Honorar ved eksamen

Det er utarbeidet felles honorarsatser for fylket. Eksamenskontoret honorerer oppdrag knyttet til privatisteksamen, mens skolene honorerer oppdrag knyttet til eleveksamen.

Registrering av honorar for privatisteksamen

Oppgaveproduksjon og klagesensur

Oppgaveutviklere og sensorer på klagesensur for skriftlig eksamen får direkte utbetaling av lønn. Antall timer (medgått tid) må sendes på e-post til eksamenskontoret.

Sensoroppdrag til muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Sensoroppdraget blir registrert og honorert via Visma InSchool.
Honorarkravet følger automatisk eksamenspartiet i Visma InSchool. Sensorene skal derfor ikke registrere noe manuelt, annet enn karaktersetting (som gjøres av sensor 2). 

Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter privatisteksamen

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med privatisteksamen registreres i reiseregningsmodulen Visma Expense. 

 1. Logg inn i Visma Expense
 2. Velg Expense og påse at du er på enheten "Vestfold og Telemark fylkeskommune"
 3. Velg kjørebok
 4. I feltet "organisasjonsenhet": skriv inn "Eksamenskontoret sensor og eksamensvakter"
 5. I feltet "ansvarsnummer": skriv inn "62100"
 6. I feltet "funksjon": skriv inn 590

Dersom du har hatt andre typer reiseutgifter enn kjøring, velger du Utlegg og laster opp kvittering av billett eller lignende. Du registrerer samme organisasjonsenhet, ansvarsnummer og funksjon som det er beskrevet i punktene over.

Hvis ny epost (vtfk) ikke er koblet til den nye modulen må man gjøre følgende:

 1. Første gang kan du ikke gå inn via Min side, men du må logge inn direkte ved å gå inn på https://signin.visma.net/loginwebapp
 2. Legg inn e-postadressen som brukernavn og gå på Glemt passord. Lag deg et passord og følge videre instrukser.
 3. Inne på Home skal det så ligge en oppgave om å koble seg som bruker til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 4. Etter godkjenning kan du logge deg inn på nytt med brukernavn og med det passordet du har laget.
Sensoroppdrag til praktisk eksamen

Sensor 2 registrerer medgått tid via Visma InSchool. Sensor 1 får automatisk samme timeantall. Dersom sensor 1 og sensor 2 har nøyaktig samme timeantall utover medgått tid på eksamen (i form av oppgavelaging, forberedelse og/eller rigging), skal sensor 2 legge inn medgått tid + timer brukt utover medgått tid, i det karakterene bekreftes. 

Om arbeidsfordelingen og timeantallet mellom sensor 1 og sensor 2 er ulikt, registrerer sensor 2 kun medgått tid i Visma InSchool. Timer utover dette sendes på e-post til skolen. Se dokumentet Privatisteksamen - honorar for nærmere beskrivelse og hva som legges i "medgått tid".

Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter privatisteksamen

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med privatisteksamen registreres i reiseregningsmodulen Visma Expense. 

 1. Logg inn i Visma Expense
 2. Velg Expense og påse at du er på enheten "Vestfold og Telemark fylkeskommune"
 3. Velg kjørebok
 4. I feltet "organisasjonsenhet": skriv inn "Eksamenskontoret sensor og eksamensvakter"
 5. I feltet "ansvarsnummer": skriv inn "62100"
 6. I feltet "funksjon": skriv inn 590

Dersom du har hatt andre typer reiseutgifter enn kjøring, velger du Utlegg og laster opp kvittering av billett eller lignende. Du registrerer samme organisasjonsenhet, ansvarsnummer og funksjon som det er beskrevet i punktene over.

Hvis ny epost (vtfk) ikke er koblet til den nye modulen må man gjøre følgende:

 1. Første gang kan du ikke gå inn via Min side, men du må logge inn direkte ved å gå inn på https://signin.visma.net/loginwebapp
 2. Legg inn e-postadressen som brukernavn og gå på Glemt passord. Lag deg et passord og følge videre instrukser.
 3. Inne på Home skal det så ligge en oppgave om å koble seg som bruker til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 4. Etter godkjenning kan du logge deg inn på nytt med brukernavn og med det passordet du har laget.
Sensoroppdrag til tilrettelagt eksamen (skriftlig-muntlig eksamensform)

Sensorer som påtar seg sensoroppdrag til eksamener med endret eksamensform (skriftlig-muntlig eksamen) får direkte utbetaling av lønn. Antall timer (iht. rammer for utregning vist under) sendes på e-post til eksamenskontoret. 

Sensorer til denne eksamensformen blir honorert for medgått tid. Medgått tid er her definert som følgende:  

3t forarbeid + 1t oppmøte før eksamen + medgått tid under eksamen + etterarbeid på eksamensdagen 

Satsene følger satser for privatisteksamen, timesats (pr 60 min) på kr. 490,80,- 

Kjøregodtgjørelse registreres i tillegg, se beskrivelse under.

Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter privatisteksamen

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med privatisteksamen registreres i reiseregningsmodulen Visma Expense. 

 1. Logg inn i Visma Expense
 2. Velg Expense og påse at du er på enheten "Vestfold og Telemark fylkeskommune"
 3. Velg kjørebok
 4. I feltet "organisasjonsenhet": skriv inn "Eksamenskontoret sensor og eksamensvakter"
 5. I feltet "ansvarsnummer": skriv inn "62100"
 6. I feltet "funksjon": skriv inn 590

Dersom du har hatt andre typer reiseutgifter enn kjøring, velger du Utlegg og laster opp kvittering av billett eller lignende. Du registrerer samme organisasjonsenhet, ansvarsnummer og funksjon som det er beskrevet i punktene over.

Hvis ny epost (vtfk) ikke er koblet til den nye modulen må man gjøre følgende:

 1. Første gang kan du ikke gå inn via Min side, men du må logge inn direkte ved å gå inn på https://signin.visma.net/loginwebapp
 2. Legg inn e-postadressen som brukernavn og gå på Glemt passord. Lag deg et passord og følge videre instrukser.
 3. Inne på Home skal det så ligge en oppgave om å koble seg som bruker til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 4. Etter godkjenning kan du logge deg inn på nytt med brukernavn og med det passordet du har laget.
Eksamensvakter 

Eksamensvakter trenger ikke logge seg inn i Visma InSchool for å registrere antall timer, dette gjøres av eksamenskontoret. 

Honorarsatser for elev- og privatisteksamen

Det er ulike satser for elev- og privatisteksamen. Dokumentene under beskriver satser for de ulike eksamensformene/oppdragene, og hvordan dette skal registreres.

Eleveksamen - honorar

Privatisteksamen - honorar

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 29.09.2022 kl.10.10