deg inn og registrere opplysningene dine i vårt bestillingsskjema. Du må selv sende nødvendig dokumentasjon, inkludert kompetansebevis, til Samordna opptak. 

Klikk her for å bestille kompetansebevis

Publisert: 14.03.2021 Oppdatert: 04.08.2021 kl.09.23

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamenskontoret@vtfk.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 10

Mandag til fredag kl. 09-14