Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Koronatid

Skolehverdagen for dere elever og hverdagen for dere lærlinger er annerledes og spesiell i disse tider. Ta kontakt med ombudene - om så det bare er få å ha en god samtale. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

Hva kan elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

Gjennom god dialog og samarbeid ønsker ombudet å forebygge, håndtere misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing.

 • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
 • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet
 • Gi råd om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Er du i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et aklaringsmøte. Skolen eller bedrift/opplæringskontor har ansvar for, og plikt til å innkalle til et slikt møte. Ombudene kan bistå deg i møter.

Hvem kan kontakte ombudet?

 • Alle ungdommer og voksne med rett til videregående opplæring
 • Foreldre og foresatte
 • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
 • Alle med spørsmål om videregående opplæring
Kontakt elev- og lærlingombudene i Vestfold og Telemark


Geir Eidsvåg
Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. sentralbord 35 91 70 00

Magnus-Bekkevold_responsive_02.png
Magnus Bekkevold

magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845
Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. sentralbord 35 91 70 00

Ombudene er i ferd med å etablere felles Facebook side.

Ombudets oppgaver

 • Ombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent
 • Besvare henvendelser og bistå elever og lærlinger i enkeltsaker
 • Ombudet skal arbeide for at elever og lærlingers rettigheter blir ivaretatt, uten å svekke skolenes og bedriftenes rolle og ansvar
 • Gi råd, støtte og veilede om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av den enkelte elev, lærling, klasser og elevråd
 • Videreformidler saker på vegne av elever, lærlinger, klasser og elevråd
 • Bidra til at elever og lærlinger opplever et inkluderende, godt fysisk og psykisk opplæringsmiljø
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen
 • Bidra til god tverrfaglig oppfølging og samarbeid med aktuelle aktører som arbeider med elever og lærlinger på ulike nivåer
 • Støtte mobbeombudet i arbeidet med psykososialt miljø

  Mandat for ombudet i Vestfold og Telemark fylkeskummune kommer.
Andre nyttige lenker

Regler og rettigheter for elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Utdanningtilbud i videregående opplæring

Vurdering for læring

Ung.no

Arbeidstilsynet

DUbestemmer.no

Mobbing på arbeidsplassen

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 23.04.2020