Mobbeombud

Mobbeombudet skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og skole.

Hva er et mobbeombud?

  • Mobbeombudet skal arbeide for at alle barnehagebarn og elever i Vestfold og Telemark opplever å ha et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.
  • Mobbeombudet skal tale barnas og elevenes sak i utfordringer knyttet til barnehage- og skolemiljø.
  • Mobbeombudets rolle er uavhengig og skal arbeide fritt uten binding til administrativ eller politisk ledelse i fylket.
  • Mobbeombudet har taushetsplikt, og det er du som tar kontakt som bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre eller dele informasjon om den. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet.

Hvem kan kontakte ombudet?

Mobbeombudet er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø.

Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte. Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barn- og elevmiljø.

Mobbeombudet i Vestfold og Telemark

Mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr

Vestfold
Kaja Vintervold Asmyhr

kaja.asmyhr@vtfk.no
Mobil: 482 96 107

Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Hilde Ekeberg Fliid

Telemark
Hilde Ekeberg Fliid

hilde.ekeberg.fliid@vtfk.no
Mobil: 901 83 826

Kontor fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00Kontakte ombudet på en sikker måte


Kontaktskjema ved henvendelse til Mobbeombudet

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

  • Støtte og veiledning til barn, elever og foreldre i saker der barnet/eleven opplever utfordringer i sitt miljø i barnehagen eller skolen.
  • Sørge for at barnets stemme høres og at barnets beste ligger til grunn for tiltak og håndtering av saker gjennom å videreformidle til skoler og barnehager på vegne av barn, elever og deres foreldre.
  • Være en støttespiller for skoler og barnehager i enkeltsaker og være en samarbeidspartner i utvikling av system og praksis.
  • Bidra til dialog og godt tverrfaglig samarbeid i oppfølging av enkeltsaker.
  • Mobbeombudet skal også ha en rolle i forebyggende arbeid gjennom informasjonsspredning til barn, elever, foreldre, skoler og barnehager.

Deling av ansvarsområde for 2023

Mobbeombud har delt opp Vestfold og Telemark fylkeskommune inn i to ansvarsområder, Vestfold og Telemark.

Vestfold:
Mobbeombud, Kaja Vintervold Asmyhr

Telemark:
Mobbeombud, Hilde Ekeberg Fliid

 

Rapporter

Årsrapport 2022 Mobbeombudet Vestfold og Telemark fylkeskommune

Årsrapport Mobbeombud 2021

Andre nyttige lenker

Barneombudet

Barnehage- og skolemiljø

Nullmobbing.no

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 06.10.2023 kl.13.57