Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Hva kan elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

  • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
  • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet
  • Gi råd om rettigheter og plikter
  • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
  • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Er du i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et avklaringsmøte. Skolen eller bedriften/opplæringskontoret har ansvar for, og plikt til, å innkalle til et slikt møte.

Hvem kan kontakte ombudet?

  • Alle ungdommer og voksne med rett til videregående opplæring
  • Foreldre og foresatte
  • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
  • Alle med spørsmål om videregående opplæring
Kontakt elev- og lærlingombudene i Vestfold og Telemark


Geir Eidsvåg
Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Magnus-Bekkevold_responsive_02.png
Magnus Bekkevold

magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845
Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

Ombudene er i ferd med å etablere felles Facebook side.

Ombudets ansvar og oppgaver

Mandat for ombudet i Vestfold og Telemark fylkeskummune kommer.

Gjennom god dialog og samarbeid ønsker ombudet å forebygge, håndtere misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing.

 

Andre nyttige lenker

Regler og rettigheter for elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Utdanningtilbud i videregående opplæring

Vurdering for læring

Ung.no

Arbeidstilsynet

DUbestemmer.no

Mobbing på arbeidsplassen

 

Oppdatert: 17.01.2020