Honorar ved eksamen

Oppgaveproduksjon og klagesensur 

Oppgaveutviklere, sensorer på klagesensur og sensorer på skriftlig-muntlig privatisteksamen (særskilt tilrettelagt eksamen/endret eksamensform) får høsten 2021 direkte utbetaling av lønn. Antall timer må sendes på e-post til eksamenskontoret.

Sensoroppdrag til muntlig, muntlig-praktisk og praktisk privatisteksamen

Sensoroppdraget blir registrert og honorert via Visma InSchool.
Honorarkravet følger automatisk eksamenspartiet i Visma InSchool. Sensorene skal derfor ikke registrere noe manuelt, annet enn karaktersetting. 

Kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med privatisteksamen registreres i reiseregningsmodulen Visma Expense. 

 1. Logg inn i Visma Expense
 2. Velg Expense og påse at du er på enheten "Vestfold og Telemark fylkeskommune"
 3. Velg kjørebok
 4. I feltet "organisasjonsenhet": skriv inn "Eksamenskontoret sensor og eksamensvakter"
 5. I feltet "ansvarsnummer": skriv inn "62100"
 6. I feltet "funksjon": skriv inn 590

Hvis ny epost (vtfk) ikke er koblet til den nye modulen må man gjøre følgende:

 1. Første gang kan du ikke gå inn via Min side, men du må logge inn direkte ved å gå inn på https://signin.visma.net/loginwebapp
 2. Legg inn e-postadressen som brukernavn og gå på Glemt passord. Lag deg et passord og følge videre instrukser.
 3. Inne på Home skal det så ligge en oppgave om å koble seg som bruker til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 4. Etter godkjenning kan du logge deg inn på nytt med brukernavn og med det passordet du har laget.

Sensoroppdrag til NUS-eksamen

Skolene i VTFK er ansvarlige for NUS-eksamen. Dette er elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen etter avsluttet skoleår, og gjennomføres i november-desember. Både sensor 1 og sensor 2 skal honoreres etter samme satser som for privatisteksamen.

Registrering av sensoroppdrag for sensor 1

På NUS-eksamen er det ofte tidligere faglærer som hadde eleven som er sensor 1, men dette er ikke en del av stillingen til læreren inneværende skoleår.

Per i dag legger ikke Visma InSchool (VIS) til rette for korrekt honorering av sensor 1 på NUS-eksamen, da systemet antar at denne type eksamen inngår som en del av stillingen til lærere. Frem til dette er løst i VIS, må sensorhonoraret til sensor 1 registreres på følgende måte:

 1. Sensorhonorar for sensor 1 registreres direkte i HRM i VAR-bildet.
 2. Bruk lønnsart 274 NUS eksamen sensor 1.
 3. Beregningen  for beløpet skal oppbevares av skolen som lønnsbilag.
 4. Kjøregodtgjørelse eller andre reiserelaterte utlegg må registreres på reiseregning.
Registrering av sensoroppdrag for sensor 2

Sensoroppdraget blir registrert og honorert via Visma InSchool.
Honorarkravet følger automatisk eksamenspartiet i Visma InSchool. Sensorene skal derfor ikke registrere noe manuelt, annet enn karaktersetting. 

Eksamensvakter privatisteksamen

Eksamensvakter vil høsten 2021 få direkte utbetaling av lønn. Husk å kvitter hos hovedvakt og noter tidspunkt for når dere går for dagen.

Honorarsatser elev- og privatisteksamen

Det er utarbeidet felles honorarsatser for fylket. Dokumentet gjelder både elev- og privatisteksamen. Eksamenskontoret honorerer oppdrag knyttet til privatisteksamen, mens skolene dekker kostnader knyttet til eleveksamen.

Honorarsatser for eksamen

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 07.12.2021 kl.09.30