Honorar ved eksamen

Det er utarbeidet felles honorarsatser for fylket. Eksamenskontoret honorerer oppdrag knyttet til privatisteksamen, mens skolene honorerer oppdrag knyttet til eleveksamen.

Registrering av honorar for privatisteksamen

Oppgaveproduksjon, klagesensur og tilrettelagt eksamen

Oppgaveutviklere, sensorer på klagesensur for skriftlig eksamen og sensorer på skriftlig-muntlig privatisteksamen (særskilt tilrettelagt eksamen/endret eksamensform) får våren 2022 direkte utbetaling av lønn. Antall timer (medgått tid) må sendes på e-post til eksamenskontoret.

Sensoroppdrag til muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Sensoroppdraget blir registrert og honorert via Visma InSchool.
Honorarkravet følger automatisk eksamenspartiet i Visma InSchool. Sensorene skal derfor ikke registrere noe manuelt, annet enn karaktersetting (som gjøres av sensor 2). 

Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter privatisteksamen

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med privatisteksamen registreres i reiseregningsmodulen Visma Expense. 

 1. Logg inn i Visma Expense
 2. Velg Expense og påse at du er på enheten "Vestfold og Telemark fylkeskommune"
 3. Velg kjørebok
 4. I feltet "organisasjonsenhet": skriv inn "Eksamenskontoret sensor og eksamensvakter"
 5. I feltet "ansvarsnummer": skriv inn "62100"
 6. I feltet "funksjon": skriv inn 590

Dersom du har hatt andre typer reiseutgifter enn kjøring, velger du Utlegg og laster opp kvittering av billett eller lignende. Du registrerer samme organisasjonsenhet, ansvarsnummer og funksjon som det er beskrevet i punktene over.

Hvis ny epost (vtfk) ikke er koblet til den nye modulen må man gjøre følgende:

 1. Første gang kan du ikke gå inn via Min side, men du må logge inn direkte ved å gå inn på https://signin.visma.net/loginwebapp
 2. Legg inn e-postadressen som brukernavn og gå på Glemt passord. Lag deg et passord og følge videre instrukser.
 3. Inne på Home skal det så ligge en oppgave om å koble seg som bruker til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 4. Etter godkjenning kan du logge deg inn på nytt med brukernavn og med det passordet du har laget.
Sensoroppdrag til praktisk eksamen

Sensor 2 registrerer medgått tid via Visma InSchool. Sensor 1 får automatisk samme timeantall.

Timer utover medgått tid registreres via reiseregningsmodulen Visma Expense. Se kap. 4 og 8 i dokumentet Privatisteksamen - honorarer for nærmere beskrivelse. I dokumentet finner du også spesifisering av hva som kan regnes som medgått tid.

Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter privatisteksamen

Kjøregodtgjørelse i forbindelse med privatisteksamen registreres i reiseregningsmodulen Visma Expense. 

 1. Logg inn i Visma Expense
 2. Velg Expense og påse at du er på enheten "Vestfold og Telemark fylkeskommune"
 3. Velg kjørebok
 4. I feltet "organisasjonsenhet": skriv inn "Eksamenskontoret sensor og eksamensvakter"
 5. I feltet "ansvarsnummer": skriv inn "62100"
 6. I feltet "funksjon": skriv inn 590

Dersom du har hatt andre typer reiseutgifter enn kjøring, velger du Utlegg og laster opp kvittering av billett eller lignende. Du registrerer samme organisasjonsenhet, ansvarsnummer og funksjon som det er beskrevet i punktene over.

Hvis ny epost (vtfk) ikke er koblet til den nye modulen må man gjøre følgende:

 1. Første gang kan du ikke gå inn via Min side, men du må logge inn direkte ved å gå inn på https://signin.visma.net/loginwebapp
 2. Legg inn e-postadressen som brukernavn og gå på Glemt passord. Lag deg et passord og følge videre instrukser.
 3. Inne på Home skal det så ligge en oppgave om å koble seg som bruker til Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 4. Etter godkjenning kan du logge deg inn på nytt med brukernavn og med det passordet du har laget.
Eksamensvakter 

Eksamensvakter trenger ikke logge seg inn i Visma InSchool for å registrere antall timer, dette gjøres av eksamenskontoret. 

Honorarsatser for elev- og privatisteksamen

Det er ulike satser for elev- og privatisteksamen. Dokumentene under beskriver satser for de ulike eksamensformene/oppdragene, og hvordan dette skal registreres.

Eleveksamen - honorar

Privatisteksamen - honorar

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 20.05.2022 kl.10.05