Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte. Ved å trykke på nedtrekksmenyen i profilkortet vil du finne videre informasjon til våre ansattes ansvarsområde.
Kjersti Ulriksen

Seksjonsleder for folkehelse og livsmestring

mail_outlinekjersti.ulriksen@vtfk.no

smartphone411 05 645

Våre rådgivere

Anne Slåtten

Folkehelserådgiver

mail_outlineanne.slaatten@vtfk.no

Anne er prosjektleder for Program for folkehelsearbeid og følger opp satsingen Trygge lokalsamfunn, partnerskap med kommuner og folkehelsenettverket.

Anja Stensrød Andresen

Folkehelserådgiver

mail_outlineanja.stensrod.andresen@vtfk.no

smartphone402 21 774

Anja arbeider med elev- og ungdomsmedvirkning og folkehelsearbeid i videregående opplæring.

Eli Haraldsen

Folkehelserådgiver

mail_outlineeli.haraldsen@vtfk.no

Elin Anne Gunleiksrud

Folkehelserådgiver

mail_outlineelin.gunleiksrud@vtfk.no

Guro Høydal

Folkehelserådgiver

mail_outlineguro.hoydal@vtfk.no

smartphone470 83 927

Guro er prosjektmedarbeider i Liv og røre og kursleder for Fiskesprell i Vestfold og Telemark.

Inger Elisabeth Borge

Folkehelserådgiver

mail_outlineinger.elisabeth.borge@vtfk.no

smartphone476 45 495

Inger Elisabeth er prosjektleder for Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Jorunn Borge Westhrin

Folkehelserådgiver

mail_outlinejorunn.westhrin@vtfk.no

smartphone920 94 996

Jorunn er leder for helsefremmende barnehager og skoler og er prosjektleder for det skolebaserte tiltaket Liv og røre.

Mari Katrine Nicholls Espetvedt

Folkehelserådgiver

mail_outlinemari.espetvedt@vtfk.no

Mari sitt hovedansvarsområde er oversiktsarbeid i henhold til folkehelseloven, med særlig vekt på kvantitativ analyse og epidemiologiske metoder. Hun er involvert i løpende oversiktsarbeid som blant annet inkluderer fylkeshelseundersøkelse blant voksne, Ungdata og produksjon av fireårig oversiktsdokument for befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Mona Kluck

Folkehelserådgiver

mail_outlinemona.kluck@vtfk.no

smartphone409 16 399

Oda Kobro Börjesson

Folkehelserådgiver

mail_outlineoda.kobro.borjesson@vtfk.no

smartphone455 15 782

Oda er programansvarlig for Sammen mot- ny satsing mot vold og overgrep i Vestfold og Telemark. Hun arbeider også med Program for folkehelsearbeid i kommunene, oversiktsarbeid etter folkehelseloven og Ungdata- undersøkelsen.

Rune Kippersund

Folkehelserådgiver

mail_outlinerune.kippersund@vtfk.no

Tone Helen Jørgensen

Folkehelserådgiver

mail_outlinetone.helen.jorgensen@vtfk.no