Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte. Ved å trykke på nedtrekksmenyen i profilkortet vil du finne videre informasjon til våre ansattes ansvarsområde.
Kjersti Ulriksen

Seksjonsleder for folkehelse og livsmestring

kjersti.ulriksen@vtfk.no

411 05 645

Våre rådgivere

Anne Slåtten

Folkehelserådgiver

anne.slaatten@vtfk.no

Anne er prosjektleder for Program for folkehelsearbeid og følger opp satsingen Trygge lokalsamfunn, partnerskap med kommuner og folkehelsenettverket.

Anja Stensrød Andresen

Folkehelserådgiver

anja.stensrod.andresen@vtfk.no

402 21 774

Anja arbeider med elev- og ungdomsmedvirkning og folkehelsearbeid i videregående opplæring.

Eli Haraldsen

Folkehelserådgiver

eli.haraldsen@vtfk.no

Elin Anne Gunleiksrud

Folkehelserådgiver

elin.gunleiksrud@vtfk.no

Guro Høydal

Folkehelserådgiver

guro.hoydal@vtfk.no

470 83 927

Guro jobber med Liv og røre i Vestfold og Telemark og kursleder for Fiskesprell i fylket.

Inger Elisabeth Borge

Folkehelserådgiver

inger.elisabeth.borge@vtfk.no

476 45 495

Inger Elisabeth er prosjektleder for Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Jorunn Borge Westhrin

Folkehelserådgiver

jorunn.westhrin@vtfk.no

920 94 996

Jorunn er leder for helsefremmende barnehager og skoler og er prosjektleder for Liv og røre i Vestfold og Telemark - et universelt, helsefremmende og helhetlig program i barnehage, grunnskole og ved helse- og oppvekstfag i videregående skole. 

Mari Katrine Nicholls Espetvedt

Folkehelserådgiver

mari.espetvedt@vtfk.no

Mari sitt hovedansvarsområde er oversiktsarbeid i henhold til folkehelseloven, med særlig vekt på kvantitativ analyse og epidemiologiske metoder. Hun er involvert i løpende oversiktsarbeid som blant annet inkluderer fylkeshelseundersøkelse blant voksne, Ungdata og produksjon av fireårig oversiktsdokument for befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Mona Kluck

Folkehelserådgiver

mona.kluck@vtfk.no

409 16 399

Oda Kobro Börjesson

Folkehelserådgiver

oda.kobro.borjesson@vtfk.no

455 15 782

Oda er programansvarlig for Sammen mot- ny satsing mot vold og overgrep i Vestfold og Telemark. Hun arbeider også med Program for folkehelsearbeid i kommunene, oversiktsarbeid etter folkehelseloven og Ungdata- undersøkelsen.

Rune Kippersund

Folkehelserådgiver

rune.kippersund@vtfk.no

Tone Helen Jørgensen

Folkehelserådgiver

tone.helen.jorgensen@vtfk.no

Publisert: 17.11.2019 Oppdatert: 15.12.2021 kl.12.22