42,5 millioner til forsterket innsats og samarbeid om inkludering

Foto: Nattakorn Maneerat/Getty Images

Av:

Inger Elisabeth Borge

Publisert:

25.05.2022

Oppdatert:

16.03.2023 kl.14.30

Fylkestinget bevilget i 2022 42,5 millioner kroner for en 4-årsperiode til forsterket innsats og samarbeid om inkludering. Disse midlene ble lyst ut i 2022 og 24 ulike tiltak fikk innvilget sin søknad.
Utviklingsmidlenes målsetting
 • Utvikling og utprøving av nye tiltak og ideer som fremmer inkludering og forebygger utenforskap

eller

 • Videreutvikling av vellykkede inkluderingstiltak som er igangsatt via tidligere prosjekt-finansiering. Dette handler om å videreforedle gode erfaringer slik at de kan gå inn i varig, ordinær drift.
Målgruppe
 • Offentlige, private og frivillige organisasjoner.
Periode og søknadssum:

Søkere søker om tilskudd for en 4 års-periode, begrenset til 2 millioner kroner samlet for hele perioden for nye tiltak og til 1,2 millioner kroner for utprøvde tiltak som skal over i ordinær drift.  Utviklingsmidler utbetales årlig, forutsatt at midlene blir videreført i fylkeskommunens budsjett.[1]

Innsatsområder for aktuelle tiltak:
 1. Styrke overgangen fra grunnskole til videregående opplæring
 2. Styrke arbeidet med overgang fra skole til læreplass
 3. Forebygge frafall i skolen eller fra læreplasser og/eller bidra til at de som har falt ut, eller står i fare for å gjøre det, kan komme tilbake
 4. Fremme inkludering i samfunns- og arbeidsliv.
Kriterier for tildeling
 1. Beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra innenfor ett eller flere av innsatsområdene ovenfor
 2. Plan for videreføring etter utviklingsmidlenes opphør
 3. Høy grad av medvirkning med egne målgrupper
 4. Innovativt tilsnitt; nye måter å arbeide på
 5. Forpliktende samarbeid mellom minimum to aktører, være seg offentlig, privat, ideell, næringsliv eller lignende.
 6. Plan for løpende evaluering av arbeidet

For at søknader skal inneha sammenliknbar informasjon, -og som en hjelp i utviklingen av tiltakene, er kriteriene utdypet i vedlagte tabell. Alle kriterier og spørsmål må besvares og tabellen skal benyttes som struktur for søknaden.

Det gis ikke støtte til

Det gis ikke støtte til å drifte pågående arbeid. Derimot kan det gis støtte til å utvikle noe nytt innenfor samme eller tilstøtende områder.

Forpliktelser

Organisasjoner som søker og får tildelt utviklingsmidler inngår en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med fylkeskommunen.

Organisasjonene forplikter seg til å

 • arbeide etter innvilget søknad og budsjett
 • rapportere etter gjeldende regler
 • bidra inn i utviklingsfellesskapet mellom tiltaksorganisasjonene og fylkeskommunen
 • delta på samlinger i regi av fylkeskommune

 


[1] Tilskuddet er vedtatt i budsjett og økonomiplan 2021-2025

Lurer du på noe?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte Inger Elisabeth Borge:

Epost: inger.elisabeth.borge@vtfk.no.

Tlf.: 476 45 495

Søkerseminar

Før søknadsfrist i 2022 ble det avholdt digitalt søkerseminar. Opptak av søkerseminaret og søknadskjema er fortsatt tilgjengelig.

OBS: det er ingen ny utlysning i 2023.

Se opptak av søkeseminaret